´╗┐ Czytniki Kart - 1 KupTanio Czytniki Kart

Strony zwi─ůzane z has┼éem 'Czytniki Kart':

 • TELSHOP - Akcesoria GSM i komputerowe »

  Sklep internetowy z akcesoriami do telefon??w kom??rkowych. Du??y wyb??r oraz niskie ceny gwarantuj─? zadowolenie klienta. Wszystkie zam??wienia staramy si─? realizowa─? maksymalnie w terminie 3 dni roboczych. Ponad 2-letnie do??wiadczenie na polskim rynku GSM pozwala Pa??stwu czu─? si─? bezpiecznie podczas dokonywania zakup??w w naszym sklepie.

  Data dodania: 25 08 2009 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Multi-COM - Sklep Internetowy GSM »

  Multi-Com Sp. z o.o. istnieje od 1999 roku. Dzia??alno??─? firmy koncentruje si─? g????wnie na sprzeda??y i produkcji urz─?dze?? s??u??─?cych do serwisu GSM. Nasze artyku??y sprzedajemy za po??rednictwem sklep??w online, dzi─?ki czemu jeste??my obecni nie tylko na polskim rynku, ale tak??e za granic─?. Mamy d??ugoletnie do??wiadczenie w bran??y telekomunikacyjnej, dzi─?ki czemu mo??emy naszym Klientom zagwarantowa─? najwy??szej jako??ci akcesoria GSM oraz profesjonaln─? obs??ug─?. Staramy si─? na bie??─?co ??ledzi─? zmiany pojawiaj─?ce si─? na rynku. Dzi─?ki temu mo??emy lepiej dostosowywa─? nasz─? ofert─? i wykorzystywa─? nowoczesne rozwi─?zania techniczne.
  Najwa??niejsze punkty naszej oferty, to: urz─?dzenia serwisowe, stacje lutownicze, kable, a tak??e osprz─?t i akcesoria przydatne w trakcie komunikacji PC-PC oraz PC-GSM. Dodatkowo nasz asortyment zawiera: akcesoria serwisowe GSM, baterie do telefon??w, p??ytki PCB, klipy odblokowuj─?ce, ksi─???ki do telefon??w, czytniki kart SIM, programatory, uk??ady scalone GSM. W dziale Promocje tak??e mo??na znale??─? sprz─?t do serwisu GSM dost─?pny w atrakcyjnych cenach. Obs??ugujemy Klient??w tak hurtowych, jak i detalicznych.
  By uefektywni─? obs??ug─? Klienta, uruchomili??my w naszej firmie 4 odr─?bne dzia??y: sprzeda??y, techniczny, reklamacji, a tak??e dzia?? produkcji. Szczeg??ln─? wag─? przywi─?zujemy do prawid??owego funkcjonowania dzia??u technicznego. Pracuj─? tam tylko do??wiadczeni pracownicy, kt??rzy pomagaj─? Klientom rozwi─?zywa─? wszystkie problemy zwi─?zane z u??ytkowaniem urz─?dze??. Nasz GSM sklep przyjmuje zam??wienia za po??rednictwem strony, faxem, a tak??e telefonicznie. Ka??dy Klient maj─?cy serwis GSM mo??e bez obaw realizowa─? u nas zakupy, bo udzielamy gwarancji na sprzedawane towary i zapewniamy ich napraw─? lub wymian─? na nowy egzemplarz w okresie gwarancyjnym. Od paru lat nasze artyku??y s─? dost─?pne w serwisach GSM/DCS na ca??ym ??wiecie. Ich popularno??─? to dla nas pow??d do dumy, a zarazem impuls do dalszej pracy nad ofert─?.

  Data dodania: 21 11 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »