Sport i wypoczynek Kategoria: Sport i wypoczynek

Sport i wypoczynek - ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:

 • reebok »

  Buty s? niezwykle wa??nym elementem ludzkiej garderoby. Za pomoc? strony internetowej www.neosport.pl mo??na dokona? zakupu przer????nych rodzaj??w obuwia, na przyk??ad takich jak buty sportowe albo buty dzieci?ce. Przedsi?biorstwo Neosport trudni si? dystrybucj? produkt??w najwi?kszych ??wiatowych producent??w, takich jak mi?dzy innymi Adidas, Reebok, albo Puma. Du??a jako??? sprzedawanych but??w i jednocze??nie konkurencyjne ceny sprawiaj?, ??e sporo klient??w decyduje si? na korzystanie z oferty tego sklepu internetowego. Ka??da osoba, kt??rej zale??y na dobrej jako??ci obuwia powinna zdecydowa? si? na przejrzenie oferty opisywanego punktu sprzeda??y.

  Data dodania: 16 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • Pewna spedycja morska »

  Celem funkcjonowania firmy Solid Logistics jest ??wiadczenie us??ug logistycznych. Posiadamy w??asne biura w Niemczech, Polsce, Chinach i na Tajwanie. Jeste??my firm? z kapita??em polskim, o zasi?gu og??lno??wiatowym. Cieszymy si? ze wsp????pracy z agentami na ca??ym ??wiecie i licznymi armatorami. Specjalno??ci? firmy jest m. in. spedycja morska, transport lotniczy, drogowy. Ci?gle rozwijamy swoje kompetencje i zakres ??wiadczonych us??ug. Na naszej stronie internetowej znajduj? si? bardziej szczeg????owe informacje.

  Data dodania: 12 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • Okulary p??ywackie »

  ??yjemy w czasach, gdy jeste??my wiele czasu w siedz?cej pozycji i nie mamy wiele ruchu. Z tego wzgl?du tak wa??ne jest, aby odnale??? sport, jaki najlepiej b?dzie nam odpowiada??. Je??eli nie mamy gwarancji, jaki sport nam mo??e by? najodpowiedniejszy, to mo??emy si? zapozna? z ofert? sprz?t sportowy i wybra? dziedzin? dla siebie. Mo??liwo??ci wyboru s? ogromne ?? mo??emy zdecydowa? si? na rakiety do tenisa, akcesoria do koszyk??wki i wielu innych dziedzin. Przy tak obszernym asortymencie uda nam si? co?? wybra?.

  Data dodania: 03 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • MARANO-SUPLE.PL Suplementy diety »

  MARANO-SUPLE.PL FIRMA SPECJALIZUJ?CA SI? W SPRZEDA??Y SUPLEMENT??W DIETY ORAZ OD??YWEK DLA SPORTOWC??W WYCZYNOWYCH I AMATORSKICH.
  SIEDZIBA FIRMY ZNAJDUJE SIE W MIEJSCOWO??CI WINNICA:

  po??o??onej przy drodze 571 k/Pu??tuska i oko??o 50 km na p????noc od Warszawy.

  NATOMIAST POSIADAMY DWIE FILIE W MIEJSCOWO??CIACH LEGIONOWO I WO?OMIN
  PROWADZIMY SPRZEDA?? WYSY?KOW? NA TERENIE KRAJU.

  -OSOBI??CIE DOWOZIMY DO KLIENTA !!!GRATIS!!!-

  NA NI??EJ WYMIENIONYCH TERENACH W WOJ. MAZOWIECKIM.
  ?? POWIAT LEGIONOWSKI
  ?? POWIAT WO?OMI??SKI
  ?? POWIAT PU?TUSKI
  ?? POWIAT NOWODWORSKI
  ?? ORAZ P???NOCNO-WSCHODNIA STRONA WARSZAWY ( TARCHOMIN, BIA?O??KA,PRAGA,GROCH??W).

  Data dodania: 18 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Certyfikowane rowerki dla dzieci »

  Przedsi?biorstwo Smart Trike jest niezwykle cenionym producentem specjalistycznych tr??jko??owych rowerk??w dla dzieci - tak zwanych trycykli, b?d?ce nowatorskimi rozwi?zaniami u??ywanymi w poszczeg??lnych okresach rozwoju dziecka od pierwszych miesi?cy do okresu przedszkolnego. Prezentowane wyroby spe??niaj? surowe normy dla rowerk??w tr??jko??owych i zabawek w Kanadzie, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz Australii, poniewa?? s? badane i certyfikowane przez laboratoria certyfikuj?ce w Europie i na ??wiecie. Rowerki dla dzieci b?d?ce w naszym asortymencie zosta??y podzielone na grupy wiekowe, dzi?ki czemu bez problemu odnajdziesz potrzebny Ci towar. Bardzo serdecznie zapraszamy.

  Data dodania: 11 03 2011 · szczegóły wpisu »
 • Cz???ci-rowerowe.pl - M??j rower, moja pasja! »

  sklep internetowy z cz???ciami i akcesoriami rowerowymi oraz rowerami. Szeroki asortyment produkt??w znanych i cenionych producent??w takich jak: Sigma Sport, Selle Royal, Trelock, Velo, Taya chain, Wellgo, Tranz-x, Active, M-Wave, Continental, Isostar i inni..

  Nasz sklep skierowany jest g????wnie do ludzi interesuj?cyh si? jazd? na rowerze, jednak??e wielbiciele innych dyscyplin mog? r??wnie?? znale??? w nim potrzebne produkty z szerokiej oferty si?gaj?cej 2000 produkt??w w rewelacyjnych cenach.

  Data dodania: 26 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Imprezy firmowe »

  Przypadkiem nie jeste?? jedn? z os??b, kt??rym imprezy integracyjne kojarz? si? tylko z bankietami i kolejnym, nieciekawym wsp??lnym spotkaniem pracownik??w? Czas to zmieni?! Imprezy firmowe dla pracownik??w staj? si? coraz bardziej popularne w niemal ka??dym mie??cie. Ci?gle zwi?ksza si? ilo??? pracodawc??w, kt??rzy zdaj? sobie spraw?, ??e szcz???liwy team pracownik??w to klucz do na szczyt, a co za tym idzie r??wnie?? do przyjaznej atmosfery oraz wi?kszych obrot??w dla sp????ki. Coraz wi?cej przedsi?biorstw szukaj? ch?tnych zar??wno w telewizji jak i na bilbordach, ??e organizuj? niezapomniane imprezy firmowe. wymy??laj? ci?gle nowe atrakcje i weso??e sposoby na sp?dzenie wolnego czasu. Imprezy Integracyjne z nami to: budowanie teamu, pobudzenie motywacji, wy??onianie przyw??dc??w w grupie, lepsza komunikacja mi?dzy lud??mi. Takie spotkania s? dla wszystkich zm?czonych ci???k? prac? pracownik??w. To r??wnie?? super forma odstresowania si?, odpocz?cia od biurowych obowi?zk??w i odskocznia od nudnej codzienno??ci. Imprezy firmowe organizowane przez nas to postawienie na nietuzinkowe imprezy w przer????nych, czasem dziwnych miejscach.

  Data dodania: 09 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Odzie?? sportowa - sklep sportowy - folmahaut.pl »

  Zajmujemy si? importem i dystrybucj? odzie??y, obuwia i artyku????w sportowych, popularnych i znakomitych wytw??rc??w, m.in. EVERLAST, REEBOK, NIKE, UMBRO. Je??eli interesuje Was oryginalna odzie?? sportowa niezwyk??ej jako??ci, trafili??cie pod adekwatny adres. Nasz sklep sportowy zosta?? za??o??ony w odpowiedzi na potrzeby Klient??w, kt??rzy ceni? sobie wysok? jako???, trwa??o??? wykonania, a dodatkowo nisk? cen?. Dokonuj?c u nas zakup??w, mo??ecie by? pewni, ??e dostaniecie produkty nowe, w oryginalnym opakowaniu. Oferowana odzie?? sportowa odpowiada wsp????czesnym nurtom w modzie, daje wra??enie komfortu, wobec tego spe??niaj?c oczekiwania w najwy??szym stopniu wymagaj?cych Klient??w. Odzie?? sportowa, jak? znajdziecie w naszej ofercie skierowana jest do os??b aktywnie uprawiaj?cych sport zar??wno amator??w, jak i profesjonalist??w. Nasz sklep sportowy to centrum przyjazne Klientom. Wielki akcent k??adziemy na nowoczesno??? i bezpiecze??stwo wykonanych zakup??w. Jeste??my przekonani, ??e ka??dy odnajdzie u nas co?? dla siebie. Nasz sklep sportowy to gwarancja zadowolenia. Serdecznie zapraszamy! Solidno???, profesjonalizm i nowoczesne nastawienie do wymaga?? Klienta-to g????wne plusy naszej firmy.

  Data dodania: 04 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • sklep sportowy Radwansport »

  Sportowa odzie?? markowa. Stroje pi??karskie, buty, pi??ki oraz odzie??, znanych firm takich jak Nike, Adidas, Puma, Erima, Colo, Saller. Kompleksowa obs??uga i oferta specjalna dla szk????, klub??w i firm . Sklep sportowy Radwansport za??o??y??em z my??l? o osobach aktywnych, poszukuj?cych markowych produkt??w w atrakcyjnych cenach. Jako osoba, dla kt??rej sport jest ca??ym ??yciem, dobrze rozumiem jak wa??ne podczas treningu s? komfort i pewno??? siebie. Swoj? przygod? z pi??k? no??n? rozpocz???em w wieku 6 lat; p????niej trenowa??em tak??e profesjonalnie.Swoich si?? pr??bowa??em r??wnie?? w takich dyscyplinach jak koszyk??wka, siatk??wka, p??ywanie, tenis oraz narciarstwo. Doskonale znam potrzeby sportowc??w i wiem, jakie maj? oczekiwania. Z tego wzgl?du pragn?, aby??cie mieli Pa??stwo dost?p do profesjonalnych rozwi?za?? w konkurencyjnych cenach. Wszystkie oferowane w sklepie produkty s? w 100% oryginalne. Gwarancja producenta udzielna jest na podstawie dowodu zakupu. Do??o??? wszelkich stara?? aby zakupy w sklepie "radwansport" by??y dla Pa??stwa przyjemno??ci?, a zakupione towary spe??nia??y Pa??stwa oczekiwania. Z ch?ci? odpowiem na wszelkie pytania.

  Data dodania: 18 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Biuro podr????y »

  Serwis biura podr????y to oferta turnus??w rehabilitacyjnych, bilet??w autokarowych, bilet??w lotniczych, hoteli w Polsce i na ??wiecie. Portal turystyczny zawiera porady dla turyst??w, przewodnik po ??wiecie i Polsce, wiadomo??ci i informacje turystyczne. Oferujemy wczasy pobytowe, objazdowe zar??wno dla singli, senior??w, m??odzie??y, rodzin z dzie?mi jak r??wnie?? dla du??ych grup. Znajdziecie tam tak??e wiele ciekawych ofert wycieczek z ca??ego ??wiata wraz z informacj? o pogodzie i warunkach atmosferycznych. Obejrzycie sobie filmy video z wielu miejsc turystycznych tj. Egipt, Turcja, Tunezja, Grecja, czy chocia??by egzotyczne miejsca. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?, aby zapozna? si? ofert? wyjazd??w i wyszukania odpowiedniego wypoczynku dla siebie lub rodziny. Udany urlop to dobrze wybrane miejsce, wi?c zapraszamy po porad? do naszego biura www.travelholiday.pl oraz www.travel7.pl

  Data dodania: 16 12 2010 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z kategorią: Sport i wypoczynek

Sport i wypoczynek - nowa podkategoria:

Nazwa: