Oprogramowanie Podkategoria: Oprogramowanie

1 · 2 · następna strona »
 • TDKA - Informatic System »

  Sprzeda? oprogramowania - Sprzeda? oprogramowania i sprz?tu komputerowego
  Antywirusy, Oprograowanie, Peryferia, Akseroria biurowe wszystko dost?pne w 24h od mementu z?o?enia zamwienia.
  Wysy?ka tylko Kurierem.

  Data dodania: 10 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • MBnotebook.pl - Twj Sklep Internetowy - Notebooki, Pda, Programy, Projektory, Komputery, »

  MBnotebook.pl poleca: projektory, komputery, programy, notebooki, laptopy, monitory LCD. Dodatkowo naprawiamy te? notebooki, komputery, monitory LCD, drukarki laserowe. Odzyskujemy te? dane z dyskw twardych. Regenerujemy rwnie? tonery do drukarek laserowych.

  Data dodania: 12 12 2009 · szczegóły wpisu »
 • Program do skutecznej windykacji »

  System do wspomagania windykacji zosta? stworzony na potrzeby firm zajmuj?cych si? windykacj? d?ugw. Dost?pne opcje pozwalaj? usprawni? windykacj? na ka?dym etapie ich egzekucji. Upraszcza rozliczenia z d?u?nikami i kontrol? nad windykatorami. Podstawowe opcje systemu to: ewidencja i wydruk pism, gromadzenie danych spraw (d?u?nikw, wierzytelno?ci), kontrola dost?pu do danych. Wyprbuj nasz program ju? teraz! Zamw wersj? demonstracyjn?.

  Data dodania: 14 10 2011 · szczegóły wpisu »
 • Us?ugi informatyczne Warszawa, programy dla gastronomii »

  Us?ugi informatyczne Warszawa. Programy dla gastronomii. Oprogramowanie wspomagajace efektywne zarz?dzanie i sprzeda? w restauracjach, kawiarniach, sto?wkach, kafeteriach i pubach. Oprogramowanie u?atwiaj?ce obieg dokumentw w restauracjach. Systemy pisane na indywidualne zlecenie. Us?ugi informatyczne Warszawa, consultingowe, audyty oprogramowania, outsourcing. Dajemy sposobno?? skorzystania z wersji demo, pozwalaj?cych na ca?kowite zaznajomienie si? z funkcjonalno?ci? oferowanych produktw. System Itelix iDocument to nowoczesne programy dla gastronomii, ktrych kluczowym zaj?ciem jest przechowywanie oraz wsp?dzielenie z innymi u?ytkownikami dowolnych dokumentw i plikw czyli porzadkuja obieg dokumentw. Wszystkich zainteresowanych mo?liwo?ciami oferowanego przez nasz? firm? oprogramowania zapraszamy do skorzystania ze zdalnych prezentacji naszych produktw. Mo?emy zaoferowa? Pa?stwu zarwno gotowe, uniwersalne produkty, jak rwnie? systemy oraz rozwi?zania informatyczne dobrane dok?adnie do Pa?stwa zapotrzebowania.

  Data dodania: 23 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Automatyka przeys?owa, systemy MES - ipscontrol.pl »

  Zapraszamy do zaznajomienia si? z nasz? propozycj? produktw i us?ug dotycz?c? takich dzia?w jak automatyka przemys?owa. iPS Control to najlepsza firma in?ynierska w Polsce dostarczaj?ca kompleksow? obs?ug? projektw inwestycyjnych dla przemys?u. Oferujemy pomiary termowizyjne, sterowniki simatic s7, projekty automatyki. Pe?ne przekonanie i bezpiecze?stwo uzyskane dzi?ki 12 letniemu do?wiadczeniu pozwalaj? iPS Control oferowa? bezpiecze?stwo i profesjonalizm, jako?? i elastyczno?? w bliskiej wsp?pracy z klientem. Oferujemy systemy MES systemy zarzadzania jako?ci? produkcji. Proponujemy Pa?stwu nowoczesne rozwi?zania m.in. systemy sterowania, pomiary termowizyjne, projekty automatyki, systemy MES, systemy wizualizacji procesw produkcyjnych bazuj?cych na podzespo?ach najlepszych firm jak Siemens, Allen Bradley, Wonderware. iPS Control realizuje ca?kowite inwestycje w zakresie systemw zarz?dzania produkcj? i wydajno?ci? produkcji - Systemy MES.

  Data dodania: 06 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Photoshop Sklep »

  Wszystko dla u?ytkownikw Photoshopa.
  W tym sklepie kupisz wszystko do wykorzystania z Adobe Photoshop.
  Szczeglnie polecane kategorie to P?yty CD, DVD, Zestawy .
  Dzi?ki tym zasobom uzyskasz wspania?y wygl?d przetwarzanych obrazw cyfrowych.
  Je?eli jeste? pocz?tkuj?cym u?ytkownikiem Photoshopa, nie przejmuj si?. Wraz z materia?ami otrzymujesz instrukta?e ich stosowania i bezp?atn?, bezterminow? pomoc techniczn?. Nigdzie indziej nie uzyskasz tak indywidualnej pomocy.

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • www.pcwirus.com - Sklep bezpieczny »

  W naszym sklepie mog? Pa?stwo zakupi? szeroki wachlarz rozwi?za? zwi?kszaj?cych bezpiecze?stwo komputerw firmowych oraz domowych. Posiadamy rwnie? w ofercie oprogramowanie biurowe i rozwi?zania sprz?towe.

  Data dodania: 15 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Oprogramowanie dla firm »

  Przedsi?biorstwo Simple trudni si? projektowaniem indywidualnego oprogramowania dla firm. W ofercie specjalistyczne rozwi?zania klasy HRM oraz ERP dla administracji, edukacji, handlu, produkcji i s?u?by zdrowia. Oferujemy rwnie? profesjonalne us?ugi szkoleniowe. Zapraszamy do zaznajomienia si? z naszymi referencjami.

  Data dodania: 20 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Program antywirusowy Kaspersky - ITXON.pl »

  Firma Systemy Informatyczne ITXON zajmuje si? dystrybucj? i sprzeda?? programw antywirusowych, narz?dziowych oraz do ochrony danych.

  Stali?my si? G?wnym Przedstawicielem na Polsk? cenionych na rynku, mi?dzynarodowych korporacji takich jak: Acronis, DeviceLock Inc., Entensys, Parallels Inc. oraz Autoryzowanym Partnerem Handlowym firmy Kaspersky Lab Polska, ktra od 2006 roku przyznaje nam corocznie Certyfikat Dystrybutora Roku.

  Data dodania: 13 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Us?ugi informatyczne »

  Syso.pl to zesp? specjalistw specjalistw z bran?y informatycznej dla ktrych zadania zwi?zane z pozycjonowanie stron internetowych, marketingiem w internecie a tak?e wdra?aniem rozwi?za? informatycznych nie stanowi? problemw. Dok?adamy wszelkich stara? aby dawa? naszym klientom mo?liwie jak najbardziej op?acalne rozwi?zania je?li chodzi o tworzenie stron internetowych a tak?e rozwi?zania zwi?zane z marketingiem internetowym. Oferujemy bardzo szeroki zakres rozwi?za? dzi?ki takim rozwi?zaniom nasze us?ugi mo?emy ?wiadczy? kompleksowo firmom i kliento indywidualnym. Wizytwki www projektowane i wytwarzane przez nas cechuj? si? wykorzystaniem mnajnowszych technik projektowych, serwisy tworzone przez nas s? czytelne oraz przyjazne dla u?ytkownikw. Nieustannie udoskonalamy nasze umiej?tno?ci a nasze us?ugi s? konkurencyjne w stosunku do innych agencji reklamowych dzi?ki ?wiadczeniu wysokiej jako?ci us?ug po atrakcyjnych cenach. Strona www przedsi?biorstwa to wizytwka dla firmy jak rwnie? miejsce do dzielenia si? aktualno?ciami przez osoby prywatne. Do ka?dego z naszych projektw staramy sie podchodzi? indywidualnie, s?uchaj?c przy tym na ka?dym etapie projektowym opinii klientw. Naszym wsplnym celem jest ?wiadczenie us?ug tak aby klient by? z nich w pe?ni zadowolony.

  Data dodania: 13 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • oprogramowanie »

  crm (ang. customer relationship management) nazywa nadzorowanie relacjami z konsumentami - polityk? biznesow?, jakiej zamiarem jest kreowanie i konserwacja d?ugotrwa?ych, nale?ytych relacji z kontrahentami. Zaimplementowanie systemu crm to co prawda nie wy??cznie zainstalowanie pionierskiego oprogramowania, jakie umo?liwi podwy?szy? wydajno?? robt jednego czy te? dwch zespo?w, jednak?e modyfikacja kierunku rodzaju rozmy?lania kompletnej firmy. firma komplus wypracowa?a swoje systemy crm, dzi?ki jakim rozporz?dzanie relacjami z konsumentami zachodzi w sposb wybitniej uregulowany. Usprawnienie owego procesu umo?liwia konstruowanie d?ugotrwa?ej wsp?pracy z klientami. trudno?? kierowania relacjami z klientami ro?nie razem z ilo?ci? konsumentw i wielko?ci? przedsi?biorstwa. Realizowanie oprogramowania wspieraj?cego ideologi? crm jest czynnikiem nieodzownym w budowie polityki pozwalaj?cej na wstrzymanie interesanta.

  Data dodania: 21 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Programy »

  Na stronie www www.pcmaniak.com.pl znajdziesz du?o interesuj?cych wiadomo?ci o komputerach i du?o materia?w do ?ci?gni?cia. To takie dzia?y jak Download, Porady, Czcionki, Muzyka, Humor, IRC itd.
  Wypada przyzna?, ?e komputery zaw?adn??y naszym ?yciem na dobre. Komputery s? obecnie wsz?dzie i nie wyobra?amy sobie istnienia bez nich. Na stronach www takich jak www.pcmaniak.com.pl mo?esz odnale?? ciekawe informacje i materia?y o komputerach! Sprawd? koniecznie stron? internetow? www.pcmaniak.com.pl - znajdziesz tam tak?e ?wietne mp3 (wszystko legalne) do ?ci?gni?cia.

  Data dodania: 12 03 2011 · szczegóły wpisu »
 • Komputery Krakw »

  Zapraszamy wszystkich do u?ycia z oferty serwisu komputerowego na ulicy Tatarska 5 30-103 Krakw.
  Kontakt telefoniczny z nami pod numerem (12) 428 20 00. Firma NKK to do?wiadczona firma, z 20 letni? histori?. Nasz serwis komputerowy, po za us?ug? naprawy komputerw wykonuje tak?e inne us?ugi dla przyk?adu: naprawa komputerw. Na przestrzeni 20 lat naszej dzia?alno?ci, uda?o si? nam nie jednokrotnie wygrywa? przetargi na dostarczenie sprz?tu komputerowego mi?dzy innymi do Krakowskich Uczelni wy?szych. Dla przedsi?biorstw przygotowali?my r?ne us?ugi informatyczne jak na przyk?ad outsourcing IT i obs?uga informatyczna. Dla osb prywatnych przygotowali?my mi?dzy innymi napraw? komputerw. Zapraszamy do zapoznania si? w pe?ni z nasz? ofert?.

  Data dodania: 16 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Citrix xenapp »

  Promowana strona powsta?a w celu prezentacji oprogramowania Winflector. Winflector jest zalecany jako ?wietna alternatywa np. dla citrix xenapp. Winflector pracuje przy u?yciu Internetu, ale rwnie? np. ??cza dedykowanego. Oferta kierowana jest do r?nych, zw?aszcza wielooddzia?owych przedsi?biorstw. Zdalne korzystanie z aplikacji usprawnia prac? i zmniejsza koszty. Na stronie mo?na zapozna? si? z zasadami dzia?ania oprogramowania.

  Data dodania: 19 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • SoftwareProjekt:: Oprogramowanie dla Firm i Domu »

  Oprogramowanie dla Firm i domu. Rozliczanie Pojazdw, Organizacja Pracy, Inwentaryzacja, Ewidencja Wyposa?enia, Planowanie urlopw, Sekretariat, Rozliczanie Paliwa, Rycza?t Samochodowy, Kilometrwka

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • CFI Systemy Informatyczne »

  CFI jest firm? informatyczno - konsultingow?. Zajmuje si? produkcj? i wdra?aniem informatycznych systemw zarz?dzania klasy ERP, organizuj?cych prac? wybranych dzia?w oraz firmy jako ca?o?ci. G?wnym celem wdro?e? jest wzrost efektywno?ci dzia?ania i obni?ka kosztw operacyjnych u?ytkownikw. Faktura zaliczkowa - CRM, ERP Podnoszenie efektywno?ci rozumiane jest jako wzrost stosunku efektw do nak?adw w ka?dej komrce przedsi?biorstwa. Oprogramowanie wdra?ane jest dla firm, ktrych specyfika dzia?ania potrzebuje czego? wi?cej, ni? posiadania zwyk?ego oprogramowania magazynowo-ksi?gowego. Celem ka?dego projektu jest dostarczenie klientowi warto?ci dodanej konkretnego, widocznego efektu wsp?pracy - pomniejszenia nak?adw pracy w firmie, poprawy przep?ywu informacyjnego, jako?ci obs?ugi klienta i wzrostu sprzeda?y.

  Data dodania: 21 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Programy do kosztorysowania »

  Nasze kursy przygotowane s? przez trenerw z ogromnym do?wiadczeniem, fachowcw z dziedziny zastosowania informatyki dla budownictwa. Warsztaty odbywaj? si? w pe?ni wyposa?onych laboratoriach komputerowych, ka?dy uczestnik posiada samodzielne stanowisko. Kursy umo?liwiaj? zg??bienie wiedzy z dziedziny kosztorysowania oraz na sprawne pos?ugiwanie si? programem do kosztorysw. Zapraszamy do zg?oszenia udzia?u na nasze profesjonalne kursy telefonicznie lub mailowo. Je?eli maj? Pa?stwo dodatkowe pytania nasi handlowcy z ch?ci? rozwiej? w?tpliwo?ci i odpowiedz? na nie.

  Data dodania: 22 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Oprogramowanie sklepu internetowego »

  Szukaj?c oprogramowanie do zarz?dzania firm? koniecznie nale?y zwrci? uwag? na System SAP i to niezale?nie od wielko?ci firmy. System SAP to najwy?szej klasy program do zarz?dzania. To oprogramowanie dla firm ma?ej, ?redniej lub du?ej, ktra poszukuj? wy?szej sprawno?ci i lepszego zarz?dzania. Supremis to z?oty partner SAP, czyli firma, ktra zajmuje si? wdra?aniem tego systemu ERP. Dzi?ki swojemu do?wiadczeniu, wdra?any przez Supremis system SAP sprawdza si? doskonale jako program magazynowy, program do ksi?gowo?ci oraz CRM. Profesjonalne wdro?enie sprawia, ?e oprogramowanie do zarz?dzania to wymiernie korzy?ci dla u?ytkuj?cej go firmy.

  Data dodania: 18 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Oprogramowanie CRM Vision »

  CRM Vision sprawdza si? w firmie, ktra potrzebuje wysokiej klasy systemu wspomagaj?cego zarz?dzanie relacjami z klientami i rejestrowania i raportowania podj?tych czynno?ci. Wp?ywa na redukcj? kosztw, zwi?zanych z zarz?dzaniem i obiegiem informacji. Wieloletnie do?wiadczenie umo?liwi?o nam uformowa? przyjazny interfejs systemu CRM. Nawet dla nowego u?ytkownika jego obs?uga nie stanowi problemu. Zdolno?? korzystania z Internetu jest wystarczaj?ca a?eby by? w stanie bez trudu u?ytkowa? system.

  Data dodania: 29 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Sklep internetowy od max-shop.pl »

  Szukacie idei na swj biznes, ktry przysporzy Wam moc satysfakcji i korzy?ci finansowych? Doskona?ym rozwi?zaniem jest sklep internetowy. Coraz wi?cej ludzi decyduje si? na zakupy przez internet, poniewa? jest to forma wielce wygodna. Oferujemy Pa?stwu profesjonalne instrument do prowadzenie handlu elektronicznego, pozwalaj?ce na ?atw? integracj? z wieloma systemami wspomagaj?cymi sprzeda?. Zarz?dzany przez Was sklep internetowy b?dzie funkcjonowa? bezproblemowo i bez zarzutu. MaxShopŽ jest efektem pracy ca?ego zespo?u profesjonalistw, z racji tego dostajecie Pa?stwo produkt spe?niaj?cy najwy?sze wymagania i w oparciu o najwy?sze standardy. Ide? MaxShopŽ jest udogodnienie i usprawnienie sprzeda?y w sieci. Jeste?my pewni, ?e wszyscy u?ytkownicy MaxShopŽ w pe?ni doceni? komfort prowadzenia e-sklepu opartego na naszym systemie.
  Tworzymy sklepy inernetowe

  Data dodania: 06 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • program do faktur »

  Oprogramowanie dla firm to jedna z podstawowych rzeczy je?li chodzi o dobr? ksi?gowo?? i porz?dek w dokumentach. Programy do fakturowania wykonuj? za nas du?o rzeczy czasoch?onnych ktre w polskim prawie zajmuj? miesi?cznie typowemu w?a?cicielowi firmy a? 15 roboczogodzin. Sortowanie, automatyczne wype?nianie, uk?adanie dokumentw, sprawdzanie ich poprawno?ci to g?wne zalety softu do fakturowania. Polecamy zakupy nowoczesnego oprogramowania.

  Data dodania: 23 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Oprorgamowanie dla urz?dw »

  Rekord Systemy Informatyczne swoja firm? prowadzi i rozwija od 1989. Za?ozycielem i jednocze?nie prezesem sp?ki jest Janusz Szymura. Aplikacje biznesowe dostosowane do nowoczesnego rynku z mo?liwo?ci? ci?g?ego rozwoju dla przedsi?biorstw produkcyjnych oraz administracji publicznej. Rekord od wielu lat wiedzie prym oprogramowania na polskim rynku biznesowym oraz informatycznym.
  Rekord Systemy Informatyczne jest twrc? programw: Rekord ERP - oprogramowanie klasy ERP, do wdro?enia w firmach. Program ten jest narz?dziem kompleksowej obs?ugi i intergacji ka?dych obszarw dzia?alno?ci w firmie. System posiada wiele pomocnych funkcji, m.in. optymalizacja zapasw, eliminowanie zb?dnych kosztw oraz zmniejszy? niebezpiecz??stwo utraty informacji, a tak?e dost?pu do nich osb niepowo?anych.
  Aplikacja Ratusz zosta? zaprojektowany dla jednostek administracjynych. System Ratusz zosta? stworzony przy konsultacjach z kard? jednostek samorz?dowych, tak aby by? optymalnie dosotosowany do potrzeb klientw. Korzystaj?c z jego funkcji mo?na m.in efektywnie zarz?dza? finansami, otrzyma? szerokie wsparcie w podejmowaniu decyzji, program rwnie? stanowi doskona?y fundament popularnego e-Urz?du..

  Data dodania: 14 04 2011 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Oprogramowanie

Oprogramowanie - nowa strona:

Adres: