DW Partners - geosyntetyki, geow????knina, geotkanina, geosiatka, gabiony.

DW Partners - geosyntetyki, geow????knina, geotkanina, geosiatka, gabiony.
DW Partners jest firm? specjalizuj?c? si? w sprzeda??y materia????w budowlanych specjalnego zastosowania.Posiadamy w swojej ofercie pe??ny asortyment Geosyntetyk??w oraz materia????w znajduj?ce zastosowanie w budownictwie in??ynieryjnym.
Zajmujemy si? dystrybucj? takich materia????w jak:
- Geosyntetyki
- Geosiatka
- Geow????knina
- Gabiony
- Geotkanina
Nasza oferta aktualizowana o wszelkie nowe produkty z bran??y.
Posiadamy w swoich zasobach Geosyntetyki najlepszych producent??w krajowych oraz zagranicznych.W oparciu o Pa??stwa zapytania oferujemy optymalne rozwi?zania, fachowe porady przy doborze produktu i wybraniu najkorzystniejszej oferty. W razie potrzeby nasi specjali??ci przyjad? do Pa??stwa i pomog? w rozwi?zaniu problemu z doborem materia????w.
W oparciu o Pa??stwa zapytania oferujemy optymalne rozwi?zania, fachowe porady przy doborze produktu i wybraniu najkorzystniejszej oferty. W razie potrzeby nasi specjali??ci przyjad? do Pa??stwa i pomog? w rozwi?zaniu problemu z doborem materia????w..
Wszystkie produkty, kt??re Pa??stwu oferujemy pochodz? od wiod?cych i uznanych producent??w.
Wszystkie materia??y posiadaj? certyfikaty CE lub i aprobaty techniczne IBDiM, ITB, CNTK.

Szczegóły strony dwpartners.pl:

Podlinkuj stronę dwpartners.pl:

DW Partners - geosyntetyki, geow????knina, geotkanina, geosiatka, gabiony.

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 7 Odwiedziny googlebot 6

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Klamki drzwiowe »

  Nowoczesny sklep internetowy kt??ry na pierwszym miejscu stawia zadowolenie klienta. Dlatego w??a??nie w naszym sklepie znajd? Pa??stwo najwy??szej jako??ci klamki i akcesoria drzwiowe w prawdopodobnie najlepszych cenach. Tylko u nas nowoczesne klamki kwadratowe i odboje kwadratowe - wysokiej jako??ci produkty w cenach kt??re zaskakuj? ka??dego.

  Data dodania: 24 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Kolektory s??oneczne »

  Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem kolektor??w s??onecznych firmy THERMO|SOLAR na terytorium Polski. Interesuj? Ci? zagadnienia takie jak dotacje na kolektory s??oneczne? Nie mog??e?? trafi? lepiej, skontaktuj si? z nami ju?? dzisiaj. Nasz? dzia??alno??? prowadzimy ju?? od 2005 roku. Naszym celem jest zosta? preferowanym partnerem i dostawc? kolektor??w s??onecznych oraz pozosta??ych cz???ci zestaw??w solarnych na terenie naszego kraju. Nasza oferta zawiera produkty innowacyjne, nasze do??wiadczenie pozwala na efektywn? redukcj? koszt??w.

  Data dodania: 24 09 2010 · szczegóły wpisu »
 • Projekty dom??w »

  Zdecydowali??cie si? na budow? domu ? Czas wybra? projekt. Firma Murator oferuje projekty dom??w jednorodzinnych, kt??re spe??ni? Wasze potrzeby. Wszystkie zosta??y zaprezentowane na stronie. Wybierz dom, kt??ry nie tylko b?dzie dla Ciebie funkcjonalny, ale tak??e, kt??ry spe??ni Twoje potrzeby. W ofercie dost?pne s? projekty dom??w o r????nej wielko??ci i w rozmaitych konfiguracjach.

  Data dodania: 07 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Sklejka od Biaform SA »

  W walce o klienta, przedsi?biorstwa prze??cigaj? si? ju?? nie tylko w jako??ci wyrobu, ale podobnie licz?cy krocie nacisk k??ad? na elementy wizualno-estetyczne. Sklejki BIAFORM SA wy??mienicie spe??niaj? stawiane wymagania i s? wykorzystywane w przemy??le opakowaniowym. Opr??cz wysokiej jako??ci sklejek szalunkowych, oferujemy r??wnie?? ich obr??bk? mechaniczn?, tak? jak wiercenie czy frezowanie. Klientowi dostarczamy jedynie podzespo??y gotowe do instalacji. BIAFORM SA oferuje r??wnie?? produkty ze sklejki o specjalnej budowie wewn?trznej niezb?dne tam, gdzie wymagana jest bardzo wysoka trwa??o??? mechaniczna. Dodatkow? us??ug? oferowan? przez BIAFORM SA jest transparentne lakierowanie sklejek w ultra-nowoczesnej linii lakierniczej przy zastosowaniu technologii UV.

  Sklejka przemys??owa

  Data dodania: 29 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Rolety zewn?trzne, antyw??amaniowe, okienne - krispol.pl »

  Bramy segmentowe to indywidualno??? i nowoczesno??? w zasi?gu r?ki. To najch?tniej wybierane bramy o wysokim standardzie, zapewniaj?ce wygod? i oraz doskona??? izolacj? ciepln?. Wykonane z my??l? o wymagaj?cych Klientach. Bramy gara??owe produkcji KRISPOL daj? poczucie bezpiecze??stwa, trwa??o??ci. KRISPOL proponuje wszystkie typy bram gara??owych, jakie s? dost?pne na rynku. bramy gara??owe, bramy przemys??owe, bramy segmrntowe, bramy rolowane, bramy elektryczne, drzwi wej??ciowe. Oferujemy rolety zewn?trzne, rolety antyw??amaniowe, rolety okienne. Sprzedwawane przez nas rolety, bramy, kraty to bezpieczne rozwi?zania, w szerokim zakresie stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Bardzo wysoka klasa i rzetelno??? to atuty, charakteryzuj?ce nasze wyroby. Oferujemy Pa??stwu kraty antyw??amaniowe, kraty stalowe, kraty aluminiowe, kraty rolowane najwy??szej jako??ci drzwi wej???iowe bramy i rolety. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gdzie znajduje si? pe??na oferta naszych produkt??w.

  Data dodania: 04 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • P??yta warstwowa »

  Pragniemy Pa??stwu poleci? wysokiej jako??ci p??yty warstwowe znanego producenta wykonane z poliuretanu. Oferowane przez nas towary wykonane s? z trwa??ych i odpornych element??w poliuretanowych, co jest gwarantem ich d??ugiego u??ytkowania. P??yty warstwowe sprzedawane w naszym sklepie idealnie nadaj? si? na pokrycia dachowe zar??wno tych ogrzewanych, jak i nieogrzewanych budynk??w. Wi?cej szczeg??????w dotycz?cych naszej oferty znajd? Pa??stwo na stronie www. Serdecznie zapraszamy do zakup??w.

  Data dodania: 29 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Baseny »

  Biznes WODEX - Pawe?? Bry??kiewicz spo??r??d siedzib? w Warszawie ma rado??? da? zobaczy? Pa??stwu osobisty aplikacja dzia??alno??ci w zakresie techniki basenowej. Zajmuj?c si? technik? basenow? od chwili 1997 roku oddali??my a?? do u??ytku publicznego i prywatnego kilkadziesi?t obiekt??w basenowych. Eksperyment zdobywamy obok wsp????pracy spo??r??d wiod?cymi producentami, dystrybutorami, i Firmami zajmuj?cymi si? projektowaniem i budow? obiekt??w p??ywalni.

  Data dodania: 07 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Balustrady ze stali nierdzewnej »

  Od pewnego czasu na krajowym rynku zjawia si? coraz wi?cej firm proponuj?cych wytworzenie estetycznych cz???ci dla domu produkowanych ze stali nierdzewnej. Istnieje nawet, mo??na powiedzie? moda na wyko??czenie pomieszcze?? lub zewn?trznych cz???ci domu i jego podw??rka elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej, jaka jest stal? odporna na kwasy, poza tym nie musimy jej malowa?. Kolejna jej zaleta|pozytywna cecha to to, ??e stal ta nie daje si? rdzy. Takie zainteresowanie tym rodzajem dekoracji przysz??o do nas z Zachodu. W takich pa??stwach jak Niemcy czy Holandia por?cze, czy balustrady ze stali nierdzewnej obecne s? od wielu lat. Koszty balkonowej por?czy czy p??otu z tego materia??u, s? kilkakrotnie wi?ksze ni?? zrobionych ze zwyczajnej stali, ale ??ywotno??? tej pierwszej jest nawet do kilkadziesi?t lat wwi?ksza ni?? w przypadku tej zwyk??ej.

  Data dodania: 15 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Ekologiczne ogrzewanie »

  Ogrzewanie domu, to dzi?? znacznie wi?cej ni?? znane powszechnie piece, czy baterie s??oneczne. Chc?c zahamowa? proces niszczenia ??rodowiska, mo??esz zamontowa? ekologiczne ogrzewanie. Na pocz?tku jednak, poczytaj nieco czym s? pompy ciepla. Nieistotne, czy interesuje Pa??stwa pompa cieplna geotermalna czy aerotermalna- w naszym asortymencie odszukacie Pa??stwo obie. Nie stosuj?c ??adnych dodatkowych ??r??de?? ciep??a, masz mo??liwo??? ogrza? ca??y dom. Najwy??szej rangi kwesti? jest dob??r pompy ciep??a, kt??rego to bez opinii zawodowca nie warto si? podejmowa?. Koszt pompy ciep??a to kilkadziesi?t tysi?cy z??. Dok??adne ceny pozna? mo??esz wpisuj?c w internecie np. pompy ciep??a ceny. Bardzo wa??ne jest r??wnie??, ??eby powietrzna pompa ciep??a, by??a odpowiednio dobrana do systemu ogrzewania. Wspieraj?c przyrod?, zyskujesz jednocze??nie wysoki komfort korzystania z nowoczesnych rozwi?za?? zapewniaj?cych oszcz?dno??? tak??e Tobie i Twojej rodzinie.

  Data dodania: 21 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • Okna »

  Wortal na temat okien. W wortalu znale??? mo??emy niezwykle przydatne porady odno??nie kolektor??w s??onecznych, drzwi czy fotki bram. By wej??? na witryn? nale??y zajrze? na http://www.e-okna.pl, dzi?ki czemu, b?dziemy wiedzieli wszystko nam potrzebne, je??li chodzi o okna. A bez cienia w?tpliwo??ci, warto wi?cej wiedzie? o oknach, szczeg??lnie je??li chcieliby??my je kupi?, np. sklepie internetowym. Dzi?ki stronie, b?dziemy mogli zaznajomi? si? r??wnie?? z opiniami, je??li chodzi o jako??? us??ug, kt??re s? ??wiadczone przez sklepy sprzedaj?ce okna za po??rednictwem Internetu. To naprawd? istotne, aby robi? zakupy w odpowiednich sklepach.

  Data dodania: 27 07 2011 · szczegóły wpisu »