Strony związane z hasłem 'zdrowie':

1 · 2 · następna strona »
 • Apteka internetowa drOlivia.pl. Bezpieczne i tanie zakupy »

  Kupuj?c w drOlivia.pl oszcz?dzasz podw??jnie: oszcz?dzasz sw??j czas oraz pieni?dze. Ceny na www.drOlivia.pl s? nawet 40% ta??sze ni?? w tradycyjnych aptekach, a kupujesz bez kolejek, kiedy chcesz ?? w pracy podczas spotkania lub w domu o 23:00.

  Oferujemy pe??ny wyb??r lek??w bez recepty, produkt??w homeopatycznych i kosmetyk??w aptecznych (prawie 5 tys pozycji) oraz unikaln? i prost? nawigacj? ?? wyb??r dolegliwo??ci na sytwetce.

  Serdecznie zapraszamy na e-zakupy

  Data dodania: 15 12 2009 · szczegóły wpisu »
 • Kit pszczeli, mi??d »

  Propolis znany te?? pod nazw? kit pszczeli jest cennym produktem wykorzystywanym w lecznictwie. Aktywno??? p/bakteryjna propolisu zwi?zana jest z wyst?powaniem flawonoid??w m.in. kemferolu kwercetyny oraz estr??w kwasu kawowego(CAPE). Terapia prowadzona za pomoc? propolisu pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efekt??w w schorzeniach sk??rnych: ropnie sk??ry, wrzody, zajady, oparzenia.

  Data dodania: 01 03 2010 · szczegóły wpisu »
 • Life-Star - Sklep Ze Zdrowiem »

  SUPLEMENTY DIETY, od??ywki, witaminy- Sklep internetowy www.life-star.pl
  ZAPEWNIAMY:
  -ponad 100 pozycji specyfik??w
  -Najwy??sza jako??? produkt??w firmy STARLIFE oparta jest na unikalnej technologii przetwarzania
  (wielop??ytkowy system liposomowy), kt??ra gwarantuje ich niespotykane przyswajanie (92 - 95%).
  -Produkty charakteryzuje wysoka skuteczno??? pozbawiona skutk??w ubocznych, szybki efekt dzia??ania oraz
  brak uzale??nienia nawet w przypadku d??ugotrwa??ego ich stosowania.
  -Dzi?ki produktom-suplementom, organizm ludzki potrafi osi?gn?? stan harmonii we wszystkich trzech obszarach
  -fizycznym,
  -intelektualnym
  -emocjonalnym
  Ka??dy produkt zawiera naturalne sk??adniki, kt??rych unikalno??? potwierdzaj? wielowiekowe do??wiadczenia medycyny chi??skiej i tybeta??skiej - wsparte m?dro??ci? Wschodu oraz najnowsze odkrycia bada?? naukowych.
  - Produkty STARLIFE wytwarzane s? w USA u producenta, kt??ry spe??nia najwy??sze normy jako??ci
  certyfikowane jako GMP - Good Manufacturing Practices oraz posiadaj? stosowne dopuszczenia na rynek Polski.

  ZAPRASZAMY do skorzystania z naszej oferty wszystkich, kt??rzy chc?:
  -wspom??c walk? z nadwag?
  -usprawni? przemian? materii
  -uzupe??ni? diet? w niedob??r witamin i mikro oraz makroelement??w
  -poprawi? swoje samopoczucie i wygl?d
  -wspom??c uodpornienie organizmu
  Zapewniamy fachowe doradztwo konsultant??w medycznych i pomoc w doborze preparat??w i kuracji.

  Kontakt:
  www.life-star.pl
  e-mail: sklep@life-star.pl
  tel.0724200030
  www.life-star.pl

  Data dodania: 26 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Filtry wody, filtr do lod??wki - sklep.aqua-woda.pl »

  Proponujemy uzdatnianie wody i zmi?kczanie wody, filtry do wody W Polsce stan psychiczny wody r????ni sie w du??ej mierze w zale??no??ci od obszaru. Z tward? wod? mamy do czynienia, gdy poziom wapnia i magnezu rozpuszczonego w wodzie przekracza okre??lone zasady. Wskutek tego nie ogl?daj?c si? na innych, zadbaj o zdrowie swoje i najbli??szej rodziny i wyposa?? sw??j dom lub mieszkanie w dobre filtry do wody, kt??re usun? z niej szkodliwe substancje. Proponujemy dodatkowo filtr do lod??wki, zmi?kczacz wody Po zainstalowaniu filtr??w naszej firmy b?d? Pa??stwo mogli zapomnie? o prze??laduj?cym zakupie i d??wiganiu drogiej wody w plastikowych butelkach. Naszym zadaniem jest skrupulatna wiedza, kt??ra pozwoli na dokonanie odpowiedniego wyboru filtra. Zadowolenie klienta jest gwarantowana. Wi?cej ni?? dwie trzecie naszej planety znajduje sie pod wod?, 75 procent naszego cia??a sk??ada sie z wody. Bez niej, istnienie by??oby nierealne. W Polsce ka??dy z nas zu??ywa codziennie ok. 65l wody.

  Data dodania: 19 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Poduszki i ko??dry »

  Je??eli tylko my??li zaprz?ta Ci spokojny i zdrowy sen. Po???dasz tego aby w ko??cu zacz?? si? wysypia? i wstawa? rano obola??ym to moim zdaniem dobrze by by??o si? zainteresowa? tym co posiada w swojej ofercie Internetowe Centrum Handlowe. Odnajdziesz w niej najwy??szej jako??ci ko??dry antyalergiczne, a r??wnie?? tak samo zbudowane poduszki antyalergiczne. Dodatkowo Tw??j nowy, a za razem lepszy komplet do ??????ka z niepowtarzaln? gustowno??ci? uzupe??ni po??ciel satynowa. Podsumuje jeszcze raz od pocz?tku... Ko??dry antyalergiczne to ostoja zdrowego snu. Zim? dobrze ogrzewaj?, a gdy lato w pe??ni dzi?ki swoim wspania??ym funkcj? przepuszczaj?cym powietrze zapewniaj? sen bez zb?dnych ilo??ci potu. Poduszki antyalergiczne zapewni? Ci komfort, a r??wnie?? w??a??ciw? pozycj? g??owy podczas snu. Tak aby?? ka??dego dnia budzi?? si? przepe??niony energi? i odpr???ony. Natomiast po??ciel satynowa znakomicie polepszy ten komplet i doda Twojej sypialni stylu jakiego sobie nawet nie wyobra??asz. ??wietnie wykonana po??ciel satynowa b?dzie si? znakomicie prezentowa? na Twoim ??????ku. Zobacz sam! Serdecznie zapraszam na zakupy!

  Data dodania: 28 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • suplementy diety Herbalife »

  Herbalife oferuje suplementy diety, produkty od??ywcze, preparaty zdrwotne i ??rodki odchudaj?ce najwy??szej jako??ci. Produkty Herbalife s? naturalnego pochodzenia ze sk??adnik??w ro??linnych. Ich stosowanie jest bezpieczne w stosowaniu i przynie??? mo??e wiele korzy??ci jak odchudzanie, poprawa zdrowia czy odporno??ci, przynie??? wi?cej energii i witalno??ci. Z suplementami Herbalife osi?gni?cie w??asnych cel??w od??ywczych jest jeszcze bardziej mo??liwe do osi?gni?cia.

  Data dodania: 20 09 2010 · szczegóły wpisu »
 • Witamy w serwisie WWW firmy Uroda i Zdrowie »

  Firma Uroda i Zdrowie zajmuje si? sprzeda??? produkt??w zdrowotnych przydatnych w terapii domowej (poduszki rehabilitacyjne z pianki viscoelastycznej, materace zdrowotne, poduszki do podr????y), p??yt CD z muzyk? relaksacyjn?, medytacyjn? i kontwemplacyjn? (w Sklepie jest mo??liwo??? ods??uchania fragment??w p??yt), aromaterapii (naturalne olejki eteryczne, kosmetyki z olejkami eterycznymi).
  Zapraszamy do Sklepu Internetowego www.urodaizdrowie.com.pl/sklep

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Medycyna naturalna - Krak??w »

  Bodytime to zabiegi ayurvedyjskie, SAMBHANA - masa?? twarzy, Masa??e ayurvedyjskie. Terapie Ayurvedy prowadzona jest przez specjalist??w, dysponu?cy wiedz? przekazywan? z dziada pradziada. Zadbaj o zdrowieustal diet? zgodnie z typem konstytucyjnym twojego organizmu, uwolnij si? od stresu i innych schorze??, upi?ksz swoje cia??o. Ajuweda - wi?cej ni?? masa??, Bodytime - to wi?cej ni?? tylko medycyna, to tradycja przodk??w stuleci.

  Data dodania: 19 04 2011 · szczegóły wpisu »
 • Leczenie infekcji - mi??d »

  Z Nowej Zelandii sprowadzamy dla Ciebie jej najcenniejszy skarb - lecznicz? moc natury zamkni?t? w s??oiczku nowozelandzkiego Manuka Honey.Mi??d u??ywany jest jako ??rodek przeciwzapalny, lekarstwo na szerokie spektrum chor??b ??o???dka i dolegliwo??ci jelitowych oraz skuteczny ??rodek antybakteryjny na rany i oparzenia. U??ywa si? go do kuracji na osad / kamie?? naz?bny i zapalenie dzi?se??. Pomaga w z??agodzeniu b??l??w gard??a. Jest niezwykle skuteczny w walce z gronkowcem z??ocistym, nowotworami, wyra??nie wzmacnia og??lny stan zdrowia oraz samopoczucia pacjenta. To tylko niekt??re zastosowania nowozelandzkiego Miodu Manuka. Sprawd??, jaki wp??yw mo??e mie? na Twoje zdrowie. choroby sk??ry

  Data dodania: 22 12 2009 · szczegóły wpisu »
 • Szykownamoda »

  Sklep internetowy z odzie??? damska i m?ska.Oferowane przez nas produkty s? wysokiej jako??ci w dobrym gatunki,produkty sprzedawane u nas nie odbiegaj? jako??ci? renomowanych producent??w produkty s? elegancko wyko??czone bardzo dobrze uk??adaj? si? na ciele.Stosujemy niskie ceny, liczne okazje tanich zakup??w.
  Sklep prowadzi R??wnie?? dzia?? Zdrowie Uroda Niskie ceny, promocje, wyprzeda??

  Data dodania: 29 03 2010 · szczegóły wpisu »
 • spirulina »

  Sklep internetowy z ofert? suplement??w diety. Dzi?ki naszym produktom, Pa??stwa organizm b?dzie pracowa?? zgodnie z naturalnym rytmem biologicznym. Najwi?kszym atutem naszego sklepu jest bardzo du??a liczba dost?pnych produkt??w, niskie ceny oraz do??wiadczeni pracownicy, kt??rzy zawsze s??u??? Pa??stwu pomoc?. Odwied?? i zapoznaj si? z ofert? naszego sklepu. Z pewno??ci? b?dziesz zaskoczony. O suplementach diety wiemy wszystko, dlatego z nami szybko i skutecznie odbudujesz swoje zdrowie. Do???cz do grona naszych sta??ych i zadowolonych klient??w ju?? teraz, gwarantujemy wysok? jako??? oraz bardzo szybk? realizacje ka??dego zam??wienia.

  Data dodania: 24 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Kwasy owocowe »

  Na naszym portalu znajdziesz zbi??r najwa??niejszy informacji na temat leczenia tr?dziku.R??wnie?? poznasz najnowsze metody walki z tr?dzikiem, jego przyczyny oraz objawy. Tr?dzik bardzo cz?sto wyst?puje w wieku 25-35 lat, a wi?c nie jest tylko problemem wieku dojrzewania, gdy w organi??mie szalej? hormony. Co wi?c powoduje tr?dzik? Jak z nim skutecznie walczy?? Jakich metod u??y?? W salonie kosmetycznym mo??emy znale??? wiele zabieg??w ??agodz?cych zmiany tr?dzikowe. W ostatnim czasie bardzo popularne sta??o si? wykorzystywanie kwas??w owocowych AHA w leczeniu tr?dziku. Zabiegi te daj? zachwycaj?ce efekty w postaci g??adkiej, rozja??nionej cery. Hydrokwasy posiadaj? dzia??anie antybakteryjne, skutecznie walcz? z drobnymi zmarszczkami, przebarwieniami, czy p??ytkimi bliznami.Ju?? po pierwszym zabiegu wida? zadawalaj?ce efekty. Do wyboru mamy szereg kwas??w tj. kwas migda??owy, kwas kojowy, czy salicylowy. Naturalne kosmetyki by??y u??ywane w kosmetologii od lat. Hydrokwasy pozyskiwane s? naturalnie w przyrodzie. Wykorzystujmy ich dobrodziejstwa na co dzie??. Serdecznie zapraszamy na moj? stron?.

  Data dodania: 16 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • DBCOMPLEX - suplementy diety »

  DBCOMPLEX, dbaj o siebie kompleksowo -za??o??ony w 2009 roku sklep internetowy ofeuj?cy przede wszystkim suplementy diety, Calivita, Tiens, Tianshi. W przysz??o??ci mozliwe jest rozszerzenie zakresu asortymentu.

  Data dodania: 14 02 2010 · szczegóły wpisu »
 • ADR 4 »

  Nasza firma jest w??a??cicielem apteki internetowej bogatej w suplementy diety i od??ywki.
  W naszej ofercie posiadamy doskona??ej jako??ci suplementy, zio??a lecznicze, od??ywki, herbaty jak r??wnie?? zdrow? po??ciel czy przyrz?dy rehabilitacyjne.
  Znajdziesz u nas min. preparaty do oczyszczania organizmu takie jak: celuloza, herbata antylipidowa czy ??rodek ADR 4 kondensuj?cy cz?steczki wody i uwydatniaj?cy jej w??a??ciwo??ci lecznicze.
  Szeroki wyb??r, atrakcyjne ceny, starannie dobrane i najwy??szej jako??ci preparaty, kt??rych dzia??ania zosta??y potwierdzone naukowo to zalety naszego sklepu.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, dla kt??rych zdrowie sta??o si? priorytetem w ??yciu.

  Data dodania: 17 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • STREFA MOCY SKLEP Z OD??YWKAMI »

  Strefa Mocy
  http://img525.imageshack.us/img525/4100/logostrefamocymini.jpg
  Wojew??dztwo : Mazowieckie
  Miasto: Warszawa
  Ulica: Al. Solidarno??ci 129/131
  Kod Pocztowy: 00-898
  Tel.:/fax: +48 022 620 43 37
  Tel.: +48 022 241 41 41
  Adres WWW: www.strefamocy.com.pl
  E:mail : sklep@strefamocy.com.pl


  Strefa Mocy:

  Zajmujemy si? sprzeda??a detaliczn? i hurtow? od??ywek oraz preparat??w odchudzaj?cych renomowanych firm. ??wiadczymy r??wnie?? porady w zakresie diety oraz amatorskiego i zawodowego treningu wielu dyscyplin sportu. Nasze oferty kierujemy do os??b prowadz?cych aktywny tryb ??ycia, aktywnych sportowo oraz dla os??b dbaj?cych o zgrabn? sylwetk?. Propagujemy zdrowie, tak wi?c wsp????pracujemy z wieloma trenerami sportu, zawodnikami i zawodniczkami. Zach?camy Pa??stwa do odwiedzania naszego sklepu mieszcz?cego si? na Al. Solidarno??ci 129/131 w celu zakupu lub zasi?gni?cia rady. Uprzejmy i mi??y kontakt z ka??dym klientem. Praca, tak by zadowoli? ka??dego klienta jest dla nas najwa??niejsz? warto??ci?. Pomagamy w d???eniu do sukces??w.


  Oferta firmy:
  Sprzedajemy wy???cznie oryginalne, fabrycznie zamkni?te produkty renomowanych firm takich jak:
  B&J, BIOFIT, BIOGENIX, BSN, CALIFORNIA FITNESS, CALIFORNIA LAB, D&E, DYMATIZE, HI-TEC, INKO, ISOSTAR, KAIZEN, LABRADA, M DOUBLE YOU, MEGABOL, MET-RX, MULTIPOWER, MUSCLETECH, NOW, NUTREND, OLIMP, OSTROWIA, PERFORMANCE, PHYTOCHEM, POWER SYSTEM, POWERBAR, PROLAB, PVL, SAN, SCI-FIT, SIX STAR, STEROMAX, TREC, ULTIMATE, UNIVERSAL, USA LABS, VITARGO, VPX, WEIRDER. Wspomagaj? one wiele funkcji organizmu:
  przespieszajace redukcj? tkanki t??uszczowej;
  zwi?kszaj?ce si??e i wytrzyma??o???;
  buduj?ce mas? mi???niow?;
  regeneratory staw??w i ko??ci;
  poprawiaj?ce pami?? i koncentracj?;
  podnosz?ce energi? ??yciow?;
  preparaty witaminowe

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Nopalin »

  Po??r??d rzeczy najistotniejszych w hierarchii, zdrowie znajduje si? przewa??nie na szczycie. Nie bez powodu wymieniamy je jako pierwsze w r????nych ankietach lub badaniach bowiem od zdrowia zale??ne jest nasze ca??e ??ycie. Dlatego tak wa??ne jest aby o nie szczeg??lnie dba?. Portal ten stworzono z my??l? o ludzich dla kt??rych zdrowie jest najwi?ksz? warto??ci? i kt??re zdaj? sobie spraw? z tego, ??e aby d??ugo ??y? w pe??nym zdrowiu trzaba wspomaga? organizm suplementami, ruchem a takze w??a??ciw? diet?. Te i inne porady tu umieszczone, prowokuj? do przemysle?? czy aby na pewno w??a??ciewie troszczymy si? o siebie.

  Data dodania: 07 09 2011 · szczegóły wpisu »
 • Pasze »

  Ka??da osoba prowadz?ca hodowl? zwierz?t ma ??wiadomo???, jak ogromne znaczenie mog? mie? odpowiednio dopasowane pasze czy np. ??ruta sojowa. To w??a??nie one wp??ywaj? na maksymalny przyrost masy cia??a zwierz?t. W??a??ciwie dostosowane b?d? wp??ywa??y na zdrowie zwierz?t. Je??li r??wnocze??nie sadzimy ro??liny, to praktyczne mog? okaza? si? nie tylko dobre nawozy, a tak??e ??rodki ochrony ro??lin. Dlatego dobrym rozwi?zaniem mo??e okaza? si? dla nas sprawdzanie oferty firmy, jaka b?dzie nam prezentowa??a r????ne pasze, herbicydy i inne ??rodki do ro??lin. Kolejn? zalet? b?dzie sposobno??? zapoznania si? na stronie internetow? z ofert?.

  Data dodania: 04 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • Plotki, moda, styl gwiazd - swiat-mody.pl »

  Interesuje Was moda, zdrowie i uroda? Lubicie obserwowa? styl gwiazd, czerpa? z niego inspiracje czy te?? czyta? plotki o swoich idolach? Je??eli tak, trafili??cie pod dobry adres! ??ledzimy nowe nurty, modne ubrania, dodatki oraz stylizacyjne wpadki. Nasz serwis, na kt??rego stronach mamy uciech? Was podejmowa? powsta?? z my??l? o tych, kt??rzy s? ciekawi ca??ego ??wiata. Moda zajmuje u nas czo??owe miejsce. Dzi?ki nam mo??ecie otrzyma? wiadomo???, co ??w trawie piszczy?, co jest w modzie. Moda - Powiemy Wam, co warto mie? w swojej szafie na zbli??aj?cy si? sezon, aby wygl?da? zniewalaj?co i modnie. Przedstawiamy styl gwiazd, kt??ry mo??e sta? si? dla Was ciekaw? inspiracj? swoich stylizacji. Je??eli chcecie wygl?da?, jak Wasz pupil. W wolnej chwili poczytajcie zaskakuj?ce plotki z ??ycia znanych i lubianych. Jeste??my przekonani, ??e wszystko, czego szukacie, znajduje si? w??a??nie na stronie swiat-mody.pl. Moda, styl gwiazd, uroda, plotki, to wszystko jest u nas na wyci?gni?cie r?ki. Moda, styl gwiazd, plotki to jest to czego szukasz. W naszym serwisie wszystko to opisane jest w jednym miejscu. Ciekawe artyku??y, rady to wszystko znajdziesz na naszej nowej stronie internetowej swiat-mody.pl

  Data dodania: 26 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • sklep na zdrowie »

  Sklep ze zdrow? ??ywno??ci? "na Zdrowie" posiada w swoim asortymencie produkty dla ka??dego, kto w ka??dej chwili zwraca uwag? na to co je. Je??li kogo?? interesuje swoje zdrowie, chce ??y? d??ugo, mi??o i przyjemnie, produkty dost?pne w sklepie na zdrowie powinny go zaciekawi?. Mo??na znale??? wiele ciekawych produkt??w dla wegetarian jak pasztety sojowe, par??wki sojowe, napoje sojowe. R??wnie?? diabetycy znajd? wiele smakowito??ci. Dla nich przygotowane s? d??emy s??odzone fruktoz?, soki bez cukru lub sama fruktoza kt??r? u??ywa si? jako zamiennik cukru. Ludzie na diecie bezglutenowej maj? sw??j osobny, oddzielony dzia?? przeznaczony tylko dla nich. Dieta ta ju?? nie musi by? skazaniem lecz przyjemno??ci? przy takim wyborze produkt??w dost?pnych w sklepie na zdrowie. Ponadto w ofercie mo??na znale??? olej budwigowy, ciekawe przyprawy, nabia?? oraz produkty orientalne.

  Data dodania: 10 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Sok noni »

  Sklep Herbalyes - Suplemennty diety promuje produkty ekologiczne pochodz?ce z ca??ego ??wiata. W swojej ofercie posiadamy wy???czenie suplementy diety pochodz?ce z upraw ekologicznych. W ofercie Herbalyes znajduj? si?: Herbalyes Tahitian Noni - sok noni, Herbalyes Aloe Ferox - sok z aloesu, Herbalyes Goji Berry - sok goji. Herbalyes Tahitian Noni jest oryginalnym sokiem z noni. Nasz sok noni to prawdziwy sok z owoc??w Morinda citrifolia. Sok noni wspomaga dzia??anie naszego organizmu i umo??liwia wsparcie w powrocie do pe??ni sprawno??ci. Sok noni posiada ponad 100 substancji uznawanych przez lekarzy za warto??ciowe w walce z chorobami. Sok noni ma dzia??anie przeciwzapalne i znieczulaj?ce. W ofercie sklepu Herbalyes znajduje si? r??wnie?? prawdziwy sok z aloesu czyli Herbalyes Aloe Ferox. Sok z aloesu ma dzia??anie przeczyszczaj?ce oraz nieznaczne w??a??ciwo??ci bakteriob??jcze. Sok z aloesu ma przyjemny ??agodny smak, dzia??a ??agodz?co na ca??y uk??ad pokarmowy i zawiera znacznie ilo??ci b??onnika Nast?pny produkt z naszej oferty to sok z owoc??w goji, Herbalyes Goji Berry. Herbalyes Goji Berry to sok z owoc??w Lycium barbarum, czyli sok goji. Sok goji reguluje prac? naszego ??o???dka, polepsza wzrok, oczyszcza w?trob? i wspomaga prac? nerek. Nasz autentyczny sok goji posiada certyfikat ekologicznej ??ywno??ci wydany przez Komisj? Europejsk?.

  Data dodania: 14 12 2010 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »