Listwy i coko??y przypod??ogowe KASOLIK - PRODUCENT

Listwy i coko??y przypod??ogowe KASOLIK - PRODUCENT
Listwy i coko??y przypod??ogowe - Kasolik - producent listew przypod??ogowych, coko????w pod??ogowych. Sklep Internetowy: listwy przypod??ogowe, coko??y przypod??ogowe, deska barlinecka, deska pod??ogowa lita, akseroia do pod????g, monta?? pod????g drewnianych. Firma zajmuje si? kompleksowym wykonywaniem pod????g drewnianych.Producent listwy przypod??ogweCoko??y przypod??ogoweCoko??y bia??e

Szczegóły strony www.kasolik.pl:

Podlinkuj stronę www.kasolik.pl:

Listwy i coko??y przypod??ogowe KASOLIK - PRODUCENT

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 7 Odwiedziny googlebot 3

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • E-KUPIEC »

  Znajdziesz tu wszystko co zwi?zane z elektryk? - w najlepszych cenach.
  Nasz zesp???? specjalist??w jest w stanie wyceni?, doradzi? i zaoferowa? najni??sze ceny. Je??eli nie odnajdziesz czego?? w sklepie - spokojnie na pewno jeste??my w stanie tak? rzecz zam??wi?.
  Kontakt:
  668-691-292
  sklep@e-kupiec.com.pl
  Hurtownia elektrotechniczna

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Doka, layher, plettac »

  Nasza oferta zawiera specjalnie wyselekcjonowane - najlepsze produkty znanych producent??w. Nasz sklep oferuje akcesoria niezb?dne na ka??dej budowie takie jak rusztowania, doka, layher, plettac, szalunki. Produkty, kt??re oferujemy cechuje: bezpiecze??stwo, funkcjonalno???, wysoka jako??? oraz konkurencyjna cena. Gwarantujemy wysok? jako??? oferowanych produkt??w (rusztowanie, deskowanie) oraz kr??tkie terminy realizacji z??o??onego przez Pa??stwa zam??wienia. Serdecznie zapraszamy na zakupy.

  Data dodania: 16 09 2009 · szczegóły wpisu »
 • Sklejka od Biaform SA »

  W walce o klienta, przedsi?biorstwa prze??cigaj? si? ju?? nie tylko w jako??ci wyrobu, ale podobnie licz?cy krocie nacisk k??ad? na elementy wizualno-estetyczne. Sklejki BIAFORM SA wy??mienicie spe??niaj? stawiane wymagania i s? wykorzystywane w przemy??le opakowaniowym. Opr??cz wysokiej jako??ci sklejek szalunkowych, oferujemy r??wnie?? ich obr??bk? mechaniczn?, tak? jak wiercenie czy frezowanie. Klientowi dostarczamy jedynie podzespo??y gotowe do instalacji. BIAFORM SA oferuje r??wnie?? produkty ze sklejki o specjalnej budowie wewn?trznej niezb?dne tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka trwa??o??? mechaniczna. Dodatkow? us??ug? oferowan? przez BIAFORM SA jest transparentne lakierowanie sklejek w ultra-nowoczesnej linii lakierniczej przy zastosowaniu technologii UV.

  Sklejka przemys??owa

  Data dodania: 29 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Salome.com.pl - Docieplenia - Stropodachy »

  Docieplenia budynk??w to skuteczna posta? walki z ch??odem w zimie. lecz zar??wno kluczowe oszcz?dno??ci.Ocieplamy stropodachy i ??ciany. Nasze docieplenia s? wysokiej klasy. Stosujemy nowatorskie systemy docieple?? i materia??y izolacyjne. Docieplamy stropodachy metod? wdmuchiwania we??en mineralnych. Mamy du??e do??wiadczenie w zagadnieniu jakim sa docieplenia. Naszym atutem s? materia??y izolacyjne o najwy??szej jako??ci i wydajno??ci. Posiadamy w??asn? hurtowni? materia????w budowlanych oraz jej fili? w K?dzierzynie-Ko??lu Wykonujemy zabytkowe elewacje i stylizowane wn?trza oraz roboty w technologii suchej zabudowy wn?trz. Oferujemy pe??ne wykonawstwo w zakresie docieplenia ??cian, dach??w, stropodachy i strop??w piwnic w r????nych technologiach.

  Data dodania: 07 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Klinkier, ceg??a klinkierowa, zaprawy - SCU Klinkier »

  Ceg??y klinkierowe oraz p??ytki ci?te z tej ceg??y, znajduj? szerokie u??ycie zar??wno jako elewacja budynku, ogrodzenia, elementy dekoracyjne, na zewn?trz jak i wewn?trz budynk??w.
  Nasz? specjalno??ci? jest klinkier r?cznie formowany, p??ytki elewacyjne, dekoracyjne, ??cienne, tarasowe, klinkier brukowy oraz dach??wki, zaprawy do murowania, kleje i fugi. Ze wzgl?du na bardzo r????norodn? palet? kolorystyczn?, jeste??my w stanie zaspokoi? gusta ka??dego kontrahenta. W ofercie naszej mamy do wyboru kilkaset rodzaj??w ceg??y oraz p??ytek r?cznie formowanych, r????norodnych pod wzgl?dem kolorystycznym jak i kszta??tu. Reprezentujemy wielu wytw??rc??w z Holandii i Belgii. Wszystkie towary z naszej oferty posiadaj? certyfikaty europejskie ??CE?.
  Fundamentem naszej dzia??alno??ci jest rzeczowa obs??uga klienta. Nie tylko sprzedajemy s??u???c odpowiednimi radami ale i konsultujemy wykonawstwo.
  Produkty z naszej oferty mo??na naby? w oddziale firmy w Gorzowie Wlkp. oraz u naszych Partner??w Handlowych w r????nych cz???ciach kraju. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? bogat? ofert?.


  R?cznie wytwarzana ceg??a klinkierowa.

  Data dodania: 14 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Gres techniczny »

  W celu dokonania skutecznego wyremontowania naszego mieszkanka lub te?? domku jednorodzinnego musimy w naczelnej kolejno??ci zaopatrzy? si? w niezb?dne do tego zamiaru towary wyko??czeniowe, jak chocia??by p??ytki ??cienne inaczej nazywanymi glazur? lub r??wnie?? p??ytki pod??ogowe potocznie nazywanymi te?? terakot?. Dzi?ki temu rodzajowi materia??u osi?gniemy perspektyw? trwa??ego i estetycznego wyko??czenia ??rodka naszej ??azienki lub kuchni. Istnieje wiele hurtowni towar??w budowlanych proponuj?cych wy??ej wskazane materia??y wyko??czeniowe, jest jednak tak??e sposobno??? osi?gni?cia zakupu tego wariantu towaru jak p??ytki kuchenne i p??ytki ??azienkowe za po??rednictwem kolosalnej sieci Internetu i sklep??w si? w nim znajduj?cych. W wielu z nich osi?galna jest tak??e ceramika sanitarna i troch? twardszy typ p??ytek, jakim jest gres techniczny. Ten ostatni typ p??ytek ??wietnie nadaje si? na wszelkiego wariantu trakty komunikacyjne, r????nego wariantu korytarze jak r??wnie??, jako p??ytki tarasowe na nasz balkon. Ostatnio coraz wybitniej atrakcyjnym towarem staje si? tak??e klinkier, idealnie nadaj?cy si? na s??upki ogrodzeniowe.

  Data dodania: 17 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Cz???ci zamienne do maszyn budowlanych, »

  Budmar to sp????ka, dzia??aj?ca ju?? od oko??o jedenastu lat. Gama oferowanych produkt??w jest umieszczona na stronie internetowej przedsi?biorstwa. Portal ten, zaprojektowany jest z kilku zak??adek informuj?cych o najistotniejszych rzeczach powi?zanych z firm?, takowych jak jej ukierunkowanie dzia??ania. W ofercie znajduj? si? takie punkty jak: cz???ci zamienne do maszyn budowlanych, cz???ci do minikoparek, g?sienice do koparek, rolki prowadz?ce itp., scharakteryzowanych w linku ??oferta?. Umieszczona jest r??wnie?? mapa dojazdu, kt??ra dok??adnie ukazuje miejsce umiejscowienia plac??wki. Fotografie, pokazuj?ce si? w trakcie ogl?dania strony WWW zmieniaj? si? co par? chwil, przyci?gaj?c skupienie zainteresowanego - cz???ci do maszyn budowlanych.

  Data dodania: 20 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Dom drewniany »

  W ofercie posiadamy wysokiej jako??ci domy szkieletowe i domy kanadyjskie zrealizowane ca??kowicie z naturalnych materia????w. Domy z drewna s? realizowane w nowoczesnej technologi, s? ekologiczne i energooszcz?dne, a przy tym maj? niskie koszty realizacji. Trudnimy si? kompleksow? budow? dom??w z drewna, wykonuj?c zar??wno katalogowe projekty, jak r??wnie?? tylko doradzaj?c.

  Data dodania: 31 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Namioty »

  Plan-System zajmuje si? wynajmem namiot??w imprezowych, hal namiotowych, scen estradowych na r????ne imprezy okoliczno??ciowe takie jak uroczysto??ci weselne, komunia, targi, konferencje, wystawy, imprezy firmowe. Przedsi?biorstwo dzia??a??a na rynku od 2002 roku na terenie wojew??dztwa lubelskiego oraz ca??ego kraju. Wsp????pracujemy z licz?cymi si? na ryku firmami cateringowymi. Firma zapewnia szeroki wyb??r oferowanych us??ug. W przypadku zapyta?? z przyjemno??ci? udzielane s? wszelkiego rodzaju informacje oraz wskazywane s? najbardziej optymalne rozwi?zania z firmowej oferty. Zapraszamy do odwiedzenia strony oraz zapoznania si? wraz z bogata ofert?.

  Data dodania: 04 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • Pompa ciep??a »

  Ci?g??y post?p my??li technicznej, nie pozwala nam biernie przygl?da? si? globalnym zmianom. Geotermalne ??r??d??a energii, to prawdziwa przysz??o???, zar??wno dla ludzi, jak i naszej przyrody, kt??ra nie jest ju?? w stanie obroni? si? przed szkodliwymi dzia??aniami cz??owieka. Jak nietrudno zgadn??, nie zalicza si? takich system??w do najta??szych. Jak wynika z test??w, u??ywaj?c pompy ciep??a nasze rachunki za ogrzewanie domu diametralnie malej?, a wk??ad pieni???ny szybko wraca do nas. Fachowcy z firmy, w jakiej pompa zosta??a zakupiona, przyjad? do Ciebie i zainstaluj? system. Przez pierwsze lata u??ytkowania, na ca??y system obowi?zuje gwarancja, cho? raczej niecz?sto zdarzaj? si? awarie. Prawdziwym hitem w rodzinie pomp ciep??a s? gruntowe pompy ciep??a. W nied??ugim okresie czasu, uda??o im si? zgromadzi? du??e grono zadowolonych je u??ytkownik??w. Mo??emy Ci? zapewni?, ??e ??a??owa?? b?dziesz jedynie tego, ??e zdecydowa??e?? si? na pomp? tak p????no!

  Data dodania: 21 07 2011 · szczegóły wpisu »