Strony związane z hasłem 'ramki':

 • Telefonia VoIP »

  AleKontakt to jedna z ciekawszych us??ug na polskim rynku VoIP oraz VoIP dla firm. Polega nie tylko na ??wiadczeniu us??ugi, jak? jest infolinia (infolinie biznesowe s??u??? do polepszania dost?pno??ci firmy dla klient??w przez wirtualne centrale telefoniczne), ale to tak??e telefonia internetowa, w kt??rej dominuj? tanie po???czenia telefoniczne i tanie rozmowy przez bramki VoIP. Ka??dy u??ytkownik systemu ma darmowe rozmowy do innych w sieci i us??ug? wirtualnego faksu. S? te?? numery we wszystkich strefach miejskich. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Data dodania: 19 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Photoshop Sklep »

  Wszystko dla u??ytkownik??w Photoshopa.
  W tym sklepie kupisz wszystko do wykorzystania z Adobe Photoshop.
  Szczeg??lnie polecane kategorie to P??yty CD, DVD, Zestawy .
  Dzi?ki tym zasobom uzyskasz wspania??y wygl?d przetwarzanych obraz??w cyfrowych.
  Je??eli jeste?? pocz?tkuj?cym u??ytkownikiem Photoshopa, nie przejmuj si?. Wraz z materia??ami otrzymujesz instrukta??e ich stosowania i bezp??atn?, bezterminow? pomoc techniczn?. Nigdzie indziej nie uzyskasz tak indywidualnej pomocy.

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Ramki cyfrowe »

  Ramki cyfrowe to bardzo efektowny gad??et, kt??ry przyozdobi wn?trze ka??dego domu, umo??liwiaj?c ogl?danie najbardziej ulubionych zdj??. Teraz s? one dost?pne w rewelacyjnie niskich cenach na stronie internetowej sklepu Alsen.pl. Je??eli chcesz upi?kszy? sw??j pok??j, lub podarowa? komu?? prezent, kt??rego ta osoba d??ugo nie zapomni, zapoznaj si? z nasz? bogat? ofert?, a nie b?dziesz zawiedziony.

  Data dodania: 16 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Sklep bramki VoIP »

  VoIP (ang Voice over IP) to technologia umo??liwiaj?ca prowadzenie rozm??w g??osowych przez Internet. Dzi?ki technologi VoIP mo??esz za darmo komunikowa? si? pomi?dzy urz?dzeniami / programami VoIP. Mo??esz te?? korzysta? z niskich cen po???cze?? mi?dzynardowych i lokalnych.

  W naszej ofercie znajdziesz szereg urz?dze?? pozwalaj?cych na wykonywanie tych rozm??w przez zwyk??y analogowy telefon lub zakupisz urz?dzenia wielofunkcyjne kt??re opr??cz funkcji VoIP pozwalaj? na dzielenie po???czenia internetowego r??wnie?? bezprzewodowo.

  Sklep z bramkami VoIP. Posiadamy du??y wyb??r bramek i router??w VoIP WLAN i ADSL. Szeroka oferta produkt??w Linksys, Draytek, Fritz, Sipura, Dlink.

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Fotos »

  Sklep internetowy Fotos prezentuje Pa??stwu bogat? ofert? album??w ??lubnych i ramek fotograficznych, kt??re doskonale pasuj? jako prezent na r????ne okazje. W sklepie internetowym znajd? Pa??stwo r??wnie?? niepowtarzalne, wykonane z r?cznie czerpanego papieru zaproszenia ??lubne. Sklep oferuje Pa??stwu du??y wyb??r i atrakcyjne ceny produkt??w oraz rabaty przy wi?kszych zam??wieniach. Realizuje tak??e zam??wienia hurtowe. Szybka i tania przesy??ka.

  Data dodania: 17 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Cyfrowe wydruki wielkoformatowe »

  Laboratorium fotograficzne wykonuje odbitki cyfrowe, wydruki wielkoformatowe, zdj?cia dyplomowe, poczt??wki, kalendarze i ramki foto z plik??w nades??anych online. Fotolab oferuje r??wnie?? us??ugi fotograficzne takie jak archiwizacja zdj?? na CD-R i DVD.

  Data dodania: 05 11 2009 · szczegóły wpisu »
 • Orurowanie, orurowania »

  Posiadamy bardzo szeroki wyb??r wzor??w do wi?kszo??ci modeli. Wykonane z najwy??szej jako??ci stali nierdzewnej (kwasoodpornej), polerowanej. Profesjonalizm naszej kadry gwarantuje mi???, szybk? i fachow? obs??ug? klienta. Ka??dy komplet nak??adek wykonany jest z najlepszych surowc??w przy pomocy narz?dzi gwarantuj?cych dok??adne dopasowanie modelu nak??adki do auta.

  Data dodania: 08 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Ramki cyfrowe - wygodnie i ??adnie. »

  Koszty jednej cyfrowej ramki zale??y od ilo??ci cali i pojemno??ci. Zazwyczaj ramki cyfrowe to cena od stu wzwy??. Mimo, ??e jak za ramk? nie jest to koszt nale???ca do najni??sza powinno si? zwr??ci? uwag? na fakt, ??e mie??ci ona znacznie wi?ksza ilo??? obraz??w ni?? prosta ramka. Niekt??re ramki posiadaj? dodatkowo piloty, tote?? je??li tylko kto?? ma ch?? w ka??dej chwili osobi??cie mo??e zmieni? zdj?cie.

  Data dodania: 28 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Internetowy sklep www.mpb-foto.pl »

  www.mpb-foto.pl - fotograficzny sklep internetowy. Oferujemy aparaty cyfrowe, lornetki, lampy b??yskowe, obiektywy, notebooki, cyfrowe ramki fotograficzne, akcesoria fotograficzne. Sprzeda?? ratalna. Siedziba firmy: Rzesz??w

  Data dodania: 30 01 2010 · szczegóły wpisu »
 • Elektrodo.pl - Najwi?kszy Elektrotechniczny Sklep Internetowy! - Legrand, Berker, Kontakt-Simon »

  Elektrodo.pl - Najwi?kszy Elektrotechniczny Sklep Internetowy! Osprz?t elektryczny Legrand, Berker, Kontakt-Simon. Profesjonalna obs??uga klienta, indywidualne wyceny, bardzo szeroki wyb??r, kr??tki czas realizacji zam??wienia...

  Firma Elektrodo powsta??a w 2009 roku, obejmuj?c swoim dzia??aniem obszar ca??ej Polski. Posiadamy niezb?dne kwalifikacje w sprzeda??y wysy??kowej. Nasze do??wiadczenie zapewnia klientom kompleksow? i profesjonaln? obs??ug? oraz fachowe doradztwo techniczne. Dzi?ki unikalnej ofercie proponujemy rozwi?zania dla ka??dego typu wn?trza.

  Profesjonalna obs??uga klienta, indywidualne wyceny, bardzo szeroki wyb??r, kr??tki czas realizacji zam??wienia oraz bardzo atrakcyjne ceny - to atuty naszej firmy.

  Dla zach?cenia Pa??stwa do robienia zakup??w w naszym sklepie stosujemy bardzo korzystny system rabatowy, opieraj?cy si? na ilo??ci zakupionego towaru, a dla Sta??ych Klient??w oferujemy indywidualne rabaty.

  Zakupy poprzez Internet musz? by? ??atwe i przyjemne. Dla Pa??stwa wygody akceptujemy r????ne formy p??atno??ci, kt??re umo??liwiaj? dobranie sposobu zap??aty do indywidualnych potrzeb klienta.

  Pami?tamy, ??e ka??dy klient jest dla nas wa??ny a zadowolony klient jest wizyt??wk? naszej firmy.

  Artyku??y elektryczne

  Osprz?t elektryczny

  Osprz?t elektroinstalacyjny

  Data dodania: 20 02 2010 · szczegóły wpisu »