Meble biurowe

Meble biurowe
Szefowie korporacji dbaj? nie tylko o wyposa??enie wn?trz w domu, niemniej jednak r??wnie?? o wyposa??enie stanowisk zatrudnienia. Najbardziej przyk??adamy si? do utworzenia adekwatnego wygl?du biur, kt??re musz? by? wizyt??wk? ka??dej firmy. Wsp????cze??nie dost?pne s? na rynku meble biurowe, kt??re s? nie tylko pi?kne, niemniej jednak te?? fantastycznie funkcjonalne. Kilka sp????ek tworzy meble biurowe na zam??wienie i dlatego mo??emy wykonywa? je na wymiar. W??wczas posiadamy pewno???, ??e powierzchnia biurowa zosta??a wykorzystana maksymalnie, a wygl?d biur jest reprezentacyjny.

Szczegóły strony www.fajne-meble.pl:

Podlinkuj stronę www.fajne-meble.pl:

Meble biurowe

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 39 Odwiedziny netsprint 39 Odwiedziny msnbot 4 Odwiedziny googlebot 67

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Meble biurowe »

  Meble biurowe znajduj?ce si? w naszej ofercie to produkty o najwy??szej jako??ci wykonania. W trosce o klienta, wybieramy dostawc??w posiadaj?cych najlepsze meble biurowe. W naszej ofercie znajd? Pa??stwo ich pe??n? gam?: meble gabinetowe, konferencyjne, pracownicze, a tak??e krzes??a i fotele. Dodatkowo oferujemy kompleksowe remonty biur, przeprowadzki, projektowanie wn?trz, monta?? mebli oraz wiele innych rozwi?za??. Zapraszamy na nasza stron? lub do kontaktu z nami w celu zapoznania si? z pe??n? ofert?.

  Data dodania: 17 07 2010 · szczegóły wpisu »
 • Meble metalowe »

  Firma Consiglio International jest producentem mebli metalowych w tym szaf i rega????w metalowych, szaf na bro??. Specjalizujemy si? r??wnie?? w produkcji wyrob??w metalowych z blach zimnowalcowanych, rur cienko??ciennych oraz profili czarnych, a tak??e stali nierdzewnej, aluminium oraz chromu-niklu. Historia naszej firmy si?ga roku 1989. Wsp????pracujemy r??wnie?? z wieloma firmami i odbiorcami za granic?. Ponad 90% produkcji naszej firmy jest skierowana na rynki zagraniczne. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron? internetow?.

  Data dodania: 29 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • krzes??a hurtownia »

  Przedstawiamy ofert? hurtow? sklepu internetowego Furnet na fotele biurowe i krzes??a kuchenne. Strona jest stworzona dla firm, lub os??b kt??re chc? kupi? du??? ilo??? krzese??, lub foteli w bardzo niskiej cenie. Na stronie znajduj? si? tak??e krzes??a obrotowe, konferencyjne i wiele innych odmian mebli przeznaczonych do siedzenia. Natomiast je??eli interesuje Pa??stwa konkretne krzes??o lub fotel a nie ma go na stornie prosimy o kontakt, postaramy si? przygotowa? specjaln? ofert?.

  Data dodania: 10 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Szafy kartotekowe »

  Szafy kartotekowe firmy Bastion z powodzeniem ochroni? poufne firmowe dane. Nasze wieloletnie do??wiadczenie oraz profesjonalizm pozwala szczyci? si? sejfami o najwy??szych standardach zabezpiecze??. Szafy kartotekowe produkowane przez nasz? firm? chroni? dokumenty oraz warto??ciowe przedmioty nie tylko w prywatnych domach, ale tak??e instytucjach pa??stwowych, bankach i innych podmiotach. Produkcj? sejf??w zajmujemy si? od pocz?tku lat 90. Oferujemy tak??e renowacj? oraz serwisowanie sejf??w. Zapraszamy do zapoznania si? z pe??n? firmy Bastion na naszej stronie internetowej.

  Data dodania: 24 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Fotele biurowe »

  Dzi?? fotele obrotowe to podstawowe wyposa??enie ka??dego biura. Naturalnie w biurach dyrektor??w b?d? to fotele dro??sze, dobrej klasy, a w biurach pracownik??w ta??sze fotele obrotowe albo standardowe krzes??a obrotowe. Jakie systemy maj? nasze fotele biurowe, jakie s? ich funkcje? Jedn? z nich jest uk??ad ruchowy SYNCHRO umo??liwiaj?cy ??bujanie? z mo??liwo??ci? zablokowania oparcia. Kolejny to mechanizm ruchowy ANTI-SHOCK zabezpieczaj?cy przed walni?ciami oparcia. Opcje regulacji s? du??e: regulacja wysoko??ci i k?ta nachylenia zag????wka, ustawienia k?ta nachylenia oparcia, regulacja wysoko??ci oraz g???boko??ci siedziska, regulacja wysoko??ci, wysuni?cia oraz k?ta wychylenia na boki pod??okietnik??w - 3D. Materia??y na siedziska to sk??ra lub siatka w szlachetnych kolorach.

  Data dodania: 10 02 2011 · szczegóły wpisu »
 • Pufy Miuki.pl »

  Miuki to m??oda i dynamicznie rozwijaj?ca si? firma, prowadzona przez kreatywnych m??odych ludzi, maj?cych ogrom nowych pomys????w w g??owie, dotycz?cych tworzenia mebli i akcesori??w. Produkty, kt??re sprzedaj?, s? ich autorskimi pomys??ami i s? to g????wnie: pufy, worki, siedziska, materace dla dzieci, wype??nione granulatem polistyrenowym. Dzi?ki takiemu wype??nieniu, produkty dostosowuj? si? swoim kszta??tem do pozycji osoby, kt??ra je u??ytkuje.

  Produkty wyst?puj? najcz???ciej w o??miu r????nych kolorach i posiadaj? naturalne pokrowce, kt??re ??atwo si? zdejmuj? i mog? by? prane w pralce. Produkty poza zabaw? i relaksem mog? by? stosowane w celach rehabilitacyjnych.

  Data dodania: 16 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • Sto??y »

  Jadalnia czy kuchnia to jedne z najwa??niejszym miejsc w ca??ym domu. Tutaj spotyka si? ca??a rodzina nie tylko po to, by spo??ywa? posi??ki, ale r??wnie?? by porozmawia? i sp?dzi? ze sob? czas. W zwi?zku z tym wa??nym elementem tych pomieszcze?? s? sto??y. W zale??no??ci od liczby os??b w rodzinie mo??emy wybra? sto??y w r????nym rozmiarze. Pami?tajmy jednak, ??e czasem urz?dzimy przyj?cie czy ??wi?ta i powinni??my zadba? o zapewnienie sobie w tym celu miejsca. Mo??emy wi?c wybra? sto??y rozk??adane, przy kt??rych wszyscy si? pomieszcz?. Zadbajmy te?? o aran??acj? jadalni czy kuchni, aby by??y to pomieszczenia przytulne, w kt??rych mi??o sp?dza si? czas. Przecie?? nigdzie indziej, ale w??asnie przy naszym stole budujemy rodzinn? atmosfer?, jadaj?c wsp??lne posi??ki z najbli??szymi.

  Data dodania: 15 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Krzes??o obrotowe »

  Je??eli tylko kto?? potrzebuje akurat naprawd? doskona??ego wyposa??enia biura, to ca??a oferta przedstawiona na stronie www.ameco.pl jest z ca??? pewno??ci? czym??, czym powinien si? zainteresowa?. Znajdziemy w niej dos??ownie wszystko, co tylko mo??e by? potrzebne do tego, aby praca w takim miejscu przebiega??a w jak najbardziej komfortowych warunkach ?? przede wszystkim za?? doskona??e meble biurowe. Oczywi??cie, ca??a ta oferta jest r??wnocze??nie bardzo zr????nicowana, i nie ogranicza si? ona wy???cznie do mebli, kt??re mog? by? stosowane w biurach, ale zawiera r??wnie?? i takie rzeczy, jak lady recepcyjne. Ca??o??? uzupe??nia spory wyb??r r????nych akcesori??w biurowych, zatem naprawd? warto jest z niej skorzysta?, bowiem mamy tutaj ca??kowit? pewno???, ??e w pe??ni wyposa??ymy dos??ownie ka??de biuro.

  Data dodania: 20 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Meble Swarz?dz »

  Firma Mieczys??aw Fromm istnieje od 1985 roku. Trudnimy si? w produkcji produkt??w drewnianych na zam??wienie. Zazwyczaj sk??adamy meble ??azienkowe, meble recepcyjne i meble sypialniane.Nasz? g????wnym celem jest wytwarzanie mebli kompleksowych spe??niaj?cych powierzone im funkcje.Tworzymy meble przede wszystkim w Wielkopolsce.

  Data dodania: 20 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Meble sklepowe Warszawa   »

  Fer - wyposa??enie magazyn??w, sklep??w za?? biur. Biznes Fer powsta??a w 1969 roku. Od czasu momentu powstania bez przerwy prowadzi swoj? funkcjonowanie. Ci?giem podnosimy jako??? naszych produkt??w wychodz?c na targ z raz za razem szerszym zakresem wyrob??w.Firm? prowadzi ma????onkowie Zofia za?? Marek Bienias.ProdukcjaPosiadamy w??asn? lini? produkcyjn? za?? wszechstronnie przygotowany personel.Sprzeda?? hurtowa za?? detalicznaJako fabrykant nie uciekamy od momentu kontakt??w z indywidualnymi odbiorcami.ProjektyRealizujemy zam??wienia wed??ug dostarczonych nam wytycznych lub - je??li istnieje taka potrzeba - sami przygotowujemy projekty.Monta??Ekipa naszych fachowc??w poradzi sobie nawet z najbardziej nietypowymi warunkami monta??u.Transport. Zapewniamy przesy??ka zam??wionych przy nas produkt??w. Wizja w??asna indywidualnych zam??wie??Jako jedna z nielicznych firm przyjmujemy nawet najmniejsze zam??wienia od momentu klient??w indywidualnych za?? firmowych. Staramy si? zaspokoi? wszelkie potrzeby naszych odbiorc??w.

  Data dodania: 18 07 2011 · szczegóły wpisu »