Materia??y eksploatacyjne Podkategoria: Materia??y eksploatacyjne

 • PRINT24 - NETPRINT - SKLEP INTERNETOWY »

  Sklep internetowy hurt - detal: tusze, tonery, materia??y eksploatacyjne do urz?dze?? biurowych oraz akcesoria komputerowe. O??wi?cim, ul. St. Leszczy??skiej 7, tel: 33 842 27 44. Zapraszamy poniedzia??ek - pi?tek od 8 00 do 16 00!

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Tanio Drukuj - Tusze do drukarek Opole »

  Oferujemy materia??y eksploatacyjne, zamienniki, tusze do drukarek atramentowych znanych firm tj. Canon, epson, Brother, HP oraz Lexmark. W ofercie posiadamy papier jadalny i atrament jadalny do wykonywania wydruk??w ta torty - jest to specjalna oferta dla cukierni, dzi?ki temu mog? zaproponowa? swoim klient niepowtarzalny produkt - fototort.canon

  Data dodania: 22 01 2010 · szczegóły wpisu »
 • Sklep.TuszTusz.pl - Najlepsze zamienniki w sieci - Tonery do drukarek »

  Tu kupisz alternatywne tonery oraz inne materia??y eksploatacyjne do swojego sprz?tu drukuj?cego. Oferujemy zamienniki wiod?cych marek - Armor, OSC oraz tonery regenerowane TuszTusz.pl. Sprzedajemy produkty najwy??szej jako??ci, z gwarancj? oraz ekspresow? wysy??k? do klienta...

  Data dodania: 25 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • ta??my opakowaniowe »

  Jeste??my producentem wysokiej klasy ta??m. Specjalizujemy si? w ta??mach stalowych, ta??mach do opakowa?? oraz ta??m do bandowania. Oszcz?dno??ci wynikaj?ce z tego faktu to min. 30% na ka??dym metrze ta??my. Do tego dochodzi wysoka odporno??? na zewn?trzne si??y zrywaj?ce (przesuni?cia, wstrz?sy podczas transportu). Dzi?ki swym niezaprzeczalnym zaletom ta??my te znalaz??y zastosowanie w przemy??le papierniczym, bawe??nianym, materia????w budowlanych, drzewnym, w przetw??rstwie metali i wielu innych.

  Data dodania: 29 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • XXL-Druck »

  Druk cyfrowy wykonujemy najwy??szej jako??ci. Oferujemy druk w du??ym formacie. Realizujemy zlecenie standardowe, a tak??e zlecenia indywidualne nawet najbardziej wymagaj?cych klient??w. Jeste??my renomowan? firm?, kt??ra dzia??a nie tylko w Polsce, ale tak??e poza granicami. Chc?c dowiedzie? si? szczeg????owych informacji o naszej ofercie zajrzyj na nasz? stron?.

  Data dodania: 07 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Materia??y biurowe »

  Ciep??o zapraszam na stron? firmy Impel. Impel to firma funkcjonuj?ca od 20 lat wspieraj?ca biznes. Dostawca us??ug dla instytucji oraz przedsi?biorstw. Oferta us??ug dla biznesu takich jak przyk??adowo zapewnianie bezpiecze??stwa - ochrona, monitoring. Firma Impel poszerza w??asn? ofert?, do???czaj?c dodatkowe obszary oferowanych us??ug, a tak??e wychodzi poza obszar ojczyzny oferuj?c us??ugi, w nast?puj?cych pa??stwach ?otwa, Ukraina i Anglia. Przedsi?biorstwo Impel umie zagwarantowa? wygod? i komfort, a tak??e poczucie bezpiecze??stwa swoim odbiorcom, dzi?ki sporej sieci swoich plac??wek, jakich jest ponad 30 na terytorium ca??ej Polski. Kooperacja z rozlicznymi firmami, kt??ra trwa ju?? od ponad 20 lat, da??a mo??liwo??? grupie Impel na uzyskanie nieodzownego do??wiadczenia, jak te?? zdolno??ci kt??re s??u??y w celu maksymalizacji danej domeny w tematach takich jak, na przyk??ad dob??r technologii. W posiadaniu Grupy Impel jest Contact Center ?? platforma o wielu kana??ach komunikacji, to ona jest centrum porad i obs??ugi dla klient??w, zespolona tak??e wraz z platform? do administrowania SAP. Opisywane us??ugi oferowane przez firm? Impel jest to co?? wi?cej, ni?? us??ugi to pe??na wsp????praca.

  Data dodania: 24 03 2011 · szczegóły wpisu »
 • logiprint.pl - drukarnia internetowa »

  logiprint.pl - drukarnia internetowa oferuj?ca wizyt??wki, papier firmowy, ulotki, broszury, zaproszenia, kalendarze, plakaty, piecz?tki, koperty, koszulki z nadrukiem, torty obrazkowe, druk ksi???ek, katalog??w, gazetek, biuletyn??w, prospekt??w

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • blistry »

  Najwi?kszy europejski producent specjalizuj?cy si? w przetw??rstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrob??w z PVC i PE. Oferuje folie stretch PE, folie termokurczliwe PVC, folie izolacyjne, dachowe i budowlane PVC, granulaty PVC, folie twarde z PVC farmaceutyczne i techniczne, folie twarde z PP i PS, folie BOPP, panele ??cienne i elewacyjne z PVC, parapety z PVC, sztuczne sk??ry z PVC, tkaniny powlekane PVC, drukowane laminaty do ??ywno??ci, ceraty z PVC oraz tapety winylowe i papierowe.

  Data dodania: 03 11 2010 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Materia??y eksploatacyjne

Materia??y eksploatacyjne - nowa strona:

Adres: