Medycyna naturalna Podkategoria: Medycyna naturalna

 • Drog? Natury »

  Zio??a Bonifratr??w, Bonifratrzy, A.T.W., kosmetyki homeopatyczne, homeopatia, medycyna naturalna, mieszanki zio??owy, syrop, napar, odwar, Oriflame, nerwice, choroby, drog? natury, market, karma dla zwierz?t, zdrowa ??ywno???, suplementy, artyku??y zoologiczne, p??yty z muzyk? relaksacyjn?, treningi relaksacyjne, tw??rcza wizualizacja, wizualizacje dla kobiet w ci?zy i inne

  Data dodania: 07 02 2010 · szczegóły wpisu »
 • Kit pszczeli, mi??d »

  Propolis znany te?? pod nazw? kit pszczeli jest cennym produktem wykorzystywanym w lecznictwie. Aktywno??? p/bakteryjna propolisu zwi?zana jest z wyst?powaniem flawonoid??w m.in. kemferolu kwercetyny oraz estr??w kwasu kawowego(CAPE). Terapia prowadzona za pomoc? propolisu pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efekt??w w schorzeniach sk??rnych: ropnie sk??ry, wrzody, zajady, oparzenia.

  Data dodania: 01 03 2010 · szczegóły wpisu »
 • Life-Star - Sklep Ze Zdrowiem »

  SUPLEMENTY DIETY, od??ywki, witaminy- Sklep internetowy www.life-star.pl
  ZAPEWNIAMY:
  -ponad 100 pozycji specyfik??w
  -Najwy??sza jako??? produkt??w firmy STARLIFE oparta jest na unikalnej technologii przetwarzania
  (wielop??ytkowy system liposomowy), kt??ra gwarantuje ich niespotykane przyswajanie (92 - 95%).
  -Produkty charakteryzuje wysoka skuteczno??? pozbawiona skutk??w ubocznych, szybki efekt dzia??ania oraz
  brak uzale??nienia nawet w przypadku d??ugotrwa??ego ich stosowania.
  -Dzi?ki produktom-suplementom, organizm ludzki potrafi osi?gn?? stan harmonii we wszystkich trzech obszarach
  -fizycznym,
  -intelektualnym
  -emocjonalnym
  Ka??dy produkt zawiera naturalne sk??adniki, kt??rych unikalno??? potwierdzaj? wielowiekowe do??wiadczenia medycyny chi??skiej i tybeta??skiej - wsparte m?dro??ci? Wschodu oraz najnowsze odkrycia bada?? naukowych.
  - Produkty STARLIFE wytwarzane s? w USA u producenta, kt??ry spe??nia najwy??sze normy jako??ci
  certyfikowane jako GMP - Good Manufacturing Practices oraz posiadaj? stosowne dopuszczenia na rynek Polski.

  ZAPRASZAMY do skorzystania z naszej oferty wszystkich, kt??rzy chc?:
  -wspom??c walk? z nadwag?
  -usprawni? przemian? materii
  -uzupe??ni? diet? w niedob??r witamin i mikro oraz makroelement??w
  -poprawi? swoje samopoczucie i wygl?d
  -wspom??c uodpornienie organizmu
  Zapewniamy fachowe doradztwo konsultant??w medycznych i pomoc w doborze preparat??w i kuracji.

  Kontakt:
  www.life-star.pl
  e-mail: sklep@life-star.pl
  tel.0724200030
  www.life-star.pl

  Data dodania: 26 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • api24.pl produkty pszczele: suplementy diety, kosmetyki, propolis, mi??d, mleczko pszczele »

  Suplementy diety - produkty pochodzenia pszczelego, propolis, mi??d, kosmetyki, kremy, balsamy, miody.
  Sklep oferuje farmaceutyki, suplementy diety pochodzenia pszczelego wp??ywaj?ce na szereg schorze??.

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Witamy w serwisie WWW firmy Uroda i Zdrowie »

  Firma Uroda i Zdrowie zajmuje si? sprzeda??? produkt??w zdrowotnych przydatnych w terapii domowej (poduszki rehabilitacyjne z pianki viscoelastycznej, materace zdrowotne, poduszki do podr????y), p??yt CD z muzyk? relaksacyjn?, medytacyjn? i kontwemplacyjn? (w Sklepie jest mo??liwo??? ods??uchania fragment??w p??yt), aromaterapii (naturalne olejki eteryczne, kosmetyki z olejkami eterycznymi).
  Zapraszamy do Sklepu Internetowego www.urodaizdrowie.com.pl/sklep

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Gynostemma pentaphyllum (jiaogulan) »

  Gynostemma pentaphyllum (jiaogulan) pochodzi z po??udniowych Chin. Jest jeszcze ma??o znanym zio??em w Europie i innych krajach, ale jego w??a??ciwo??ci s? uniwersalne, poniewa?? wzmacnia uk??ad i harmonizuje wszystkie funkcje organizmu. "Taki jak ??e??-sze?? tyle ??e lepszy"- tak zwykli mawia? o tym niezwyk??ym zielu Chi??czycy. Gynostemma pentaphyllum (jiaogulan) wspomaga normalizacj? ci??nienia krwi oraz poziomu cholesterolu,Poprawia tak??e metabolizm oraz reguluje poziom cukru we krwi. Wiele ludzi zauwa??y??o ??e pij?c herbat? Gynostemma zamiast kawy, czy herbaty o wiele mniej choruje.

  Data dodania: 11 04 2011 · szczegóły wpisu »
 • Medycyna naturalna - Krak??w »

  Bodytime to zabiegi ayurvedyjskie, SAMBHANA - masa?? twarzy, Masa??e ayurvedyjskie. Terapie Ayurvedy prowadzona jest przez specjalist??w, dysponu?cy wiedz? przekazywan? z dziada pradziada. Zadbaj o zdrowieustal diet? zgodnie z typem konstytucyjnym twojego organizmu, uwolnij si? od stresu i innych schorze??, upi?ksz swoje cia??o. Ajuweda - wi?cej ni?? masa??, Bodytime - to wi?cej ni?? tylko medycyna, to tradycja przodk??w stuleci.

  Data dodania: 19 04 2011 · szczegóły wpisu »
 • Wysypki, wrzody sk??rne »

  Produkty do piel?gnacji sk??ry marki Madeleine Ritchie cechuje najwy??sza jako???. Kosmetyki zosta??y opracowane na bazie nowozelandzkiego miodu Manuka, kt??ry jest najlepszym naturalnym antybiotykiem, oraz olejku z wiesio??ka, specjalnie dla sk??ry z problemami. ?uszczyca, tr?dzik - Zawarte w miodzie antyoksydanty redukuj? powstawanie wolnych rodnik??w, kt??re wp??ywaj? na proces starzenia.

  Data dodania: 08 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Leczenie infekcji - mi??d »

  Z Nowej Zelandii sprowadzamy dla Ciebie jej najcenniejszy skarb - lecznicz? moc natury zamkni?t? w s??oiczku nowozelandzkiego Manuka Honey.Mi??d u??ywany jest jako ??rodek przeciwzapalny, lekarstwo na szerokie spektrum chor??b ??o???dka i dolegliwo??ci jelitowych oraz skuteczny ??rodek antybakteryjny na rany i oparzenia. U??ywa si? go do kuracji na osad / kamie?? naz?bny i zapalenie dzi?se??. Pomaga w z??agodzeniu b??l??w gard??a. Jest niezwykle skuteczny w walce z gronkowcem z??ocistym, nowotworami, wyra??nie wzmacnia og??lny stan zdrowia oraz samopoczucia pacjenta. To tylko niekt??re zastosowania nowozelandzkiego Miodu Manuka. Sprawd??, jaki wp??yw mo??e mie? na Twoje zdrowie. choroby sk??ry

  Data dodania: 22 12 2009 · szczegóły wpisu »
 • Preparat na wypadanie w??os??w, ??ysienie plackowate »

  ??liczne i g?ste w??osy s? najlepsz? wizyt??wk? cz??owieka. Chcemy zaprezentowa? Pa??stwu japo??ski? metod? na wypadanie w??os??w na podstawie naturalnych ekstrakt??w ro??linnych. Kamiwaza nie tylko wcmacnia porost w??os??w, ale dodatkowo zapewnia ich cudowny i zdrowy wygl?d. Dowiedziemy Pa??stwu, ??e ??ysienie nie musi sprawia? problemu, sp?dzaj?cego sen z powiek. Je??eli do tej pory stosowane przez Pa??stwa preparaty na wypadanie w??os??w zawodzi??y, zapraszamy do zapoznania si? z nasz? propozycj?. Kamiwaza to doskona??y spos??b na wypadanie w??os??w, ??ysienie, w tym r??wnie?? ??ysienie plackowate. Substancja jest wyprodukowana wed??ug receptury integrujacej nowoczesne osi?gni?cia biotechnologii japo??skiej z tradycyjn? wiedz? zielarsk?. Wodny roztw??r Kamiwaza dzia??a jako stymulator w spos??b otwarty na kom??rki mieszka w??osowego, wywo??uj?c tym samym odrost w??os??w i przywracaj?c dobr? i zdrow? kondycj? w??osom zniszczonym. Je??li szukacie niezawodnego sposobu na wypadanie w??os??w, chcecie mie? wspania??e, g?ste w??osy, trafili??cie pod dobry adres. Kamiwaza jest preparatem ro??linnym, nie zawiera substancji toksycznych, wi?c jest ca??kowicie bezpieczna i przyjemna dla sk??ry.

  Data dodania: 23 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • kamienie p????szlachetne »

  Firma IMA STONES zajmuje si? sprzeda??? wyrob??w do wyrobu bi??uterii m.in. kamieni ozdobnych. Ofert? adresujemy do producent??w oraz projektant??w bi??uterii. Dostarczamy najwy??szej klasy kamienie p????szlachetne nadaj?ce cudowny charakter wytwarzanej bi??uterii. Zajmujemy si? importem i obr??bk? materia????w, dzi?ki czemu nasze artyku??y s? wysokiej jako??ci. Gwarantujemy szeroki wyb??r kamieni p????szlachetnych, pere??, drewna egzotycznego, korali, muszli. Oferujemy artyku??y w interesuj?cych cenach. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? propozycj?.

  Data dodania: 25 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • Sprz?t rehabilitacyjny »

  Masz schorzenia o specyfice ortopedycznej? Przeszkadza Ci cierpienie w czasie chodu? Jeste??my fachowym Sklepem Ortopedycznym Wroc??aw czynnym od 1994 roku. Z rado??ci? sprawujemy ???dania naszych nowych odbiorc??w. Nieprzerwanie piel?gnujemy, by nasi pacjenci mieli pocewno???, ??e s? najistotniejsi, to dla nich funkcjonujemy i reflektujemy im asystowa?. Credo nadrz?dne Sklepu Ortopedycznego Med-Orth z Wroc??awia to skuteczna asysta. Przynosimy okazj? pr???nego u??ywania i asortymentu najmocniej idealnych podej??? dla pacjenta z chorobami uk??adu ruchu.

  Data dodania: 08 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Sprz?t do rehabilitacji »

  Moc firm medycznych zajmuje si? rozprowadzaniem sprz?tu rehabilitacyjnego. Zaopatruj? przychodnie, kliniki, centra odnowy, a nawet interesant??w indywidualnych. Dobrane podej??cie i fachowo??? sprawia, ??e sprz?t rehabilitacyjny jest coraz lepszy, wielofunkcyjny, a urz?dzenia cz?sto zawieraj? specjalne systemy, dopasowuj?ce si? do kontuzjowanego miejsca. Je??li jeste??my niesprawni ruchowo mo??emy kupi? taki sprz?t r??wnie?? na u??ytek domowy, by na co dzie?? s??u??y?? on powrotowi do zdrowia. W takim celu powinno si? odwiedzi? sklep medyczny i pami?ta?, ??e cz???? sprz?t??w mo??e by? refundowana b?d?? dost?pna absolutnie za darmo.

  Data dodania: 15 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Ksi?garnia medyczna »

  Ksi?garnia medyczna Ambulans to miejsce w internecie, w kt??rym znajdziesz ksi???ki i sprz?t medyczny. Nasze atuty w por??wnaniu z stacjonarnymi ksi?garniami to g????wnie niskie ceny i ogromny wyb??r ksi???ek medycznych. Wszystkie zam??wienia wykonujemy szybko, dlatego zam??wione ksi???ki medyczne i sprz?t medyczny dotr? do Ciebie b??yskawicznie. Mamy wieloletnie do??wiadczenie i gwarantujemy zadowolenie z zakup??w w naszej ksi?garni medycznej. Zapraszamy na nasze strony internetowe, na kt??rych zapoznasz si? ze szczeg????ami naszej oferty i znajdziesz ciekawe ksi???ki medyczne.

  Data dodania: 11 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • Wczasy odchudzaj?ce, odnowa biologiczna - natura-centrum.pl »

  Z ogromn? rado??ci? przedstawiamy Pa??stwu ofert? Centrum NaturA na 2010 i 2011 rok. Przez ca??y rok zapraszamy na aktywne wczasy odchudzaj?ce oraz kuracje takie jak odnowa biologiczna do znanego i cenionego uzdrowiska Dusznik Zdroju, sk?d Klienci zawsze wyje??d??aj? wypocz?ci, zrelaksowani i zadowoleni. Zaraz po przyje??dzie zosta??y??my zaproszone do uczestnictwa we wszystkich zaj?ciach, i tak ju?? w pi?tek, pojecha??y??my do Wambierzyc. Znajduje si? tam pi?kny Ko??ci????, Kalwaria Jerozolimska, ruchoma szopka. Opiekunem wycieczki by??a niestrudzona i bardzo sympatyczna pani Edyta, kt??ra w spos??b bardzo fachowy oprowadza??a nas po Wambierzycach.Po wycieczce herbatka owocowa i aerobik w Hotelu Bolero. Nareszcie dojecha??y??my po 12 godzinach podr????y - jeste??my bardzo daleko od domu. Duszniki Zdr??j przywita??y nas ??wie??ym g??rskim powietrzem, ale bez ??niegu. W Hotelu Bolero, w kt??rym mie??ci si? Centrum Odnowy zosta??y??my bardzo serdecznie przywitane. Wszelkie zabiegi, ?wiczenia, pogaduchy z uczestnikami turnusu oczyszczaj?cego (bo takowy w??a??nie trwa??), picie smacznych herbat owocowych lub miodu z cytryn? (to by??o najlepsze) - to wszystko odbywa??o si? w Hotelu Bolero. Spa??y??my w innym Hotelu - te?? atrakcyjnym, o wdzi?cznej nazwie - Piast??w Gr??d. Warunki doskona??e i tylko 5 minut drogi do Centrum Odnowy.

  Data dodania: 26 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Oczyszczanie organizmu - plastry oczyszczaj?ce detox »

  Plastry Detox Plus BioFormula to rewolucyjne plasrty oczyszczaj?ce organizm z toksyn podczas snu. Wskutek d??ugotrwa??ej wsp????pracy mi?dzynarodowej grupy naukowc??w oraz lekarzy powsta??a niepomiernie skuteczna, r??wnocze??nie naj??atwiejsza metoda detoksykacji organizmu. Oferujemy Pa??stwu plastry oczyszczaj?ce takie jak plastry aikido czy plastry detox. Oczyszczanie organizmu ma znaczny wp??yw na sporo czynnik??w: wspomaga uk??ad kr???enia, metabolizm, eliminuje b??le g??owy, uczucie zm?czenia, dzia??a koj?co na uk??ad nerwowy. Wszystkie sk??adniki plastr??w s? w 100% naturalne. Plastry oczyszczajace takie jak plastry aikido, plastry detox pozwalaj? na gruntowne oczyszczenie organizmu w tym uk??adu immunologicznego oraz doprowadzanie organizmu do stanu homeostazy. Podeszwa stopy jest miejscem, gdzie znajduje si? wi?kszo??? zako??cze?? nerwowych naszego cia??a oraz stref projekcyjnych wielu organ??w. Wobec tego zaleca si? u??ywanie plastr??w w??a??nie na podeszwach st??p.

  Data dodania: 07 12 2010 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Medycyna naturalna

Medycyna naturalna - nowa strona:

Adres: