Antykwariaty Podkategoria: Antykwariaty

 • Sklep internetowy Zeta Ars - Ksi?garnia »

  Zeta Ars zajmuje si? sprzeda?? reprintw bia?ych krukw, cymeliw, starych map, rycin, grafik itp. Na cz??? wydawnictw znajduj?cych si? w naszej ofercie posiadamy wy??czno?? sprzeda?y. Podejmuj?c decyzj? o druku i wprowadzeniu do oferty, staramy si?, aby produkt ko?cowy spe?nia? kryteria najwy?szej jako?ci przy zachowaniu niewygrowanej ceny.
  Prowadzimy sprzeda? zarwno detaliczn? jak i hurtow?. ZETA ARS to zesp? ludzi, ktrych ??czy wsplna pasja - mi?o?? do literatury i sztuki. Naczeln? nasz? dewiz? jest odkopa?, odkurzy?, od?wie?y? i upowszechni? to co niedost?pne dla zwyk?ych ludzi, to co zakopane w magazynach, na p?kach bibliotek, antykwariatw i muzew. Cymelia... skarby naszej - i nie tylko - kultury i sztuki, architektury, kartografii, literatury...

  Data dodania: 03 04 2011 · szczegóły wpisu »
 • antykwariat internetowy Cien Wiatru »

  antykwariat internetowy Cie? Wiatru (sklep internetowy). oferujemy tanie, dobre ksi??ki - jednym s?owem tanie czytanie dla wszystkich, RATUJMY KSI???KI OD ZAPOMNIENIA - wygodna wyszukiwarka . zapraszamy do skorzystania z naszej oferty 24h na dobe

  Data dodania: 06 01 2010 · szczegóły wpisu »
 • Antykwariat ksi??ki »

  Antykwariat Mit to miejsce dla wszystkich poszukuj?cych ciekawej literatury w dobrym wydaniu. W ofercie sklepu dost?pne s? pozycje z ro?nych dziedzin. Mi?o?nicy klasyki w specjalnie przygotowanej dla siebie kategorii odnajd? dzie?a najwybitniejszych pisarzy w godnych oprawach, rodzice mog? bez obaw zakupi? ksi??ki dla swych pociech, w zak?adce dla dzieci zamieszczane s? pi?kne pozbawione agresji bajki. Na studentw czeka szeroki wybr podr?cznikw akademickich i opracowa? naukowych z zakresu nauk spo?ecznych, historii powszechnej, literaturoznawstwa, historii sztuki i kultury. Profesjonalna obs?uga, szybka realizacja zamwienia oraz tania przesy?ka gwarantuj? udane zakupy.

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Internetowa gie?da, antykwariat i ksi?garnia bookandmore.pl »

  Oferujemy wi?cej ni? inne antykwariaty i ksi?garnie internetowe.

  Bookandmore.pl - tu znajdziesz, sprzedasz, kupisz !

  Nowe, stare, przeczytane i u?ywane ksi??ki, podr?czniki szkolne, skrypty akademickie, starodruki, bia?e kruki, r?kopisy, albumy, biografie, ksi??ki kucharskie, ksi??ki historyczne, ksi??ki dla nauczycieli, ksi??ki obcoj?zyczne, ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y, encyklopedie i s?owniki, leksykony, atlasy, mapy, poradniki, przewodniki turystyczne, czasopisma, bajki dla dzieci, ba?nie, kolorowanki, audiobooki, komiksy i du?o wi?cej !

  Gie?da ksi??ek u?ywanych i podr?cznikw to szansa z jednej strony na porz?dki w domowej biblioteczce a z drugiej na kupienie ksi??ek taniej ni? w ksi?garniach.

  Na bookandmore.pl mog? sprzedawa? i kupowa? zarwno firmy jak i osoby prywatne, wstawiaj?c swoje oferty zupe?nie bezp?atnie. Bookandmore.pl jest wyspecjalizowan? gie?d? i nie dzia?a na zasadach aukcji. Ten wyj?tkowy portal ma wiele zalet. Najwa?niejsz? z nich jest mo?liwo?? bezp?atnego wstawiania ofert produktw na nieograniczony czas.

  Nowoczesny e-handel na wyspecjalizowanej gie?dzie bookandmore.pl !

  Wygodne i bezpieczne zakupy on-line. Oszcz?dzaj czas i pieni?dze !

  Zapraszamy mi?o?nikw literatury !

  Handluj ksi??kami na bookandmore.pl !

  Ksi??ki nowe, ksi??ki stare, ksi??ki przeczytane, ksi??ki u?ywane !

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • antykwariaty internetowe »

  Du?o ludzi ma w zwyczaju, ?e kupion? ksi??k? b?dzie czyta? tylko jeden raz, i nast?pnie do niej ju? nie wraca. Najlepszym rozwi?zaniem w tej sytuacji bywa zajrzenie do jakiego? antykwariatu i zostawienie tam swoich ksi??ek do sprzeda?y. Dlaczego zatem antykwariat to najlepsze miejsce na sprzedanie swojego ksi?gozbioru? Historia ich zaczyna si? w XVII wieku, gdy w Holandii powsta?y punkty ktre umo?liwia?y sprzeda? starych ksi??ek. Antykwariaty zacz??y pojawia? si? w ka?dym wi?kszym mie?cie w Polsce. Zarz?dzali nimi pasjonaci, dla nich literatura by?a ca?ym ?yciem, i to zami?owanie mo?na by?o zobaczy?. Wcze?niej antykwariat kojarzony by? z miejscem, gdzie na p?kach, ladach i przy ?cianach le?a?y antyki, ksi??ki i wiele innych przedmiotw. W po??czeniu z pasj? osb ktrzy nim kierowali wej?cie do antykwariatu by?o jak wej?cie do innego ?wiata, ?wiata literatury i poezji. Dzisiaj coraz mniej jest miejsc tego typu, najstarsze wolno ko?cz? dzia?alno??, a nowych nie otwiera si?.Du?? cz??? obrotu u?ywan? literatur? przechwyci? internet, w nim otworzy?o si? du?o antykwariatw internetowych. Niektre funkcjonuj? rwnie? tradycyjnie, wykorzystuj?c internet jako dodatkowe ?rd?o handlu, a du?a grupa istnieje tylko w internecie. Obecnie Antykwariat online w swojej ofercie, poza ksi??kami, oferuje m.in nuty czy pocztwki

  Data dodania: 05 08 2011 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Antykwariaty

Antykwariaty - nowa strona:

Adres: