´╗┐ Salome.com.pl - Docieplenia - Stropodachy - Katalog sklep??w internetowych KupTanio

Salome.com.pl - Docieplenia - Stropodachy

Salome.com.pl - Docieplenia - Stropodachy
Docieplenia budynk??w to skuteczna posta─? walki z ch??odem w zimie. lecz zar??wno kluczowe oszcz─?dno??ci.Ocieplamy stropodachy i ??ciany. Nasze docieplenia s─? wysokiej klasy. Stosujemy nowatorskie systemy docieple?? i materia??y izolacyjne. Docieplamy stropodachy metod─? wdmuchiwania we??en mineralnych. Mamy du??e do??wiadczenie w zagadnieniu jakim sa docieplenia. Naszym atutem s─? materia??y izolacyjne o najwy??szej jako??ci i wydajno??ci. Posiadamy w??asn─? hurtowni─? materia????w budowlanych oraz jej fili─? w K─?dzierzynie-Ko??lu Wykonujemy zabytkowe elewacje i stylizowane wn─?trza oraz roboty w technologii suchej zabudowy wn─?trz. Oferujemy pe??ne wykonawstwo w zakresie docieplenia ??cian, dach??w, stropodachy i strop??w piwnic w r????nych technologiach.

Szczegóły strony www.salome.com.pl:

Podlinkuj stron─Ö www.salome.com.pl:

Salome.com.pl - Docieplenia - Stropodachy

Odwiedziny robot├│w:

Odwiedziny yahoo 5 Odwiedziny googlebot 3

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • 2heat.pl-Ogrzewanie&?üazienki - Strona g????wna »

  Sklep internetowy oferuj─?cy wy??─?cznie markowe produkty renomowanych producentów np:Viessmann, Vaillant, Junkers, Ko??o, Roca, Hansgrohe.
  W ofercie instalacje grzewcze, solarne i sanitarne.Najlepsze ceny!Sprawd??!

  Data dodania: 01 10 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Baseny »

  Serdecznie zapraszamy na stron─? firmy IGG Baseny. Nasza firma posiada swoj─? siedzib─? w Katowicach, zajmujemy si─? monta??em basen??w. Oferujemy kompleksow─? realizacj─? wyposa??ania basenowego takiego jak przykrycia tafli wody czyli zadaszenia basenowe, zar??wno p??ywaj─?ce jak i pawilonowe. Oferujemy r??wnie?? atrakcje wodne, dostarczamy i montujemy wieloosobowe wanny z hydromasa??em, filtry basenowe, zar??wno dla odbiorc??w prywatnych jak i publicznych.

  Data dodania: 14 07 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Bramy przesuwne »

  Chcesz uchowa─? si─? przed w??cibskimi spojrzeniami s─?siad??w, szukasz intymno??ci we prywatnym domu?
  To wszystko mo??e ofiarowa─? Ci Firma Jartech wytwarzamy bramy, ogrodzenia, bramy przesuwne, balustrady itp.
  Nasze produkty charakteryzuj─? si─?, trwa??o??ci─? i estetyk─? wykonania.
  Oferujemy wykwalifikowan─? pomoc ju?? we wczesnej fazie budowy Twojego domu, aby?? nie pope??ni?? prostych b??ed??w oraz nie marnowa???? czasu podczas niepotrzebnych i kosztownych poprawek.
  Posiadamy w??asne schematy ale podobnie realizujemy zlecenia indywidualne, malowanie wykonanych element??w wykonujemy nowoczesnymi technologiami na wst─?pie je cynkuj─?c a w fazie finalnej s─? malowane proszkowo co zapewnia d??ugoltenie eksploatacj─?. Twoja brama b─?d?? ogrodzenie przez d??ugie lata nie straci swojego blasku.

  Data dodania: 28 08 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Kamie?? dekoracyjny »

  Ostatnimi czasy ogromnie znaynym wyko??czeniem ogrod??w, oraz mieszka?? jest kamie?? dekoracyjny. Jako firma Filar sprzedajemy go od 1955 roku. Dok??adnie zajmujemy si─? obr??bk─?, przemia??em i sprzeda??─? rozmaitego rodzaju kamienia budowlanego te?? dla klient??w indywidualnych jak i dla centr??w i sklep??w ogrodniczych. Nale??ymy do ??cis??ej czo????wki polskich firm specjalizuj─?cych si─? w sprzeda??y kamienia i grys??w dekoracyjnych.

  Data dodania: 23 09 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Schody drewniane »

  Firma Larysz oferuje Pa??stwu wysokiej jako??ci schody drewniane wykonane z materia????w o ponadprzeci─?tnej trwa??o??ci. Posiadamy ponad 20-letnie do??wiadczenie w tej dziedzinie, co wp??ywa korzystnie na poziom wykonywanych przez nas schod??w z drewna. Oferujemy potencjalnemu Klientowi zar??wno tradycyjne, jak i nowoczesne konstrukcje charakteryzuj─?ce si─? ponadczasow─? i unikaln─? stylistyk─?. Nasze schody drewniane tworzymy na indywidualne zam??wienie klienta.

  Data dodania: 08 10 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Przecinarki »

  Firma Sarpol.pl zajmuje si─? produkcj─? wysokiej jako??ci maszyn budowlanych i drogowych, spo??r??d kt??rych wymieni─? nale??y takie pozycje jak zag─?szczarki, agregaty pr─?dotw??rcze, m??oty, przecinarki, ubijaki, walce, ??adowarki, koparki bobcat oraz zag─?szczarki p??ytowe. Oferujemy Pa??stwu tak??e wiert??a oraz tarcze diamentowe, a tak??e sprz─?t geodezyjny i zabezpieczaj─?cy. Dzi─?ki wieloletnemu do??wiadczeniu na rynku nasze produkty cechuj─? si─? trwa??o??ci─? oraz wysok─? jako??ci─? wykonania.

  Data dodania: 14 10 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Nap─?dy bram »

  Nasza firma ma zaszczyt zaprezentowa─? nap─?d??w do bram, zar??wno gara??owych jak i przesuwnych czy skrzyd??owych. Sprzedawane przez nas nap─?dy bram s─? produktami wysokiej jako??ci, takich firm jak faac, nice, came. Sprzedajemy te?? bramy gara??owe i wszelkiego innego rodzaju akcesoria potrzebne do tego typu instalacji. Oferujemy r??wnie?? domofony i videodomofony na ka??d─? kiesze??. U nas nie p??acisz za przesy??k─?, my pokrywamy koszty wysy??ki. Napisz do nas, a przygotujemy ofert─? dostosowan─? do Twoich potrzeb. Zapraszamy do zapoznania si─? z ofert─?.

  Data dodania: 15 12 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • No??yce wyburzeniowe, m??oty Ramfos »

  Gdzie mo??na stosowa─? m??oty wyburzeniowe marki Ramfos? Budowa dr??g i most??w * Wyburzenia i odbudowa budynk??w * Wst─?pne i docelowe kucie w kamienio??omach * Budowa tunel??w * Budowa dr??g kolejowych * Prace przy asfaltobetonach.Dlaczego Ramfos? Nasze urz─?dzenia cechuj─? si─? najlepsz─? si??─? wyburzania, trwa??o??ci─? oraz serwisem pogwarancyjnym.Oferta Ramfos jest bardzo szeroka. Sprzedajemy no??yce dla koparek od 0,7 do 70 ton. Taki osprz─?t top pewne wyburzenie nawet najtwardszych element??w Twojego placu budowy.Jednym z element??w naszej oferty s─? no??yce wyburzeniowe tn─?co Ô?? krusz─?ce RAMFOS. Sprz─?t ten to skonstruowane narz─?dzia s??u??─?ce do wyburze?? zar??wno w fazie wst─?pnej jak i p????niejszej do rozdrabniania i ci─?cia urobku.Cechy charakterystyczne no??yc RAMFOS to wi─?ksza si??a kruszenia, mechanizm zamykania szcz─?k oparty na jednym centralnym sworzniu oraz prosty system obs??ugi. Cechy te maj─? wp??yw na nie tylko na najwy??sz─? produktywno??─? no??yc ale r??wnie?? wysok─? trwa??o??─? i niezawodno??─?.RAMFOS sprzedaje profesjonalne oprzyrz─?dowania do wyburze??. Z??atwo??ci─? rozbija ska??y, beton oraz asfalt. Przebijemy wszystko!

  Data dodania: 16 02 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Pompy ciep??a »

  Dzisiejsze budowle charakteryzuj─? si─? oryginalnymi kszta??tami, oryginaln─? form─?. Wielu ludzi chce by ich domy by??y niepowtarzalne. Do ich konstruowania u??ywa si─? najnowocze??niejszych tworzyw i technologii. Jednakowo?? nie sam wygl─?d si─? liczy. Wyekwipowane one s─? w elementynajlepszej jako??ci. Na dobitk─? najnowocze??niejsza technika jest wykorzystywana do zaoszcz─?dzenia energii. Tworzone s─? dla przyk??adu kolektory s??oneczne czy pompy ciep??a. Przy zwi─?kszonym nak??adzie pieni─???nym mo??na wprowadzi─? technologie tego typu co z czasem nam si─? zwr??ci i to z nawi─?zk─?. Energia s??oneczna jest coraz bardziej popularna. Jej najsilniejsz─? zalet─? jest to, ??e nic nie kosztuje. Jednak same instalacje nie s─? tanie. Jest to ma??y przyk??ad jak mo??na wykorzysta─? naturaln─? energi─?. Innym przyk??adem s─? wiatraki. U??ywaj─?c si??─? wiatru wytwarzaj─? energi─?. Ludzie musz─? coraz cz─???ciej szuka─? energii w odnawialnych ??r??d??ach. Takie materia??y jak na przyk??ad w─?giel kiedy?? sko??cz─? si─? i chc─?c nie chc─?c ludzie - o ile b─?dzie jeszcze istnie─? - b─?dzie musia??a wykorzysta─? inne ??r??d??a energii. Poniewa?? my nie musimy narzeka─? na niedob??r energii w aktualnym ??wiecie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Chocia?? mo??na ju?? us??ysze─? o tym, ??e zas??b ropy na rynku stale si─? zmniejsza i prawdopodobnie, ??e za nied??ugi czas ulegnie ca??kowitemu wyczerpaniu. Co wi─?cej cywilizacja ludzka wci─??? ro??nie a wraz z ni─? wzrasta popyt na energi─?. Dlatego te?? normalne ??r??d??a energii wyczerpuj─? si─? jeszcze szybciej. Je??li sytuacja si─? nie zmieni grozi nam kryzys energetyczny.

  Data dodania: 29 05 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Dachy »

  Wszystko o dachach. Teksty odno??nie dach??w, ich zdj─?cia, katalog firm, forum dyskusyjne, gdzie mo??na znale??─? prawdziwych specjalist??w, ksi─?garnia, w kt??rej to, mo??na kupi─? poradniki odno??nie dach??w. A witryn─? znale??─? mo??na pod adresem http://www.e-dach.pl, dzi─?ki czemu, b─?dziemy mieli mo??liwo??─? np. znale??─? czo??owych producent??w dach??wek, albo firmy, kt??re trudni─? si─? k??adzeniem dach??wek. Przede wszystkim powinni??my, wcze??niej zapozna─? si─? z opiniami dotycz─?cymi firm z naszego regionu, kt??re k??ad─? dachy. Z pewno??ci─?, to niezwykle wa??ne, poniewa??, je??eli zatrudnimy nieodpowiedni─? firm─?, mo??liwe, i?? b─?dziemy mie─? k??opoty.

  Data dodania: 27 07 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »