Strony związane z hasłem 'lektor':

1 · 2 · następna strona »
 • ??arwki Halogenowe »

  Sklep www.Halogenowe.pl ma w sprzeda?y najlepszej jako?ci o?wietlenie halogenowe. Do wyboru s?: ?arwki halogenowe, lampy metalohalogenkowe, promienniki, halogeny ledowe, oprawy halogenowe a tak?e akcesoria. Klienci, ktrych interesuje ?arwka halogenowa maj? mo?liwo?? wybiera? spo?rd takich produktw, jak: halogeny niskonapi?ciowe z reflektorem, halogeny przewidziane na napi?cie sieciowe, halogeny wysokonapi?ciowe a rwnie? halogen dentystyczny. W celu zrealizowania zakupw nale?y wype?ni? prawid?owo formularz zamwienia, ktry niezw?ocznie zostanie przyj?ty oraz potwierdzony telefonicznie. Zamwienia s? przyjmowane ka?dego dnia przez ca?? dob?.

  Data dodania: 06 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Salon O?wietleniowy »

  Zajmujemy si? sprzeda?? sprz?tu o?wietleniowego. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo o?wietlenie wn?trz oraz zewn?trzne: ?yrandole, kinkiety, plafony, oczka halogenowe, lampy kuchenne, ?azienkowe, biurkowe, lampki nocne, o?wietlenie ogrodowe, latarnie, reflektory kierunkowe, s?upki o?wietleniowe, ?arwki i wiele innych.

  Data dodania: 26 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Zestawy solarne - kolektory s?oneczne i baterie s?oneczne »

  Serwis po?wi?cony kolektorom s?onecznym! Informacje odno?nie do tego jak dzia?aj? systemy solarne, panele s?oneczne czym r?ni? si? kolektory p?askie cieczowe od pr?niowych, rurowych, jak i gdzie wolno zamontowa? kolektory s?oneczne i wiele wi?cej. Kolektory s?oneczne czy baterie s?oneczne mo?na montowa? prawie wsz?dzie, w dowolnej konfiguracji. Mog? by? zamontowane tak?e na dachu, na ?cianie budynku lub na ziemi - na stojaku. Prezentujemy zestawy solarne, panele s?oneczne, systemy solarne Wiele osb zadaje sobie zapytanie, jakie s? mo?liwo?ci wykorzystania energii s?onecznej w klimacie polskim. Polska ma jedne z dogodniejszych warunkw do wykorzystywania energii s?onecznej w naszej cz??ci Europy. Pompy ciep?a s? to urz?dzenia, ktre wykorzystuj? ciep?o otoczenia budynku do jego ogrzewania. Powietrze, woda oraz grunt przechowuj? energi? s?oneczn? w postaci ciep?a. Pompy ciep?a maj? najwy?sz? sprawno?? spo?rd dost?pnych urz?dze? grzewczych.

  Data dodania: 11 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • FUEGO.pl - Technika grzewcza - Centralne ogrzewanie »

  Sklep Internetowy FUEGO nale?y do zdecydowanych liderw w sprzeda?y urz?dze? techniki grzewczej przez internet. Specjalno?ci? sklepu s? kot?y centralnego ogrzewania na paliwa sta?e oraz grzejniki, kominki, bojlery oraz pozosta?e urz?dzenia. Sklep Fuego zapewnia bardzo atrakcyjne ceny oraz sprawn? realizacj? zamwie?.

  Data dodania: 22 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Elektryka24.com »

  Elektryka24.com to adres e-sklepu, ktry zajmuje si? sprzeda?? takich towarw, jak: automatyka przemys?owa, aparatura modu?owa ogrzewanie elektryczne, reflektory, przed?u?acze i przyrz?dy pomiarowe. Nasz internetowy sklep elektryczny posiada w asortymencie rwnie? rozdzielnice, transformatory toroidalne, ??czniki krzywkowe, termostaty oraz czujniki ruchu. Do kupienia s? rwnie? nowoczesne domofony i wideodomofony. Spor? popularno?ci? ciesz? si? rwnie? narz?dzia u?ywane przez elektrykw. Mo?na zakupi? m.in.: wska?niki napi?cia, ?ci?gacze izolacji, szczypce proste ioraz obcinaki boczne. Nasz sklep www to pewno?? konkurencyjnych cen, jak rwnie? szybkich wysy?ek zakupionych towarw.

  Data dodania: 29 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • 2heat.pl-Ogrzewanie&?azienki - Strona g?wna »

  Sklep internetowy oferuj?cy wy??cznie markowe produkty renomowanych producentów np:Viessmann, Vaillant, Junkers, Ko?o, Roca, Hansgrohe.
  W ofercie instalacje grzewcze, solarne i sanitarne.Najlepsze ceny!Sprawd?!

  Data dodania: 01 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Solary »

  Firma DotacjeNaSolary.pl zajmuje si? sprzeda??, a tak?e instalacj? kolektorw s?onecznych na potrzeby wytworzenia ciep?ej wody u?ytkowej, wspomagania ogrzewania oraz podgrzewania wody basenowej. Instalujemy solary na budynkach mieszkalnych, hotelowych, nieruchomo?ciach u?yteczno?ci publicznej, fabrycznych. Pomagamy w uzyskaniu subwencji na inwestycj? w kolektory s?oneczne. S?u?ymy profesjonalnym doradztwem w obr?bie najlepszego doboru systemw solarnych i mo?liwo?ci pozyskania ?rodkw materialnych na solary. Posiadamy ju? okaza?e do?wiadczenie w kwestii monta?u, a tak?e zdobywania subsydiw na przedsi?wzi?cia zwi?zane z ekologicznym pozyskiwaniem energii takimi jak solary, co powoduje, i? jestesmy pewnym liderem tej specjalno?ci w kraju.

  Data dodania: 01 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • kolektory solarne »

  Energia solarna jest doskona?ym ?rd?em ciep?a w domu. U?ywaj?c narz?dzi takie jak kolektory solarne, zyskujemy r?ne korzy?ci. Z jednej strony dbamy o natur?, z drugiej strony zyskujemy wielk? oszcz?dno??. Nie s? to rzeczy tanie, czego dowiemy si? ju? wpisuj?c w internecie kolektory s?oneczne cena, ale mo?na otrzyma? dotacje na kolektory. Domy pasywne to trend niezwykle popularny na zachodzie, ktry powoli staje si? coraz popularniejszy w naszym kraju. Uwzgl?dniaj?c stopie? degradacji ?rodowiska, ekologiczne ogrzewanie, to ostatnia deska ratunku. Ci?gle podwy?szane ceny paliw, tak?e inwestorw zmuszaj? do poszukiwania alternatywy. Instalacje solarne egzystuj? w czo?wce najbardziej ekologicznych systemw ogrzewania.

  Data dodania: 27 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • Kolektory s?oneczne »

  Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem kolektorw s?onecznych firmy THERMO|SOLAR na terytorium Polski. Interesuj? Ci? zagadnienia takie jak dotacje na kolektory s?oneczne? Nie mog?e? trafi? lepiej, skontaktuj si? z nami ju? dzisiaj. Nasz? dzia?alno?? prowadzimy ju? od 2005 roku. Naszym celem jest zosta? preferowanym partnerem i dostawc? kolektorw s?onecznych oraz pozosta?ych cz??ci zestaww solarnych na terenie naszego kraju. Nasza oferta zawiera produkty innowacyjne, nasze do?wiadczenie pozwala na efektywn? redukcj? kosztw.

  Data dodania: 24 09 2010 · szczegóły wpisu »
 • pompy ciep?a Warszawa »

  Je?eli jeste?cie Pa?stwo mieszka?cami domu jednorodzinnego to o ogrzewanie i ciep?? wod? u?ytkow? musicie zadba? sami. Od Was samych wi?c zale?y jaki system ogrzewania wybierzecie, z jakich ?rde? ciep?a b?dziecie u?ywa? i jakie koszty za to ponosi?. W erze wysokich kosztw za ogrzewanie warto szuka? nowoczesnych rozwi?za?, ktre pozwol? Pa?stwu zaoszcz?dzi?. Takie rozwi?zania oferuje w?a?nie nasza firma. Stosujemy systemy grzewcze oparte o pompy ciep?a i kolektory s?oneczne Warszawa, ktrych szeroki wybr znajdziecie Pa?stwo w naszej ofercie. Zarwno pompa ciep?a, jak i kolektory s?oneczne to rozwi?zania wysoce ekonomiczne, a ponadto ekologiczne. Bazuj? bowiem na odnawialnych i darmowych ?rd?ach energii takich jak woda, grunt, powietrze, czy s?o?ce. Pompa ciep?a, czy kolektory s?oneczne nie tylko nie niszcz? ?rodowiska naturalnego, ale tak?e obni?aj? koszty ogrzewania, co dla wi?kszo?ci z Pa?stwa jest z pewno?ci? priorytetem. Jako, ?e ka?dy dom ma inne potrzeby je?li chodzi o ogrzewanie, pomo?emy Pa?stwu wybra? taki system, ktry w ca?o?ci je zaspokoi. Wykorzystamy przy tym tylko materia?y najwy?szej jako?ci, tylko one dadz? gwarancj? sprawnego funkcjonowania systemu grzewczego. W razie pyta? i w?tpliwo?ci s?u?ymy rad? i pomoc?, gdy? Pa?stwa satysfakcja jest gwarancj? wysokiej jako?ci naszych us?ug.

  Data dodania: 31 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Pompy ciep?a »

  Dzisiejsze budowle charakteryzuj? si? oryginalnymi kszta?tami, oryginaln? form?. Wielu ludzi chce by ich domy by?y niepowtarzalne. Do ich konstruowania u?ywa si? najnowocze?niejszych tworzyw i technologii. Jednakowo? nie sam wygl?d si? liczy. Wyekwipowane one s? w elementynajlepszej jako?ci. Na dobitk? najnowocze?niejsza technika jest wykorzystywana do zaoszcz?dzenia energii. Tworzone s? dla przyk?adu kolektory s?oneczne czy pompy ciep?a. Przy zwi?kszonym nak?adzie pieni??nym mo?na wprowadzi? technologie tego typu co z czasem nam si? zwrci i to z nawi?zk?. Energia s?oneczna jest coraz bardziej popularna. Jej najsilniejsz? zalet? jest to, ?e nic nie kosztuje. Jednak same instalacje nie s? tanie. Jest to ma?y przyk?ad jak mo?na wykorzysta? naturaln? energi?. Innym przyk?adem s? wiatraki. U?ywaj?c si?? wiatru wytwarzaj? energi?. Ludzie musz? coraz cz??ciej szuka? energii w odnawialnych ?rd?ach. Takie materia?y jak na przyk?ad w?giel kiedy? sko?cz? si? i chc?c nie chc?c ludzie - o ile b?dzie jeszcze istnie? - b?dzie musia?a wykorzysta? inne ?rd?a energii. Poniewa? my nie musimy narzeka? na niedobr energii w aktualnym ?wiecie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Chocia? mo?na ju? us?ysze? o tym, ?e zasb ropy na rynku stale si? zmniejsza i prawdopodobnie, ?e za nied?ugi czas ulegnie ca?kowitemu wyczerpaniu. Co wi?cej cywilizacja ludzka wci?? ro?nie a wraz z ni? wzrasta popyt na energi?. Dlatego te? normalne ?rd?a energii wyczerpuj? si? jeszcze szybciej. Je?li sytuacja si? nie zmieni grozi nam kryzys energetyczny.

  Data dodania: 29 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Budowa, remont, meble, ?azienki, ogrzewanie. »

  Budowa i remont, meble, ?azienki, ogrzewanie, wyposa?enie wn?trz. Ponad 19.800 produktw w sta?ej ofercie sklepu. Sprawd? i wybierz co? dla siebie! Jeste?my hurtowni?, ktra zajmuje si? dostarczaniem produktw techniki sanitarnej, grzewczej, instalacyjnej i pompowej dla deweloperw, firm budowlanych, sklepw, monterw oraz instalatorw.

  Je?li budujesz, remontujesz lub urz?dzasz swj dom to trafi?e? na firm? ktra dostarczy Ci wszystkich niezb?dnych materia?w. W naszym asortymencie znajd? Pa?stwo nie tylko bateria ?azienkowe ale rwnie? kolektory, pompy ciep?a lub ogrzewanie pod?ogowe. Skontaktuj si? z nam i powied? czego potrzebujesz a my Ci to dostarczymy!

  Jeste?my otwarci na szczeglne wymagania i potrzeby naszych klientw, dlatego zawsze jeste?my gotowi pomc, doradzi? i wybra? najkorzystniejsze dla Pa?stwa rozwi?zanie.

  Data dodania: 28 11 2009 · szczegóły wpisu »
 • audiobook24 :: ksi?garnia :: ksi??ki audio »

  Nowy sklep z audio ksi??kami!

  Najbardziej znane tytu?y, najlepsi lektorzy!

  Ksia?ki w formacie audio CD oraz CD-MP3.

  Wszystkie audio ksi??ki dost?pne w ofercie wysy?amy w ci?gu 24 godzin!  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Solary »

  Strona internetowa zawieraj?ca sporo faktw na temat kolektorw s?onecznych i pozyskiwania energii solarnej. Kolektory s?oneczne i ich typy opisane w prosty sposb. B?dziesz wiedzia? czym r?ni? si? od siebie kolektory s?oneczne takie jak np: kolektory p?askie i powietrzne. Prcz tego znajdziesz zbir informacji odno?nie dofinansowania do kupna kolektorw s?onecznych. Gor?co zapraszamy do zaznajomienia si? z tre?ci? poradnika.

  Data dodania: 12 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Okna »

  Wortal na temat okien. W wortalu znale?? mo?emy niezwykle przydatne porady odno?nie kolektorw s?onecznych, drzwi czy fotki bram. By wej?? na witryn? nale?y zajrze? na http://www.e-okna.pl, dzi?ki czemu, b?dziemy wiedzieli wszystko nam potrzebne, je?li chodzi o okna. A bez cienia w?tpliwo?ci, warto wi?cej wiedzie? o oknach, szczeglnie je?li chcieliby?my je kupi?, np. sklepie internetowym. Dzi?ki stronie, b?dziemy mogli zaznajomi? si? rwnie? z opiniami, je?li chodzi o jako?? us?ug, ktre s? ?wiadczone przez sklepy sprzedaj?ce okna za po?rednictwem Internetu. To naprawd? istotne, aby robi? zakupy w odpowiednich sklepach.

  Data dodania: 27 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • Lusterko, reflektor - auto cz??ci »

  Sklep internetowy z artyku?ami motoryzacyjnymi Szeroka gama nowych cz??ci  do prawie wszystkich rodzajw aut. Sklep oferuje cz??ci zamienne do samochodw renomowanych producentw takie jak: amortyzatory, lampy, reflektory. Zapraszamy do naszego sklepu, ka?dego klienta traktujemy indywidualnie. U nas dokonasz zakupw w mi?ej i przyjaznej atmosferze.

  Data dodania: 08 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Klocki hamulcowe - reflektory »

  Sklep Car-man S.C.oferuje oryginalne auto cz??ci: zawieszenia, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe. Prowadzimy w?asny warsztat samochodowy od ponad 6 lat, wi?c nasza wiedza jest nie tylko katalogowa lecz rwnie? praktyczna co pozwala z pe?n? ?wiadomo?ci? dobierac cz??ci dla naszych Klientw. W ofercie posiadamy ponad 600 ty? referencji do wszystkich marek i modeli, cz??ci oryginalne jak i zamienniki najta?sze,  oferta na naszej stronie jest tylko wycinkiem naszych mo?liwo?ci.amortyzatorzawieszeniadr??ek kierowniczy

  Data dodania: 29 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Basen Elno: Baseny Ogrodowe, Baseny K?pielowe »

  Chemiabasenowa BAYROL. Do ko?ca kwietnia taniej. Sklep internetowy Bayrol. Baseny ogrodowe i k?pielowe Elno - kompleksowe wykonawstwo w zakresie projektowania i budowy basenw k?pielowych, basenw ogrodowych instalacje urz?dze? filtruj?cych, uzdatniaj?cych wod?, systemw klimatyzacji do hal basenowych, kolektorw s?onecznych. W ofercie baseny k?pielowe i ogrodowe oraz akcesoria basenowe: pompy, filtry, odkurz

  Data dodania: 18 03 2010 · szczegóły wpisu »
 • Audiom.pl - Ksi??ki audio, ksi??ki do s?uchania, bajki do s?uchania, lektury mp3 »

  Serwis z audiobookami zawiera ponad 5, 3 ty?. tytu?w ksi??ek do s?uchania ; krymina?y, lektury mp3, bajki do s?uchania z dostaw? prosto na Twj komputer.

  Ksi??ki audio zaoszcz?dz? Twj czas, ktry po?wi?casz na czytanie tradycyjne.

  Mi?y, relaksuj?cy g?os czytaj?cych lektorw sprawia, ?e ksi??ki audio s?ucha si? z prawdziw? przyjemno?ci?.

  Data dodania: 28 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Kupuj gazety tylko w kiosqu! »

  Najwi?kszy wybr ksi??ek audio, ebookw i elektronicznej prasy! Ci?gle poszerzamy nasz? ofert?, organizujemy liczne konkursy i promocje dla ka?dego klienta sklepu! Wejd?, a nie po?a?ujesz:-) ??ci?gaj darmowe gazety, czytaj i korzystaj:)Wszystko bez wychodzenia z domu!

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »