´╗┐ Budownictwo - 5 - Katalog sklep??w internetowych KupTanio

Budownictwo Podkategoria: Budownictwo

« poprzednia strona · 5 · 6 · nast─Öpna strona »
 • Listwy i coko??y przypod??ogowe KASOLIK - PRODUCENT »

  Listwy i coko??y przypod??ogowe - Kasolik - producent listew przypod??ogowych, coko????w pod??ogowych. Sklep Internetowy: listwy przypod??ogowe, coko??y przypod??ogowe, deska barlinecka, deska pod??ogowa lita, akseroia do pod????g, monta?? pod????g drewnianych. Firma zajmuje si─? kompleksowym wykonywaniem pod????g drewnianych.Producent listwy przypod??ogweCoko??y przypod??ogoweCoko??y bia??e

  Data dodania: 18 07 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Zabudowa taras??w z aluminium »

  Nie wiesz jak─? zastosowa─? metod─? zabezpieczy─? przed ch??odem lokal mieszkalny? Jest jeszcze pewnego rodzaju nast─?puj─?cy spos??b, zabudowuj─?c werand─? z powodzeniem zminimalizujesz przenikanie ch??odu i zi─?bu do ??rodka domku. Ko??o mieszkania wznosz─?c zabudow─? co wi─?cej chronisz si─? przed mrozem, w czasie letnim skryjesz si─? przed skwarem i uzyskasz pomocn─? dodatkow─? przestrze?? mieszkaln─?. Nie wiesz jak wygl─?daj─? wsp????czesne i fajne zabudowy z aluminium? Zapraszamy na nasz─? stron─? zapoznaj si─?┬á z gotowymi, zrealizowanymi projektami i przebiegiem konstrukcji. W ofercie odnajdziesz multum rodzaj??w i przeznaczenia przyjemnej ramy do zabudowy ze szk??aaluminium.

  Data dodania: 29 10 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Sklep internetowy - Piece akumulacyjne, maty grzejne, ogrzewacze, podgrzewacze »

  PHU TERMEX - Piece akumulacyjne, ogrzewacze wody, przep??ywowe ogrzewacze wody, suszarki do r─?k, piece dynamiczne, konwektory, AEG, KOSPEL, STIEBEL-ELTRON, BIAWAR,

  Nasza firma istnieje na rynku od 1991r.
  i od pocz─?tku swojego istnienia, zajmuje si─? sprzeda??─? oraz naprawami elektrycznego sprz─?tu grzejnego.

  Jeste??my autoryzowanym przedstawicielem wielu znanych firm, zar??wno polskich, jak i zagranicznych, kt??re...
  ogrzej─? Ci wod─?, powietrze... itp.

  ??wiadczymy us??ugi w zakresie: wykonywania serwisu gwarancyjnego i
  pogwarancyjnego
  S??u??ymy doradztwem i pomoc─? przy zakupie urz─?dze??
  Zapewniamy fachowe doradztwo,
  monta??, udzielamy gwarancje,
  CZ─???CI ZAMIENNE

  KONTO BANKOWE
  w przypadku akceptacji p??atno??ci przelewem.

  PHU TERMEX

  ul.Wielkopolska 3/2

  25-327 Kielce

  tel/fax 041 369 25 75

  NIP:657-038-60-34

  Nr. konta:23849300040000002829300004

  Data dodania: 21 08 2009 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Kominki Godin Polska »

  Kominki Godin Polska. Sprzeda?? hurtowa i detaliczna wk??ad??w i piec??w kominkowych. Monta?? komink??w i piec??w wolnostoj─?cych. Kuchnie gazowe i elektryczne oraz garnki ??eliwne emaliowane. Hurtownia akcesori??w kominkowych.www.godin.com.plFirma Kominki Godin Polska oferuje wszystkim klientom fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpowiedniego do potrzeb wk??adu kominkowego lub pieca wolnostoj─?cego, du??y wyb??r obud??w kominkowych i profesjonalny monta?? wraz z instalacjami DGP (dystrybucja gor─?cego powietrza). W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo kominki ??eliwne i stalowe, kominki powietrzne i z p??aszczem wodnym, kominki nowoczesne i klasyczne, kominki marmurowe oraz wykonane z wszelkich innych materia????w.Odbiorcom hurtowym zapewniamy dogodne terminy i rabaty oraz sta??y dost─?p do pe??nej oferty materia????w i akcesori??w potrzebnych do budowy komink??w. Zapraszamy do wsp????pracy firmy kominkowe oraz instalator??w.Nasze 12-letnie do??wiadczenie w bran??y kominkowej to gwarancja jako??ci i solidnej obs??ugi.Strona zawiera pe??ny katalog produkt??w francuskiej firmy Godin. Na stronie znajdziemy r??wnie?? linki do 2 sklep??w internetowych, narz─?dzie do konfiguracji kuchni Godin, szczeg????owe opisy komink??w, piec??w garnk??w i kuchni wraz z wymiarami oraz zbi??r przepis??w kulinarnych przy wykorzystaniu garnk??w ??eliwnych emaliowanych. http://godin.com.pl/oferta/Garnki/index.phpW dziale "poradnik" znajdziemy artyku??y dotycz─?ce zagadnie?? technicznych zwi─?zanych z budow─? komink??w.Narz─?dzie do konfigurowania kuchni pozwala na samodzielne skomponowanie w??asnego zestawu.http://godin.com.pl/oferta/Kuchnie/index.php

  Data dodania: 18 05 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Sklep Emkapol - Drzwi wewn─?trzne »

  Nasz sklep zajmuje si─? sprzeda??─? drzwi wewn─?trznych, o??cie??nic, klamek i akcesori??w zwi─?zanych z tematyk─? drzwi. Wieloletnie do??wiadczenie pozwala Nam na szybk─? i sprawn─? obs??ug─? Naszego Klienta oraz zadowolenie.

  Data dodania: 15 12 2012 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Listwy przypod??ogowe-pod??ogi drewniane-Kasolik »

  Listwy-Pod??ogi Firmowy Sklep Internetowy.
  Listwy i coko??y przypod??ogowe fornirowane w okleinach naturalnych krajowy dab, buk, jesion, sosna, oraz egzotycznych merbau, doussie,iroko, jatobe, sapelli, i inne.
  Wychodz─? naprzeciw oczekiwani─? klient??w stale poszerzamy asortyment coko????w przypod??ogowych bia??ych i bia??ych listew przypod??gowych.Coko??y przypod??ogowe bia??eListwy przypod??ogowelink textDeska Barlinecka

  Data dodania: 10 10 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Gotowe projekty dom??w - domywtradycji.pl »

  Realizacja projektu budynku jest przewa??nie zaj─?ciem czasoch??onnym, dlatego te?? wychodz─?c naprzeciw Pa??stwa potrzebom oferujemy gotowe projekty dom??w, wyr????niaj─?ce si─? oryginalno??ci─?, profesjonalnym wykonaniem i funkcjonalno??ci─?. Nasza oferta w zakresie projekt??w dom??w skierowana jest do wszystkich, kt??rzy marz─? o w??asnych "czterech k─?tach", kt??rzy ceni─? sobie komfort oraz dobry styl - nasze projekty s─? tworzone z my??l─? o przysz??o??ci. Zapewniamy najwy??sz─? jako??─? opracowanej dokumentacji potwierdzon─? wieloletnim do??wiadczeniem. Nabywaj─?c projekt za po??rednictwem Dom??w w Tradycji mog─? by─? Pa??stwo pewni, ??e jest on zgodny z obecnymi normami i przepisami prawa budowlanego. W ofercie mamy 500 gotowych projekt??w dom??w o zr????nicowanej architekturze. Bez k??opotu znajd─? Pa??stwo ten spe??niaj─?cy najbardziej wyszukane wymagania. W serwisie zastosowano narz─?dzia pomagaj─?ce skr??ci─? wyb??r w najwi─?kszym stopniu odpowiadaj─?cego wyobra??eniom domu. Dzi─?ki nam b─?dziecie mogli weseli─? si─? w??asnym, wyj─?tkowym domem, szybciej ni?? my??licie. Zaufa??o nam ju?? niema??e grono zadowolonych klient??w. I Ty r??wnie?? zapoznaj si─? z nasz─? ofert─? projekt??w.

  Data dodania: 13 09 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Wyposa??enie ??azienek, glazura, mozaika, p??ytki ceramiczne, ??azienkowe »

  eurolazienki.pl: akcesoria ??azienkowe, wyposa??enie ??azienek, glazura, p??ytki ceramiczne, p??ytki ??azienkowe, mozaika ceramiczna ... Zapraszamy do zapoznania si─? z nasz─? ofert─? i korzystania z naszego sklepu internetowego.

  Data dodania: 22 08 2009 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Elektrodo.pl - Najwi─?kszy Elektrotechniczny Sklep Internetowy! - Legrand, Berker, Kontakt-Simon »

  Elektrodo.pl - Najwi─?kszy Elektrotechniczny Sklep Internetowy! Osprz─?t elektryczny Legrand, Berker, Kontakt-Simon. Profesjonalna obs??uga klienta, indywidualne wyceny, bardzo szeroki wyb??r, kr??tki czas realizacji zam??wienia...

  Firma Elektrodo powsta??a w 2009 roku, obejmuj─?c swoim dzia??aniem obszar ca??ej Polski. Posiadamy niezb─?dne kwalifikacje w sprzeda??y wysy??kowej. Nasze do??wiadczenie zapewnia klientom kompleksow─? i profesjonaln─? obs??ug─? oraz fachowe doradztwo techniczne. Dzi─?ki unikalnej ofercie proponujemy rozwi─?zania dla ka??dego typu wn─?trza.

  Profesjonalna obs??uga klienta, indywidualne wyceny, bardzo szeroki wyb??r, kr??tki czas realizacji zam??wienia oraz bardzo atrakcyjne ceny - to atuty naszej firmy.

  Dla zach─?cenia Pa??stwa do robienia zakup??w w naszym sklepie stosujemy bardzo korzystny system rabatowy, opieraj─?cy si─? na ilo??ci zakupionego towaru, a dla Sta??ych Klient??w oferujemy indywidualne rabaty.

  Zakupy poprzez Internet musz─? by─? ??atwe i przyjemne. Dla Pa??stwa wygody akceptujemy r????ne formy p??atno??ci, kt??re umo??liwiaj─? dobranie sposobu zap??aty do indywidualnych potrzeb klienta.

  Pami─?tamy, ??e ka??dy klient jest dla nas wa??ny a zadowolony klient jest wizyt??wk─? naszej firmy.

  Artyku??y elektryczne

  Osprz─?t elektryczny

  Osprz─?t elektroinstalacyjny

  Data dodania: 20 02 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Pompy ciep??a »

  Dzisiejsze budowle charakteryzuj─? si─? oryginalnymi kszta??tami, oryginaln─? form─?. Wielu ludzi chce by ich domy by??y niepowtarzalne. Do ich konstruowania u??ywa si─? najnowocze??niejszych tworzyw i technologii. Jednakowo?? nie sam wygl─?d si─? liczy. Wyekwipowane one s─? w elementynajlepszej jako??ci. Na dobitk─? najnowocze??niejsza technika jest wykorzystywana do zaoszcz─?dzenia energii. Tworzone s─? dla przyk??adu kolektory s??oneczne czy pompy ciep??a. Przy zwi─?kszonym nak??adzie pieni─???nym mo??na wprowadzi─? technologie tego typu co z czasem nam si─? zwr??ci i to z nawi─?zk─?. Energia s??oneczna jest coraz bardziej popularna. Jej najsilniejsz─? zalet─? jest to, ??e nic nie kosztuje. Jednak same instalacje nie s─? tanie. Jest to ma??y przyk??ad jak mo??na wykorzysta─? naturaln─? energi─?. Innym przyk??adem s─? wiatraki. U??ywaj─?c si??─? wiatru wytwarzaj─? energi─?. Ludzie musz─? coraz cz─???ciej szuka─? energii w odnawialnych ??r??d??ach. Takie materia??y jak na przyk??ad w─?giel kiedy?? sko??cz─? si─? i chc─?c nie chc─?c ludzie - o ile b─?dzie jeszcze istnie─? - b─?dzie musia??a wykorzysta─? inne ??r??d??a energii. Poniewa?? my nie musimy narzeka─? na niedob??r energii w aktualnym ??wiecie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Chocia?? mo??na ju?? us??ysze─? o tym, ??e zas??b ropy na rynku stale si─? zmniejsza i prawdopodobnie, ??e za nied??ugi czas ulegnie ca??kowitemu wyczerpaniu. Co wi─?cej cywilizacja ludzka wci─??? ro??nie a wraz z ni─? wzrasta popyt na energi─?. Dlatego te?? normalne ??r??d??a energii wyczerpuj─? si─? jeszcze szybciej. Je??li sytuacja si─? nie zmieni grozi nam kryzys energetyczny.

  Data dodania: 29 05 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Kostka brukowa »

  Uprzejmie inwituj─? Pa??stwa na firmow─? stron─? internetow─? sp????ki nazwanego Ô?? Poz Bruk. Firma ta egzystuje w bran??y od 1985 roku, od tego czasu jeste??my w stanie ??mia??o nadmieni─?, ??e zdominowa??a sektor kostki brukowej w Wielkopolsce, tak mocno, i?? zwyk??a nazwa kostki brukowej to pozbruk. Na skutek konsekwencji jak te?? uporze w dzia??aniu Poz Bruk rozwin─??? si─? jako przedsi─?biorstwo o charakterze rodzinnym razem z zasi─?giem ponadregionalnym. Polecam sprawdzi─? podstrony takie jak: kostka brukowa wzory, ekrany akustyczne, kraw─???niki. Przedsi─?biorstwo powsta??o ponad dwie dekady temu, podczas pocz─?tkowych 5 lat firmowej dzia??alno??ci trudni??a si─? tworzeniem blok??w fundamentowych, nast─?pnie zakupiona zosta??a licencja bazuj─?c na kt??rej odbywa?? si─? proces betonowych rur. Na pocz─?tku lat 90-tych Poz Bruk zainwestowa?? uzyskany doch??d na nabycie licencji technologicznej stosowanej do brukowej kostki. Pierwotny pe??nie zautomatyzowany zak??ad produkcyjny zosta?? za??o??ony w pobli??u Poznania w Janikowie. Na skutek uznania i popytu kostki brukowej przedsi─?biorstwu Poz Bruk kilka lat p????niej uda??o si─? za??o??y─? nast─?pny zak??ad w Sobocie niedaleko Poznania. W kolejnych latach z przyczyny sukces??w odnoszonych przez przedsi─?biorstwo tworzone by??y kolejne produkcyjne zak??ady. W 2005 roku zostaje odpalona innowacyjna linia technologiczna z przeznaczeniem do wytwarzania p??yt posadzkowych i elewacyjnych nazwanych Presstone.

  Data dodania: 19 05 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Bramy przesuwne »

  Chcesz uchowa─? si─? przed w??cibskimi spojrzeniami s─?siad??w, szukasz intymno??ci we prywatnym domu?
  To wszystko mo??e ofiarowa─? Ci Firma Jartech wytwarzamy bramy, ogrodzenia, bramy przesuwne, balustrady itp.
  Nasze produkty charakteryzuj─? si─?, trwa??o??ci─? i estetyk─? wykonania.
  Oferujemy wykwalifikowan─? pomoc ju?? we wczesnej fazie budowy Twojego domu, aby?? nie pope??ni?? prostych b??ed??w oraz nie marnowa???? czasu podczas niepotrzebnych i kosztownych poprawek.
  Posiadamy w??asne schematy ale podobnie realizujemy zlecenia indywidualne, malowanie wykonanych element??w wykonujemy nowoczesnymi technologiami na wst─?pie je cynkuj─?c a w fazie finalnej s─? malowane proszkowo co zapewnia d??ugoltenie eksploatacj─?. Twoja brama b─?d?? ogrodzenie przez d??ugie lata nie straci swojego blasku.

  Data dodania: 28 08 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Gips szpachlowy »

  Tworzywa u??ywane do stawiania budynk??w musz─? by─? nadzwyczaj dobrej pr??by, jak dla przyk??adu gips szpachlowy. Te siedliska o nadzwyczaj dobrym standardzie s─? w rzeczy samej skierowane dla zamo??nych nabywc??w. Ponadto wznoszone s─? z u??yciem najnowocze??niejszych technologii, przez wyszkolonych specjalist??w.

  Data dodania: 29 05 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • D─?b-Bud konstrukcje stalowe, hale przemys??owe, budownictwo przemys??owe »

  Firma Budowlana D─?B-BUD Sp. z o.o. Rozpocz─?cie firmy si─?ga lat 80-tych poprzedniego wieku, kiedy to grupa zapale??c??w wpad??a na pomys?? za??o??enia w??asnego biznesu. Chcieli stworzy─? do??wiadczon─? firm─? kt??ra dzi─?ki znalezionej luce na rynku osi─?gnie olbrzymi powodzenie. W??a??ciciele zdecydowali ??e budowa hal, magazyn??w, ch??odni, wreszcie budownictwo przemys??owe i konstrukcje stalowe to najlepsza z mo??liwych bran??. Pe??ni rezonu i ci─???kiej pracy w ci─?gu kilkudziesi─?ciu lat osi─?gn─?li sukces. Zapraszamy do zaznajomienia si─? z nasz─? ofert─?.

  Data dodania: 25 07 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Okna Warszawa Wawer »

  Planujesz wymieni─? stolark─? okienn─? w swoim domu? Nie wiesz, na co si─? zdecydowa─?? Oferujemy Tobie rozwi─?zanie. Odwied?? nasz─? stronk─? internetow─?, gdzie oferujemy szeroki wyb??r okien tak??e na wymiar. Z pewno??ci─? kupisz tu dobrej jako??ci towary. Podpowiemy co wybra─?, w??a??ciwy wymiar i przywieziemy zakup pod wskazany adres. Nie musisz si─? o nic martwi─? - oferujemy tak??e monta?? wykonany przez nasz─? za??og─? - dobrych fachowc??w.

  Data dodania: 04 01 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Izolacje »

  Witryna internetowa, kt??ra po??wi─?cona jest, przede wszystkim tematyce instalacji. Na stronie: forum dyskusyjne, dzi─?ki kt??remu, mo??na dowiedzie─? si─? wszystkiego odno??nie instalacji, fotografie, ksi─?garnia, warto??ciowe informacje dotycz─?ce instalacji elektrycznych. Aby wiedzie─? wi─?cej na ten temat, trzeba wej??─? na http://www.e-izolacje.pl. Izolacje to bardzo trudne zagadnienie, tote?? je??li chcieliby??my wi─?cej wiedzie─? na temat izolacji, powinni??my przede wszystkim, zajrze─? na forum dyskusyjne. Dzi─?ki forum w??a??nie, b─?dziemy mieli mo??liwo??─? wiedzie─? wszystkiego odno??nie izolacji, a to na pewno przydatna wiedza.

  Data dodania: 27 07 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • eLZet ?üazienka Twoich Marze?? - Strona g????wna »

  /Witamy w ??wiecie Twojej ?üazienki! Pi─?kne baterie, funkcjonalne meble, nowoczesne kszta??ty ceramiki, wygodne wanny i kabiny, te oraz wiele wi─?cej produkt??w czeka na Pa??stwa w naszym sklepie! Nie mo??esz w ??adnym sklepie znale??─? interesuj─?cych Ci─? towar??w? Napisz do nas, postaramy si─? je dla Ciebie sprowadzi─?.

  Data dodania: 20 08 2009 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Fachowy sprz─?t zabezpieczaj─?cy »

  Portal pe??ni funkcj─? internetowego sklepu, w kt??rym kupisz buty robocze i mn??stwo innych przydatnych rzeczy z zakresu PPO?? czy BHP. Witryna zawiera r??wnie?? pozosta??e warto??ciowe, wa??ne i przydatne informacje np. o CCTV, czy og??lnie odbieranej domenie bezpiecze??stwa pracy. Je??li jeste?? zainteresowany kupnem jednego z tych produkt??w zdo??asz to zrobi─? za pomoc─? Internetu lub bezpo??rednio w filii sp????ki. Gwarantujemy niskie i korzystne stawki oraz du??y poziom jako??ci naszych towar??w.

  Data dodania: 20 08 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • StyloweDomy.com.pl - dom zaczyna si─? od dobrego projektu! Najlepsze projekty dom??w i gara??y »

  StyloweDomy.com.pl - najlepsze projekty dom??w i gara??y. Dom zaczyna si─? od dobrego projektu!
  Zapraszamy do odwiedzenia sklepu internetowego StyloweDomy.com.pl kt??ry zawiera bardzo szeroki wyb??r projekt??w dom??w jednorodzinnych oraz gara??y.
  na Pa??stwa ??yczenie przygotuje indywidualny projekt domu a tak??e wykonany adaptacj─? zam??wionego projektu.

  Data dodania: 30 01 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Ogrodzenia »

  W czasie budowy mieszkania istotna jest solidno??─? wykonania, dlatego to jakich produkt??w u??yjemy jest niezwykle kluczowe. Najtrwalszym z materia????w do budowy jest piaskowiec, kt??ry ma du??─? gam─? obr??bki. Masz okazj─? zleci─? solidny system ogrodzeniowy z piaskowca i chroni─? ognisko domowe. Jednak piaskowiec jest wa??ny nie tylko przy stawianiu system??w ogrodzeniowych, ale tak??e elewacje. Jego spokojna barwa i niewymuszone pi─?kno zezwoli na wyj─?tkowy wygl─?d Twojemu domowi. Odwied?? nasz─? internetow─? stron─? i poka?? nam sw??j piaskowiec.

  Data dodania: 27 06 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Okna »

  Wortal na temat okien. W wortalu znale??─? mo??emy niezwykle przydatne porady odno??nie kolektor??w s??onecznych, drzwi czy fotki bram. By wej??─? na witryn─? nale??y zajrze─? na http://www.e-okna.pl, dzi─?ki czemu, b─?dziemy wiedzieli wszystko nam potrzebne, je??li chodzi o okna. A bez cienia w─?tpliwo??ci, warto wi─?cej wiedzie─? o oknach, szczeg??lnie je??li chcieliby??my je kupi─?, np. sklepie internetowym. Dzi─?ki stronie, b─?dziemy mogli zaznajomi─? si─? r??wnie?? z opiniami, je??li chodzi o jako??─? us??ug, kt??re s─? ??wiadczone przez sklepy sprzedaj─?ce okna za po??rednictwem Internetu. To naprawd─? istotne, aby robi─? zakupy w odpowiednich sklepach.

  Data dodania: 27 07 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Balustrady ze stali nierdzewnej »

  Od pewnego czasu na krajowym rynku zjawia si─? coraz wi─?cej firm proponuj─?cych wytworzenie estetycznych cz─???ci dla domu produkowanych ze stali nierdzewnej. Istnieje nawet, mo??na powiedzie─? moda na wyko??czenie pomieszcze?? lub zewn─?trznych cz─???ci domu i jego podw??rka elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej, jaka jest stal─? odporna na kwasy, poza tym nie musimy jej malowa─?. Kolejna jej zaleta|pozytywna cecha to to, ??e stal ta nie daje si─? rdzy. Takie zainteresowanie tym rodzajem dekoracji przysz??o do nas z Zachodu. W takich pa??stwach jak Niemcy czy Holandia por─?cze, czy balustrady ze stali nierdzewnej obecne s─? od wielu lat. Koszty balkonowej por─?czy czy p??otu z tego materia??u, s─? kilkakrotnie wi─?ksze ni?? zrobionych ze zwyczajnej stali, ale ??ywotno??─? tej pierwszej jest nawet do kilkadziesi─?t lat wwi─?ksza ni?? w przypadku tej zwyk??ej.

  Data dodania: 15 06 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Projektowanie wn─?trz Warszawa »

  Jako grupa projektowa SUSPENZO specjalizujemy si─? w projektowaniu wn─?trz, architektury i wirtualizacji 3D. Zrzeszamy ambitnych architekt??w, konstruktor??w oraz grafik??w, kt??rzy maja na celu stworzenie innej, lepszej jako??ci w dziedzinie ??ycia jak─? jest projektowanie. Specjalistyczne wykszta??cenie, pasja i do??wiadczenie to zalety naszej wsp??lnoty, kt??re ka??demu projektowi daj─? gwarancj─?, ??e b─?dzie on uko??czony z najwy??sz─? pieczo??owito??ci─? i dba??o??ci─? o szczeg????y. Entuzjastycznie podejmujemy projekty ambitne, kt??re ??─?cza w sobie prostot─? i funkcjonalno??─?. Mo??emy pochwali─? si─? wieloma projektami wn─?trz na terenie ca??ego kraju.

  Data dodania: 26 11 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Rolety zewn─?trzne, antyw??amaniowe, okienne - krispol.pl »

  Bramy segmentowe to indywidualno??─? i nowoczesno??─? w zasi─?gu r─?ki. To najch─?tniej wybierane bramy o wysokim standardzie, zapewniaj─?ce wygod─? i oraz doskona??─? izolacj─? ciepln─?. Wykonane z my??l─? o wymagaj─?cych Klientach. Bramy gara??owe produkcji KRISPOL daj─? poczucie bezpiecze??stwa, trwa??o??ci. KRISPOL proponuje wszystkie typy bram gara??owych, jakie s─? dost─?pne na rynku. bramy gara??owe, bramy przemys??owe, bramy segmrntowe, bramy rolowane, bramy elektryczne, drzwi wej??ciowe. Oferujemy rolety zewn─?trzne, rolety antyw??amaniowe, rolety okienne. Sprzedwawane przez nas rolety, bramy, kraty to bezpieczne rozwi─?zania, w szerokim zakresie stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Bardzo wysoka klasa i rzetelno??─? to atuty, charakteryzuj─?ce nasze wyroby. Oferujemy Pa??stwu kraty antyw??amaniowe, kraty stalowe, kraty aluminiowe, kraty rolowane najwy??szej jako??ci drzwi wej??─?iowe bramy i rolety. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gdzie znajduje si─? pe??na oferta naszych produkt??w.

  Data dodania: 04 11 2010 · szczeg├│┼éy wpisu »
 • Cz─???ci zamienne do maszyn budowlanych, »

  Budmar to sp????ka, dzia??aj─?ca ju?? od oko??o jedenastu lat. Gama oferowanych produkt??w jest umieszczona na stronie internetowej przedsi─?biorstwa. Portal ten, zaprojektowany jest z kilku zak??adek informuj─?cych o najistotniejszych rzeczach powi─?zanych z firm─?, takowych jak jej ukierunkowanie dzia??ania. W ofercie znajduj─? si─? takie punkty jak: cz─???ci zamienne do maszyn budowlanych, cz─???ci do minikoparek, g─?sienice do koparek, rolki prowadz─?ce itp., scharakteryzowanych w linku Ô??ofertaÔ?Ł. Umieszczona jest r??wnie?? mapa dojazdu, kt??ra dok??adnie ukazuje miejsce umiejscowienia plac??wki. Fotografie, pokazuj─?ce si─? w trakcie ogl─?dania strony WWW zmieniaj─? si─? co par─? chwil, przyci─?gaj─?c skupienie zainteresowanego - cz─???ci do maszyn budowlanych.

  Data dodania: 20 01 2011 · szczeg├│┼éy wpisu »
« poprzednia strona · 5 · 6 · nast─Öpna strona »

Najnowsze tagi zwi─ůzane z podkategori─ů: Budownictwo

Budownictwo - nowa strona:

Adres: