Budownictwo Podkategoria: Budownictwo

« poprzednia strona · 5 · 6 · następna strona »
 • Listwy i coko??y przypod??ogowe KASOLIK - PRODUCENT »

  Listwy i coko??y przypod??ogowe - Kasolik - producent listew przypod??ogowych, coko????w pod??ogowych. Sklep Internetowy: listwy przypod??ogowe, coko??y przypod??ogowe, deska barlinecka, deska pod??ogowa lita, akseroia do pod????g, monta?? pod????g drewnianych. Firma zajmuje si? kompleksowym wykonywaniem pod????g drewnianych.Producent listwy przypod??ogweCoko??y przypod??ogoweCoko??y bia??e

  Data dodania: 18 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • Sklep internetowy - Piece akumulacyjne, maty grzejne, ogrzewacze, podgrzewacze »

  PHU TERMEX - Piece akumulacyjne, ogrzewacze wody, przep??ywowe ogrzewacze wody, suszarki do r?k, piece dynamiczne, konwektory, AEG, KOSPEL, STIEBEL-ELTRON, BIAWAR,

  Nasza firma istnieje na rynku od 1991r.
  i od pocz?tku swojego istnienia, zajmuje si? sprzeda??? oraz naprawami elektrycznego sprz?tu grzejnego.

  Jeste??my autoryzowanym przedstawicielem wielu znanych firm, zar??wno polskich, jak i zagranicznych, kt??re...
  ogrzej? Ci wod?, powietrze... itp.

  ??wiadczymy us??ugi w zakresie: wykonywania serwisu gwarancyjnego i
  pogwarancyjnego
  S??u??ymy doradztwem i pomoc? przy zakupie urz?dze??
  Zapewniamy fachowe doradztwo,
  monta??, udzielamy gwarancje,
  CZ???CI ZAMIENNE

  KONTO BANKOWE
  w przypadku akceptacji p??atno??ci przelewem.

  PHU TERMEX

  ul.Wielkopolska 3/2

  25-327 Kielce

  tel/fax 041 369 25 75

  NIP:657-038-60-34

  Nr. konta:23849300040000002829300004

  Data dodania: 21 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Zabudowa taras??w z aluminium »

  Nie wiesz jak? zastosowa? metod? zabezpieczy? przed ch??odem lokal mieszkalny? Jest jeszcze pewnego rodzaju nast?puj?cy spos??b, zabudowuj?c werand? z powodzeniem zminimalizujesz przenikanie ch??odu i zi?bu do ??rodka domku. Ko??o mieszkania wznosz?c zabudow? co wi?cej chronisz si? przed mrozem, w czasie letnim skryjesz si? przed skwarem i uzyskasz pomocn? dodatkow? przestrze?? mieszkaln?. Nie wiesz jak wygl?daj? wsp????czesne i fajne zabudowy z aluminium? Zapraszamy na nasz? stron? zapoznaj si?  z gotowymi, zrealizowanymi projektami i przebiegiem konstrukcji. W ofercie odnajdziesz multum rodzaj??w i przeznaczenia przyjemnej ramy do zabudowy ze szk??aaluminium.

  Data dodania: 29 10 2011 · szczegóły wpisu »
 • Listwy przypod??ogowe-pod??ogi drewniane-Kasolik »

  Listwy-Pod??ogi Firmowy Sklep Internetowy.
  Listwy i coko??y przypod??ogowe fornirowane w okleinach naturalnych krajowy dab, buk, jesion, sosna, oraz egzotycznych merbau, doussie,iroko, jatobe, sapelli, i inne.
  Wychodz? naprzeciw oczekiwani? klient??w stale poszerzamy asortyment coko????w przypod??ogowych bia??ych i bia??ych listew przypod??gowych.Coko??y przypod??ogowe bia??eListwy przypod??ogowelink textDeska Barlinecka

  Data dodania: 10 10 2011 · szczegóły wpisu »
 • Kominki Godin Polska »

  Kominki Godin Polska. Sprzeda?? hurtowa i detaliczna wk??ad??w i piec??w kominkowych. Monta?? komink??w i piec??w wolnostoj?cych. Kuchnie gazowe i elektryczne oraz garnki ??eliwne emaliowane. Hurtownia akcesori??w kominkowych.www.godin.com.plFirma Kominki Godin Polska oferuje wszystkim klientom fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpowiedniego do potrzeb wk??adu kominkowego lub pieca wolnostoj?cego, du??y wyb??r obud??w kominkowych i profesjonalny monta?? wraz z instalacjami DGP (dystrybucja gor?cego powietrza). W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo kominki ??eliwne i stalowe, kominki powietrzne i z p??aszczem wodnym, kominki nowoczesne i klasyczne, kominki marmurowe oraz wykonane z wszelkich innych materia????w.Odbiorcom hurtowym zapewniamy dogodne terminy i rabaty oraz sta??y dost?p do pe??nej oferty materia????w i akcesori??w potrzebnych do budowy komink??w. Zapraszamy do wsp????pracy firmy kominkowe oraz instalator??w.Nasze 12-letnie do??wiadczenie w bran??y kominkowej to gwarancja jako??ci i solidnej obs??ugi.Strona zawiera pe??ny katalog produkt??w francuskiej firmy Godin. Na stronie znajdziemy r??wnie?? linki do 2 sklep??w internetowych, narz?dzie do konfiguracji kuchni Godin, szczeg????owe opisy komink??w, piec??w garnk??w i kuchni wraz z wymiarami oraz zbi??r przepis??w kulinarnych przy wykorzystaniu garnk??w ??eliwnych emaliowanych. http://godin.com.pl/oferta/Garnki/index.phpW dziale "poradnik" znajdziemy artyku??y dotycz?ce zagadnie?? technicznych zwi?zanych z budow? komink??w.Narz?dzie do konfigurowania kuchni pozwala na samodzielne skomponowanie w??asnego zestawu.http://godin.com.pl/oferta/Kuchnie/index.php

  Data dodania: 18 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Sklep Emkapol - Drzwi wewn?trzne »

  Nasz sklep zajmuje si? sprzeda??? drzwi wewn?trznych, o??cie??nic, klamek i akcesori??w zwi?zanych z tematyk? drzwi. Wieloletnie do??wiadczenie pozwala Nam na szybk? i sprawn? obs??ug? Naszego Klienta oraz zadowolenie.

  Data dodania: 15 12 2012 · szczegóły wpisu »
 • Bramy segmentowe »

  Dopler S.C. od 1995 roku specjalizuje si? w produkcji i monta??u bram rolowanych i segmentowych zar??wno gara??owych jak i przemys??owych, system??w rolowanych os??on okiennych oraz krat rolowanych. Jeste??my ponadto wiod?cym w regionie producentem rolet materia??owych wewn?trznych. Dzi?ki wsp????pracy z najlepszymi producentami komponent??w zapewniamy wyroby o ??wiatowym standardzie.

  Data dodania: 31 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Kostka brukowa »

  Uprzejmie inwituj? Pa??stwa na firmow? stron? internetow? sp????ki nazwanego ?? Poz Bruk. Firma ta egzystuje w bran??y od 1985 roku, od tego czasu jeste??my w stanie ??mia??o nadmieni?, ??e zdominowa??a sektor kostki brukowej w Wielkopolsce, tak mocno, i?? zwyk??a nazwa kostki brukowej to pozbruk. Na skutek konsekwencji jak te?? uporze w dzia??aniu Poz Bruk rozwin??? si? jako przedsi?biorstwo o charakterze rodzinnym razem z zasi?giem ponadregionalnym. Polecam sprawdzi? podstrony takie jak: kostka brukowa wzory, ekrany akustyczne, kraw???niki. Przedsi?biorstwo powsta??o ponad dwie dekady temu, podczas pocz?tkowych 5 lat firmowej dzia??alno??ci trudni??a si? tworzeniem blok??w fundamentowych, nast?pnie zakupiona zosta??a licencja bazuj?c na kt??rej odbywa?? si? proces betonowych rur. Na pocz?tku lat 90-tych Poz Bruk zainwestowa?? uzyskany doch??d na nabycie licencji technologicznej stosowanej do brukowej kostki. Pierwotny pe??nie zautomatyzowany zak??ad produkcyjny zosta?? za??o??ony w pobli??u Poznania w Janikowie. Na skutek uznania i popytu kostki brukowej przedsi?biorstwu Poz Bruk kilka lat p????niej uda??o si? za??o??y? nast?pny zak??ad w Sobocie niedaleko Poznania. W kolejnych latach z przyczyny sukces??w odnoszonych przez przedsi?biorstwo tworzone by??y kolejne produkcyjne zak??ady. W 2005 roku zostaje odpalona innowacyjna linia technologiczna z przeznaczeniem do wytwarzania p??yt posadzkowych i elewacyjnych nazwanych Presstone.

  Data dodania: 19 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Okna Warszawa Wawer »

  Planujesz wymieni? stolark? okienn? w swoim domu? Nie wiesz, na co si? zdecydowa?? Oferujemy Tobie rozwi?zanie. Odwied?? nasz? stronk? internetow?, gdzie oferujemy szeroki wyb??r okien tak??e na wymiar. Z pewno??ci? kupisz tu dobrej jako??ci towary. Podpowiemy co wybra?, w??a??ciwy wymiar i przywieziemy zakup pod wskazany adres. Nie musisz si? o nic martwi? - oferujemy tak??e monta?? wykonany przez nasz? za??og? - dobrych fachowc??w.

  Data dodania: 04 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Wyposa??enie ??azienek, glazura, mozaika, p??ytki ceramiczne, ??azienkowe »

  eurolazienki.pl: akcesoria ??azienkowe, wyposa??enie ??azienek, glazura, p??ytki ceramiczne, p??ytki ??azienkowe, mozaika ceramiczna ... Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? i korzystania z naszego sklepu internetowego.

  Data dodania: 22 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Solary »

  Strona internetowa zawieraj?ca sporo fakt??w na temat kolektor??w s??onecznych i pozyskiwania energii solarnej. Kolektory s??oneczne i ich typy opisane w prosty spos??b. B?dziesz wiedzia?? czym r????ni? si? od siebie kolektory s??oneczne takie jak np: kolektory p??askie i powietrzne. Pr??cz tego znajdziesz zbi??r informacji odno??nie dofinansowania do kupna kolektor??w s??onecznych. Gor?co zapraszamy do zaznajomienia si? z tre??ci? poradnika.

  Data dodania: 12 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Okna »

  Wortal na temat okien. W wortalu znale??? mo??emy niezwykle przydatne porady odno??nie kolektor??w s??onecznych, drzwi czy fotki bram. By wej??? na witryn? nale??y zajrze? na http://www.e-okna.pl, dzi?ki czemu, b?dziemy wiedzieli wszystko nam potrzebne, je??li chodzi o okna. A bez cienia w?tpliwo??ci, warto wi?cej wiedzie? o oknach, szczeg??lnie je??li chcieliby??my je kupi?, np. sklepie internetowym. Dzi?ki stronie, b?dziemy mogli zaznajomi? si? r??wnie?? z opiniami, je??li chodzi o jako??? us??ug, kt??re s? ??wiadczone przez sklepy sprzedaj?ce okna za po??rednictwem Internetu. To naprawd? istotne, aby robi? zakupy w odpowiednich sklepach.

  Data dodania: 27 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • Izolacje »

  Witryna internetowa, kt??ra po??wi?cona jest, przede wszystkim tematyce instalacji. Na stronie: forum dyskusyjne, dzi?ki kt??remu, mo??na dowiedzie? si? wszystkiego odno??nie instalacji, fotografie, ksi?garnia, warto??ciowe informacje dotycz?ce instalacji elektrycznych. Aby wiedzie? wi?cej na ten temat, trzeba wej??? na http://www.e-izolacje.pl. Izolacje to bardzo trudne zagadnienie, tote?? je??li chcieliby??my wi?cej wiedzie? na temat izolacji, powinni??my przede wszystkim, zajrze? na forum dyskusyjne. Dzi?ki forum w??a??nie, b?dziemy mieli mo??liwo??? wiedzie? wszystkiego odno??nie izolacji, a to na pewno przydatna wiedza.

  Data dodania: 27 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • www.Wyladowcze.pl - Lampy Rt?ciowe Sprzeda?? »

  E-sklep www.Wyladowcze.pl ma w ofercie szerok? gam? wysokiej jako??ci przedmiot??w pochodz?cych od najlepszych producent??w. W sklepie www.Wyladowcze.pl mo??na wybra? mi?dzy innymi: lampy sodowe, lampy indukcyjne, lampy rt?ciowe, lampy metalohalogenkowe kompaktowe, stateczniki elektroniczne, oprawy wewn?trzne, zap??onniki, sterowniki a tak??e stateczniki elektromagnetyczne. Oferowane przez nas lampy wy??adowcze ciesz? si? ogromnym powodzeniem po??r??d kupuj?cych. Szczeg??lnie cz?sto zamawiane s? kompaktowe lampy sodowe. ??eby u??atwi? Klientom realizowanie zakup??w, zamie??cili??my specjaln? wyszukiwark?, kt??ra pozwala na wyszukiwanie przedmiot??w ze wzgl?du na producenta oraz wysoko??? ceny. Realizacja zam??wie?? w naszym sklepie jest bardzo ??atwe. Ich zatwierdzenie zawsze potwierdzamy niezw??ocznie za pomoc? telefonu albo poczty elektronicznej. Zam??wienia przesy??amy Poczt? Polsk? lub sprawdzon? firm? kuriersk?, a ceny wysy??ki mo??na pozna? na naszej stronie. P??atno??ci mo??na realizowa? przelewem bankowym a tak??e podczas odbierania przesy??ki.

  Data dodania: 29 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Ogrodzenia »

  W czasie budowy mieszkania istotna jest solidno??? wykonania, dlatego to jakich produkt??w u??yjemy jest niezwykle kluczowe. Najtrwalszym z materia????w do budowy jest piaskowiec, kt??ry ma du??? gam? obr??bki. Masz okazj? zleci? solidny system ogrodzeniowy z piaskowca i chroni? ognisko domowe. Jednak piaskowiec jest wa??ny nie tylko przy stawianiu system??w ogrodzeniowych, ale tak??e elewacje. Jego spokojna barwa i niewymuszone pi?kno zezwoli na wyj?tkowy wygl?d Twojemu domowi. Odwied?? nasz? internetow? stron? i poka?? nam sw??j piaskowiec.

  Data dodania: 27 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Nap?dy bram »

  Nasza firma ma zaszczyt zaprezentowa? nap?d??w do bram, zar??wno gara??owych jak i przesuwnych czy skrzyd??owych. Sprzedawane przez nas nap?dy bram s? produktami wysokiej jako??ci, takich firm jak faac, nice, came. Sprzedajemy te?? bramy gara??owe i wszelkiego innego rodzaju akcesoria potrzebne do tego typu instalacji. Oferujemy r??wnie?? domofony i videodomofony na ka??d? kiesze??. U nas nie p??acisz za przesy??k?, my pokrywamy koszty wysy??ki. Napisz do nas, a przygotujemy ofert? dostosowan? do Twoich potrzeb. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?.

  Data dodania: 15 12 2010 · szczegóły wpisu »
 • Elektrodo.pl - Najwi?kszy Elektrotechniczny Sklep Internetowy! - Legrand, Berker, Kontakt-Simon »

  Elektrodo.pl - Najwi?kszy Elektrotechniczny Sklep Internetowy! Osprz?t elektryczny Legrand, Berker, Kontakt-Simon. Profesjonalna obs??uga klienta, indywidualne wyceny, bardzo szeroki wyb??r, kr??tki czas realizacji zam??wienia...

  Firma Elektrodo powsta??a w 2009 roku, obejmuj?c swoim dzia??aniem obszar ca??ej Polski. Posiadamy niezb?dne kwalifikacje w sprzeda??y wysy??kowej. Nasze do??wiadczenie zapewnia klientom kompleksow? i profesjonaln? obs??ug? oraz fachowe doradztwo techniczne. Dzi?ki unikalnej ofercie proponujemy rozwi?zania dla ka??dego typu wn?trza.

  Profesjonalna obs??uga klienta, indywidualne wyceny, bardzo szeroki wyb??r, kr??tki czas realizacji zam??wienia oraz bardzo atrakcyjne ceny - to atuty naszej firmy.

  Dla zach?cenia Pa??stwa do robienia zakup??w w naszym sklepie stosujemy bardzo korzystny system rabatowy, opieraj?cy si? na ilo??ci zakupionego towaru, a dla Sta??ych Klient??w oferujemy indywidualne rabaty.

  Zakupy poprzez Internet musz? by? ??atwe i przyjemne. Dla Pa??stwa wygody akceptujemy r????ne formy p??atno??ci, kt??re umo??liwiaj? dobranie sposobu zap??aty do indywidualnych potrzeb klienta.

  Pami?tamy, ??e ka??dy klient jest dla nas wa??ny a zadowolony klient jest wizyt??wk? naszej firmy.

  Artyku??y elektryczne

  Osprz?t elektryczny

  Osprz?t elektroinstalacyjny

  Data dodania: 20 02 2010 · szczegóły wpisu »
 • Balustrady ze stali nierdzewnej »

  Od pewnego czasu na krajowym rynku zjawia si? coraz wi?cej firm proponuj?cych wytworzenie estetycznych cz???ci dla domu produkowanych ze stali nierdzewnej. Istnieje nawet, mo??na powiedzie? moda na wyko??czenie pomieszcze?? lub zewn?trznych cz???ci domu i jego podw??rka elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej, jaka jest stal? odporna na kwasy, poza tym nie musimy jej malowa?. Kolejna jej zaleta|pozytywna cecha to to, ??e stal ta nie daje si? rdzy. Takie zainteresowanie tym rodzajem dekoracji przysz??o do nas z Zachodu. W takich pa??stwach jak Niemcy czy Holandia por?cze, czy balustrady ze stali nierdzewnej obecne s? od wielu lat. Koszty balkonowej por?czy czy p??otu z tego materia??u, s? kilkakrotnie wi?ksze ni?? zrobionych ze zwyczajnej stali, ale ??ywotno??? tej pierwszej jest nawet do kilkadziesi?t lat wwi?ksza ni?? w przypadku tej zwyk??ej.

  Data dodania: 15 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • D?b-Bud konstrukcje stalowe, hale przemys??owe, budownictwo przemys??owe »

  Firma Budowlana D?B-BUD Sp. z o.o. Rozpocz?cie firmy si?ga lat 80-tych poprzedniego wieku, kiedy to grupa zapale??c??w wpad??a na pomys?? za??o??enia w??asnego biznesu. Chcieli stworzy? do??wiadczon? firm? kt??ra dzi?ki znalezionej luce na rynku osi?gnie olbrzymi powodzenie. W??a??ciciele zdecydowali ??e budowa hal, magazyn??w, ch??odni, wreszcie budownictwo przemys??owe i konstrukcje stalowe to najlepsza z mo??liwych bran??. Pe??ni rezonu i ci???kiej pracy w ci?gu kilkudziesi?ciu lat osi?gn?li sukces. Zapraszamy do zaznajomienia si? z nasz? ofert?.

  Data dodania: 25 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • eLZet ?azienka Twoich Marze?? - Strona g????wna »

  /Witamy w ??wiecie Twojej ?azienki! Pi?kne baterie, funkcjonalne meble, nowoczesne kszta??ty ceramiki, wygodne wanny i kabiny, te oraz wiele wi?cej produkt??w czeka na Pa??stwa w naszym sklepie! Nie mo??esz w ??adnym sklepie znale??? interesuj?cych Ci? towar??w? Napisz do nas, postaramy si? je dla Ciebie sprowadzi?.

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Fachowy sprz?t zabezpieczaj?cy »

  Portal pe??ni funkcj? internetowego sklepu, w kt??rym kupisz buty robocze i mn??stwo innych przydatnych rzeczy z zakresu PPO?? czy BHP. Witryna zawiera r??wnie?? pozosta??e warto??ciowe, wa??ne i przydatne informacje np. o CCTV, czy og??lnie odbieranej domenie bezpiecze??stwa pracy. Je??li jeste?? zainteresowany kupnem jednego z tych produkt??w zdo??asz to zrobi? za pomoc? Internetu lub bezpo??rednio w filii sp????ki. Gwarantujemy niskie i korzystne stawki oraz du??y poziom jako??ci naszych towar??w.

  Data dodania: 20 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • StyloweDomy.com.pl - dom zaczyna si? od dobrego projektu! Najlepsze projekty dom??w i gara??y »

  StyloweDomy.com.pl - najlepsze projekty dom??w i gara??y. Dom zaczyna si? od dobrego projektu!
  Zapraszamy do odwiedzenia sklepu internetowego StyloweDomy.com.pl kt??ry zawiera bardzo szeroki wyb??r projekt??w dom??w jednorodzinnych oraz gara??y.
  na Pa??stwa ??yczenie przygotuje indywidualny projekt domu a tak??e wykonany adaptacj? zam??wionego projektu.

  Data dodania: 30 01 2011 · szczegóły wpisu »
 • Projektowanie wn?trz Warszawa »

  Jako grupa projektowa SUSPENZO specjalizujemy si? w projektowaniu wn?trz, architektury i wirtualizacji 3D. Zrzeszamy ambitnych architekt??w, konstruktor??w oraz grafik??w, kt??rzy maja na celu stworzenie innej, lepszej jako??ci w dziedzinie ??ycia jak? jest projektowanie. Specjalistyczne wykszta??cenie, pasja i do??wiadczenie to zalety naszej wsp??lnoty, kt??re ka??demu projektowi daj? gwarancj?, ??e b?dzie on uko??czony z najwy??sz? pieczo??owito??ci? i dba??o??ci? o szczeg????y. Entuzjastycznie podejmujemy projekty ambitne, kt??re ???cza w sobie prostot? i funkcjonalno???. Mo??emy pochwali? si? wieloma projektami wn?trz na terenie ca??ego kraju.

  Data dodania: 26 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Rolety zewn?trzne, antyw??amaniowe, okienne - krispol.pl »

  Bramy segmentowe to indywidualno??? i nowoczesno??? w zasi?gu r?ki. To najch?tniej wybierane bramy o wysokim standardzie, zapewniaj?ce wygod? i oraz doskona??? izolacj? ciepln?. Wykonane z my??l? o wymagaj?cych Klientach. Bramy gara??owe produkcji KRISPOL daj? poczucie bezpiecze??stwa, trwa??o??ci. KRISPOL proponuje wszystkie typy bram gara??owych, jakie s? dost?pne na rynku. bramy gara??owe, bramy przemys??owe, bramy segmrntowe, bramy rolowane, bramy elektryczne, drzwi wej??ciowe. Oferujemy rolety zewn?trzne, rolety antyw??amaniowe, rolety okienne. Sprzedwawane przez nas rolety, bramy, kraty to bezpieczne rozwi?zania, w szerokim zakresie stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Bardzo wysoka klasa i rzetelno??? to atuty, charakteryzuj?ce nasze wyroby. Oferujemy Pa??stwu kraty antyw??amaniowe, kraty stalowe, kraty aluminiowe, kraty rolowane najwy??szej jako??ci drzwi wej???iowe bramy i rolety. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gdzie znajduje si? pe??na oferta naszych produkt??w.

  Data dodania: 04 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Cz???ci zamienne do maszyn budowlanych, »

  Budmar to sp????ka, dzia??aj?ca ju?? od oko??o jedenastu lat. Gama oferowanych produkt??w jest umieszczona na stronie internetowej przedsi?biorstwa. Portal ten, zaprojektowany jest z kilku zak??adek informuj?cych o najistotniejszych rzeczach powi?zanych z firm?, takowych jak jej ukierunkowanie dzia??ania. W ofercie znajduj? si? takie punkty jak: cz???ci zamienne do maszyn budowlanych, cz???ci do minikoparek, g?sienice do koparek, rolki prowadz?ce itp., scharakteryzowanych w linku ??oferta?. Umieszczona jest r??wnie?? mapa dojazdu, kt??ra dok??adnie ukazuje miejsce umiejscowienia plac??wki. Fotografie, pokazuj?ce si? w trakcie ogl?dania strony WWW zmieniaj? si? co par? chwil, przyci?gaj?c skupienie zainteresowanego - cz???ci do maszyn budowlanych.

  Data dodania: 20 01 2011 · szczegóły wpisu »
« poprzednia strona · 5 · 6 · następna strona »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Budownictwo

Budownictwo - nowa strona:

Adres: